225 - Sędziów 4, Izajasza 49, Rzymian 11, ...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Podcast o Piśmie Świętym Audycja: Podcast o Piśmie Świętym
Tytuł: 225 - Sędziów 4, Izajasza 49, Rzymian 11, Przysłów 24:5-7
Opis: Sędziów 4 «Pójdę więc z tobą - odpowiedziała mu - lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę». Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Sędziów 4:9 [link] Izajasza 49 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Izajasza 49:15 [link] Rzymian 11 Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Rzymian 11: 4 Przysłów 24:5-7 Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa Przysłów 24:5 [link]
Opublikowana: 2019-08-13 04:15:17
miodek