KLM #60: Nadciąga Srebrne Tsunami - Rozmow...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Klientomania Audycja: Klientomania
Tytuł: KLM #60: Nadciąga Srebrne Tsunami - Rozmowa z Agata Skoczkowską
Opis: Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że firmy wprowadzając na rynek nowe rozwiązanie chcąc nie chcąc dzielą klientów na lepszych i gorszych, na lepiej i gorzej przystosowanych, a nawet w konsekwencji wykluczonych? Ponieważ żyjemy w czasach eksplozji technologicznych, naturalnymi odbiorcami są osoby młode. Pokoleniu Y poświęca się bardzo dużo uwagi, na konferencjach dyskutuje się jak ich przekonać, jak wywrzeć wpływ, jak są inni, jak ich nie rozumiemy. Na przeciwnym końcu pokoleniowej osi znajdują się klienci, dla których te rozwiązania, powiedzmy sobie wprost, nie są adresowane. Ale oni coraz chętniej chcą z nich korzystać. Mojego dzisiejszego gościa spotkałem całkiem niedawno, ale bardzo szybko zorientowałem się, że znalazłem bratnią duszę. Bratnią duszę w dostrzeganiu różnorodności, potrzeby różnego doświadczania w zależności od wieku, statusu, etapu życia. Porozmawiajmy o doświadczeniach, oczekiwaniach, komunikacji i obsłudze wcale nie wyjątkowego klienta. Klienta seniora. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Agatą Skoczkowską. Rozmawiamy o: - Co to jest silver tsunami? - Kim jest pokolenie silver? - Czego pragną klienci - seniorzy? - Czym różni się obsługa osób starszych od pozostałych grup wiekowych? - Na ile firmy oraz instytucje są przygotowane do obsługi osób starszych? - Czy osoby starsze wymagają specjalnej opieki ? - Jaki jest klient silver? - Jakie posiada generalne cechy, jakim jest klientem?Jak obsługujemy osoby starsze? - Czy pracownicy obsługi klienta są przygotowywani do obsługi pokolenia silver? - Jak osoby starsze adoptują się do nowych rozwiązań? - Co może zrobić każda firma już dzisiaj, żeby przygotować się do obsługi osób starszych - O projekcie Customer Experience 65+ - wyjątkowym przedsięwzięciu mającym na celu opisać i pokazać sytuację osób starszych w kontekście ich obsługi.
Opublikowana: 2019-03-04 06:00:13
miodek