DW #22 - Codecool - inne podejście do nauk...

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Developer-Wannabe Podcast Audycja: Developer-Wannabe Podcast
Tytuł: DW #22 - Codecool - inne podejście do nauki programowania
Opis: Ten podcast pozwolił mi odczarować szkoły programowania po raz kolejny. Spotkałem się z dwiema osobami z Codecool - szkoły programowania nastawionej na wszechstronny rozwój adepta... Podcast dla developera i dla wannabe developera. O IT jako takim. O wszystkim, co się tyczy zerojedynkowości.
Autor: Jedrzej Paulus
Opublikowana: 2019-09-04 01:00:06
miodek