Neuro coaching w dydaktyce, czyli jak Mózg...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Audycja: Dekompresor: Nauka
Tytuł: Neuro coaching w dydaktyce, czyli jak Mózg zmienia Mózg
Opis: Zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem Dariuszem Niedzieskim, coachem, trenerem biznesu, konsultantem, akredytowanym na poziomie PCC członkiem International Coach Federation i Izby Coachingu oraz członkiem Neuroroleadership Institute z siedzibą w USA. Wyjaśniamy, że coaching jest formą partnerskiej współpracy z klientem, wywołującą istotną zmianę sposobu jego myślenia, dzięki czemu może on osiągać wyjątkowe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.
Autor: DEKOMPRESOR
Opublikowana: 2016-05-27 20:45:24
miodek