042 - Rodzaju 42, 2 Kronik 13, Habakuka 1,...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 042 - Rodzaju 42, 2 Kronik 13, Habakuka 1, Psalm 42, Przysłów 5:7-9
Opis: Rodzaju 42 Mówili między sobą: «Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to nieszczęście». Rodzaju 42:21 2 Kronik 13 Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię Maaka, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka. 2 Kronik 13:2 Habakuka 1 Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty, który nie umierasz? Na sąd go przeznaczyłeś, o Panie, Skało moja, zachowałeś dla wymiaru kary. Habakuka 1:12 Psalm 42 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Psalm 42:12 (11) Przysłów 5:7-9 idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź, Przysłów 5:8
Opublikowana: 2019-02-11 05:00:21
miodek