Biblia

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Podkast poświęcony Biblii, jej historii, tłumaczeniom itd.
Data dodania: 2020-02-07 19:06:27
Data aktualizacji: 2020-08-05 20:10:05
Audycji w katalogu: 41
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 5 dni temu
41 - Kapłańska 11:6
Czym się różniły zwierzęta czyste od nieczystych? Czy zając przeżuwa swój pokarm?
pobierz 3.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
40 - Jana 15:17
Nakaz miłowania wśród chrześcijan.
pobierz 2.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 18 dni temu
39 - Jana 15:15
Co Jezus obiecał zrobić dla nas?
pobierz 2.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 21 dni temu
38 - Jana 15:14
Jak można zostać przyjacielem Jezusa?
pobierz 1.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 23 dni temu
37 - Jozuego 7:21
Jak dochodzi do popełnienia grzechu? Jakie są etapy przed?
pobierz 5.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 27 dni temu
36 - Psalm 11:5
Kogo Bóg nienawidzi? Czym jest przemoc? Co to znaczy kochać przemoc?
pobierz 4.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 28 dni temu
35 - 2 Kronik 16:9
Czy to źle, że Bóg nas wciąż obserwuje? W jakim celu to robi? Czy narusza naszą prywatność?
pobierz 3.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 29 dni temu
34 - 1 Jana 5:19
Czym jest świat, którego chrześcijanie nie mają miłować?
pobierz 4.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
33 - Dzieje 1:30
Pierwowzór Judasza z czasów Dawida czyli Achitofel.
pobierz 3.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
32 - Psalm 119:37
Modlitwa króla Ezechiasza o to aby Bóg odwrócił nasze oczy. Co to znaczy? Czy to prośba o ubezwłasnowolnienie?
pobierz 5.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
31 - Dzieje Apostolskie 3:19
Jakich słów użyto w języku greckim do opisu grzechu oraz wybaczania? Oraz czego nas to uczy o Bogu?
pobierz 2.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
30 - Dzieje Apostolskie 1:7
Czy musimy znać przyszłość?
pobierz 1.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
29 - Jana 6:12
Co Jezus myślał o marnotrawstwie? Jak okazać docenianie?
pobierz 1.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
28 - Jana 5:41
Czy pochwały powinny być naszym głównym motywatorem? Czy opinia ludzi postronnych ma znaczenie?
pobierz 2.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
27 - Estery 6:3
Jak okazywać wdzięczność? Jak wieczorne przemyślenia nad tym co inni dobrego dla nas zrobili da nam szczęście?
pobierz 3.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
26 - Przysłów 24:16
Kim jest prawy wg Biblii?
pobierz 2.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
25 - Estery 5:10
Czego o panowaniu nad sobą uczy Księga Estery? Czy hipokryci mają panowanie nad sobą?
pobierz 4.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
24 - Przysłów 10:4
Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca. (Przysłów 10:4)
pobierz 2.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
23 - Łukasza 24
Kiedy w czasach Jezusa przypadał pierwszy dzień tygodnia? Dlaczego apostołowie nie uwierzyli kobietom? Jak zbór chrześcijański się rozpadł i jak powstał na nowo? O tym wszystkim mówi ten rozdział.
pobierz 5.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
22 - Jana 15
Rocznica wydania Biblii Jakuba Wujka
pobierz 8.6 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek