Biblia

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Podkast poświęcony Biblii, jej historii, tłumaczeniom itd.
Data dodania: 2020-02-07 19:06:27
Data aktualizacji: 2020-02-25 05:45:09
Audycji w katalogu: 21
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 14 dni temu
21 - List Jakuba 2
Kto był autorem listu Jakuba? Inaczej mówiąc, który Jakub go napisał. Czy ten list powinien znaleźć się w Biblii czy też nie?
pobierz 6.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 21 dni temu
20 - Aggeusza 1
Kontekst historyczny okresu, w którym działał prorok Aggeusz
pobierz 6.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
19 - Rodzaju 2
Drugi rozdział i teorie z nim związane
pobierz 7.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
18 - Rodzaju 1
Skąd nazwa tej księgi? Jakie trudności występują w tłumaczeniu hebrajskich słów?
pobierz 10.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
17 - Tytusa 1
Czy Bóg może zrobić wszystko?
pobierz 3.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
16 - Jana 21
Czy apostoł Jan nigdy nie umarł? Dlaczego tak wielu ludzi w średniowieczu wierzyło, że Jan ma królestwo gdzieś w Afryce?
pobierz 4.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
15 - Łukasza 12
Minimalizm w Biblii na przykładzie przypowieści o bogaczu, któremu pole dobrze obrodziło.
pobierz 4.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
14 - Kaznodziei 5
Czy Biblia naucza minimalizmu?
pobierz 7.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
13 - 1 Tymoteusza 6
Czy Biblia uczy minimalizmu?
pobierz 7.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
12 - Łukasza 1
Jak wpływ miał 1 rozdział Ewangelii Łukasza dla religii katolickiej?
pobierz 5.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
11 - 1 Machabejska
Księga 1 Machabejska jest w zasadzie tylko w Bibliach katolickich. Czy warto ją przeczytać?
pobierz 9.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
10 - Jana 4
Czego może nas nauczyć rozmowa Jezusa z Samarytanką przy studni?
pobierz 4.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
9 - Łukasza 10
Uczenie się od Jezusa sposobu argumentacji. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
pobierz 5.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
8 - Mateusza 22
Jak Jezus argumentował?
pobierz 4.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
7 - Mateusza 13
Czy wypowiedź Jezusa jest bezwzględna?
pobierz 4.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
6 - Marka 16
Czy Biblia została zmieniona? Czy coś dodano do tekstu Pisma Świętego?
pobierz 4.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
5 - Mateusza 25
Przypowieść o talentach.
pobierz 5.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
4 - Kapłańska 20
Jak księga Kapłańska rozdział 20 doprowadziła do powstania kościoła anglikańskiego. Król Henryk VIII postanowił rozwieść się z pierwszą żoną. Jako powód podał interpretację pewnego wersetu z Księgi Kapłańskiej rozdziału 20.
pobierz 7.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
3 - Marka 14
Komiczne momenty w Biblii.
pobierz 11.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
2 - Mateusza 24
Koniec świata opisany w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza
pobierz 3.8 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek