129 - Liczb 12, Hioba 15, Łukasza 2, Psalm...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 129 - Liczb 12, Hioba 15, Łukasza 2, Psalm 116, Przysłów 14:13-15
Opis: Liczb12 Twarzą w twarz mówię do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić?» Liczb 12:8 [link] Hioba 15 gdy On nie ufa swym świętym, niebiosa nie dość dlań czyste? Hioba 15:15 Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: «Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob. Hioba 42:7 Łukasza 2 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Łukasza 2:24 Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona». Kapłańska 12:8 Psalm 116 Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. Psalm 116:15 Przysłów 14:13-15 Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa. Przysłów 14:15 Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Przysłów 14:15
Opublikowana: 2019-05-09 04:05:16
miodek