Polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Ośrodek Studiów Wschodnich Audycja: Ośrodek Studiów Wschodnich
Tytuł: Polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie
Opis: W dzisiejszym odcinku podcast OSW wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk opowiada o pozostałym na Wschodzie dziedzictwie polskiej kultury. Więcej w publikacji: [link] Linki do omawianych zaytków: 4:20 - XVII-wieczny zamek w Podhorcach - [link] 10:20 - ruiny renesansowego zamku w Pomorzanach - [link] 27:05 - Cmentarz Łyczakowski we Lwowie [link] 27:29 - pozostałości fresków w kościele podominikańskim w Kamieńcu Podolskim [link] Inne: XVIII-wieczny kościół w Podhorcach - [link] Ruiny gotycko-renesansowego kościoła Trójcy Świętej w Podhajcach - [link] Cmentarz żydowski w Podhajcach - [link] Zrujnowana XVII-wieczna synagoga w Podhajcach [link] Ruiny XVIII-wiecznej synagogi w Grzymałowie na Podolu [link] XVIII-wieczna cerkiew ormiańska w Buczaczu [link] Opuszczony XIX-wieczny kościół we wsi Nadriczne (do 1946 r. Dryszczów) niedaleko Brzeżan [link] Ruiny renesansowego zamku w Pomorzanach [link] Zrujnowany neogotycki ratusz w Pomorzanach [link] Zrujnowany barokowy kościół w Liczkowicach [link] Zrujnowany XVI-wieczny kościół w Jazłowcu [link] Renesansowa kaplica Sieniawskich na zamku w Brzeżanach [link] Kościół św. Michała w Kamieńcu Podolskim [link] Ruiny XVII-wiecznego kościoła św. Trójcy w Międzyborzu [link] XVIII-wieczna cerkiew w Kleszczównie na Podolu - stan obecny [link] XVIII-wieczna cerkiew w Kleszczównie na Podolu przed zrujnowaniem [link] Nieudolnie odbudowany XVIII-wieczny kościół w Wołczynie na Białorusi [link] Część bramna kompleksu zamkowego Sapiehów w Różanie [link] Korpus główny zamku Sapiehów w Różanie [link] Stary Zamek w Grodnie w trakcie odbudowy [link]
Opublikowana: 2020-05-19 20:38:19
miodek