011 - Rodzaju 11, 1 Kronik 11, Ozeasza 11,...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 011 - Rodzaju 11, 1 Kronik 11, Ozeasza 11, Psalm 11, Przysłów 1:31-33
Opis: Rodzaju 11 Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Rodzaju 11:27 1 Kronik 11 I powiedział Dawid: «Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem». Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem. 1 Kronik 11:6 Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. 1 Kronik 11:22 Ozeasza 11 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Ozeasza 11:1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem - dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego. Ozeasza 12:1 (Ozeasza 11:12) Psalm 11 Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. Psalm 11:5 Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? Psalm 11:3 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. Psalm 11:7 Przysłów 1:31-33 odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia». Przysłów 1:32, 33
Opublikowana: 2019-01-11 05:25:21
miodek