XXXI: o konferencji reichenbachskiej

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Salus Rei Publicae Audycja: Salus Rei Publicae
Tytuł: XXXI: o konferencji reichenbachskiej
Opis: O tym, jak Fryderyk Wilhelm II starł się z Leopoldem II i co z tego wynikło dla Rzpltej. Z gościnnym udziałem Goethego i Bismarcka. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. O. von Bismarck, "Bismarck, the man and the statesman; being the reflections and reminiscences of Otto, Prince von Bismarck", Londyn 1898 (rozdział 12: "Retrospect of Prussian Policy"); 3. J.W. von Goethe, "Felblager" w: "Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Bänden", Stuttgart 1845; 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.2.128. i 4.2.129.); 5. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1986 (rozdział 7: "Reichenbach"); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim"); 7. R.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification?").
Opublikowana: 2019-03-20 22:19:48
miodek