010 - Rodzaju 10, 1 Kronik 10, Ozeasza 10,...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 010 - Rodzaju 10, 1 Kronik 10, Ozeasza 10, Psalm 10, Przysłów 1:28-30
Opis: Rodzaju 10 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Rodzaju 10:6 Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: «Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy». Rodzaju 10:9 Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. Rodzaju 10:25 1 Kronik 10 I odezwał się Saul do swego giermka: «Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie». Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. 1 Kronik 10:4 Ozeasza 10 Z powodu cielca w Bet-Awen mieszkańców Samarii ogarnie trwoga; chodzi w żałobie jej naród, lamentują kapłani, bojąc się o jego blask, że mu zostanie odjęty. On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla Wielkiego Króla; Efraim okryje się hańbą, Izrael zawstydzi się z powodu swego zamysłu. Ozeasza 10:5, 6 Psalm 10 W pysze swojej powiada występny: «Nie pomści; nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie. Psalm 10:4 Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy». Psalm 10:11 Przysłów 1:28-30 Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą, Przysłów 1:28
Opublikowana: 2019-01-10 03:05:14
miodek