108 - Kapłańska 18, Estery 4, Mateusza 27,...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 108 - Kapłańska 18, Estery 4, Mateusza 27, Psalm 96, Przysłów 12:1-3
Opis: [link] Kapłańska 18 Nie będziesz odsłaniać nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. Kapłańska 18:12 Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebed, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Wyjścia 6:20 [link] Estery 4 «Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę». Estery 4:16 Mateusza 27 Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Mateusza 27:46 Psalm 96 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów! Psalm 96:3 Przysłow 12:1-3 Dobry znajdzie łaskę u Pana, człowiek o złych zamiarach - potępienie. Przysłów 12:2
Opublikowana: 2019-04-18 04:00:19
miodek