Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela w Wejherowie. Więcej na naszej stronie www.kzwejherowo.pl Napisz do nas: kzwejherowo@gmail.com
Data dodania: 2020-02-07 23:01:11
Data aktualizacji: 2020-09-30 15:20:04
Audycji w katalogu: 32
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 miesiące temu
Radość i życie cierpiącego Sługi
Kto uwierzył naszej wieści? A ramię PANA — nad kim się ukazało? Wyrósł przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą — kimś, przed kim zakrywa się twarz, wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na Niego uwagi. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że [słusznie] jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy; zboczyliśmy — każdy na własną drogę, a PAN Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a Jego współcześni? Nikt się tym nie przejął! Tak, wyrwany został z ziemi, spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na Niego cios. I wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego ani Jego ust nie splamił nigdy fałsz. Ale to PAN zechciał Go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki Niemu spełni się pragnienie PANA. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam Mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony — On, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.  [Iz 53: 1-12] 
pobierz 25.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
W utrapieniu
Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa.  [Psalm 119: 67] 
pobierz 72.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Ogrom Bożego miłosierdzia
Alleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, tak, Jego łaska trwa na wieki! Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła PANA i rozgłosić całą Jego chwałę? ... Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie! Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki! A cały lud niech powie: Alleluja! Niech tak się stanie! [PSALM 106]
pobierz 17.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Nowe stworzenie w Chrystusie
Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to — wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nastało nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem! On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. [2kor 5:14-21]
pobierz 9.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Znaki czasów końca
Uważajcie, aby was kto nie zwiódł! Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: Ja jestem Chrystus - i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwał do końca, ten będzie ocalony. A ta ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec. Ew. Mateusza 24:4-14
pobierz 24.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Chwalebna nadzieja zmartwychwstania
Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, [1 Kor 15:19-22]
pobierz 33.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Dlaczego się zamartwiacie o małowierni?
Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?  A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.  Mat 6:25-34 
pobierz 21.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Fenomen mówienia obcymi językami
W jakim celu Bóg dał dar mówienia obcymi językami i na czym on polegał zgodnie z relacją życia pierwotnego Kościoła opisanego w księdze Dziejów Apostolskich? Czy to samo zjawisko obserwujemy dzisiaj w ruchu charyzmatycznym i zielonoświątkowym?
pobierz 19.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Gdy zamęt się wzmaga...
Gdzie szukamy oparcia w czasach w których wszystko się nagle zmienia? Jaką drogę obieramy gdy zawierucha przesłania utarte szlaki?
pobierz 15.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Weź swój krzyż!
Istota chrześcijańskiego uczniostwa to naśladowanie PANA Jezusa.  Na czym polega codzienne zapieranie się własnego JA i branie własnego krzyża?
pobierz 7.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Przyjście Króla i Jego Królestwa
Przyjdź Królestwo Twoje... Ew. Mat. 6:10
pobierz 18.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Zbawienie tylko w Bogu!
Alleluja. Miłuję Jahwe, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Ale wezwałem imienia Jahwe: "O Jahwe, ratuj me życie!" Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. [Psalm 116]
pobierz 9.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Cząstkowość i doskonałość
Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. [1 Kor 13:8-10]
pobierz 22.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Rozkoszuj się Bogiem!
Nie oburzaj się z powodu złoczyńców ani nie zazdrość czyniącym nieprawość.  Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń.  Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony.  Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.  Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; [Psalm 37:1-5]
pobierz 6.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Miłość ponad wszystko!
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu ufa, ze wszystkim wiąże nadzieje, wszystko przetrzymuje. [1 kor 13:7]
pobierz 20.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Trzy fazy Bożego Królestwa
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach! [ Mk 11:9-10]
pobierz 12.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Miłość triumfująca
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. [1 Koryntian 13:7]
pobierz 20.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Księga Sędziów
Kazania głoszone na podstawie księgi Sędziów
pobierz 220.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Proście o cokolwiek byście chcieli!
Ewangelia Jana 15:7 Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 
pobierz 10.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Uciekaj od bałwochwalstwa!
1 Koryntian 8 (4): A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. (5): Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi - bo wielu jest bogów i wielu panów; (6): To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
pobierz 19.2 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek