Programowanie webowe - float left vs displ...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Audycja: Pasja Informatyki
Tytuł: Programowanie webowe - float left vs display inline block
Opis: Po zapoznaniu się z sekcją witryny, pora najwyższa nauczyć się tworzenia struktury ciała witryny w sekcji dokumentu HTML. Naszym celem dzisiaj jest zrozumieć sposoby tworzenia klasycznej siatki elementów blokowych, tak aby podczas egzaminu móc stworzyć zadaną strukturę w ciągu zaledwie 5-7 minut. W praktyce jednak, dzisiejszy odcinek zaprosi nas do eksploracji całej gamy przeróżnych metod budowania szkieletów witryn internetowych - od tabel, przez divy, po nowe znaczniki strukturalne wprowadzone w HTML5 i responsywne siatki (RWD = ang. Responsive Web Design). Rozwiniemy także umiejętności miękkie, potrzebne do skutecznego komunikowania się w celu wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych bez niepotrzebnych emocji, animozji, zachowań dogmatycznych, czy stawiania siebie w roli nieomylnego, zasiadającego w wygodnym fotelu eksperta, sędziego.
Opublikowana: 2016-10-21 14:56:47
miodek