Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela w Wejherowie. Więcej na naszej stronie www.kzwejherowo.pl Napisz do nas: kzwejherowo@gmail.com
Data dodania: 2020-02-07 23:01:11
Data aktualizacji: 2020-07-10 12:30:03
Audycji w katalogu: 30
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 miesiące temu
Ogrom Bożego miłosierdzia
Alleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, tak, Jego łaska trwa na wieki! Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła PANA i rozgłosić całą Jego chwałę? ... Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie! Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki! A cały lud niech powie: Alleluja! Niech tak się stanie! [PSALM 106]
pobierz 17.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Nowe stworzenie w Chrystusie
Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to — wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nastało nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem! On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. [2kor 5:14-21]
pobierz 9.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Znaki czasów końca
Uważajcie, aby was kto nie zwiódł! Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: Ja jestem Chrystus - i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwał do końca, ten będzie ocalony. A ta ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec. Ew. Mateusza 24:4-14
pobierz 24.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
Chwalebna nadzieja zmartwychwstania
Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, [1 Kor 15:19-22]
pobierz 33.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
Dlaczego się zamartwiacie o małowierni?
Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?  A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.  Mat 6:25-34 
pobierz 21.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Fenomen mówienia obcymi językami
W jakim celu Bóg dał dar mówienia obcymi językami i na czym on polegał zgodnie z relacją życia pierwotnego Kościoła opisanego w księdze Dziejów Apostolskich? Czy to samo zjawisko obserwujemy dzisiaj w ruchu charyzmatycznym i zielonoświątkowym?
pobierz 19.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Gdy zamęt się wzmaga...
Gdzie szukamy oparcia w czasach w których wszystko się nagle zmienia? Jaką drogę obieramy gdy zawierucha przesłania utarte szlaki?
pobierz 15.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Weź swój krzyż!
Istota chrześcijańskiego uczniostwa to naśladowanie PANA Jezusa.  Na czym polega codzienne zapieranie się własnego JA i branie własnego krzyża?
pobierz 7.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Przyjście Króla i Jego Królestwa
Przyjdź Królestwo Twoje... Ew. Mat. 6:10
pobierz 18.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Zbawienie tylko w Bogu!
Alleluja. Miłuję Jahwe, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Ale wezwałem imienia Jahwe: "O Jahwe, ratuj me życie!" Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. [Psalm 116]
pobierz 9.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Cząstkowość i doskonałość
Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. [1 Kor 13:8-10]
pobierz 22.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Rozkoszuj się Bogiem!
Nie oburzaj się z powodu złoczyńców ani nie zazdrość czyniącym nieprawość.  Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń.  Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony.  Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.  Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; [Psalm 37:1-5]
pobierz 6.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Miłość ponad wszystko!
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu ufa, ze wszystkim wiąże nadzieje, wszystko przetrzymuje. [1 kor 13:7]
pobierz 20.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Trzy fazy Bożego Królestwa
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach! [ Mk 11:9-10]
pobierz 12.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Miłość triumfująca
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. [1 Koryntian 13:7]
pobierz 20.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Księga Sędziów
Kazania głoszone na podstawie księgi Sędziów
pobierz 220.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Proście o cokolwiek byście chcieli!
Ewangelia Jana 15:7 Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 
pobierz 10.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Uciekaj od bałwochwalstwa!
1 Koryntian 8 (4): A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. (5): Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi - bo wielu jest bogów i wielu panów; (6): To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
pobierz 19.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Samson - niezwykły sędzia Izraela
Księga Sędziów 13 (1): Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I wydał ich PAN w ręce Filistynów na czterdzieści lat. (2): A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. (3): I Anioł PANA ukazał się tej kobiecie, i powiedział do niej: Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. (4): Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego; (5): Bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie nazirejczykiem dla Boga już od łona. I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów.
pobierz 220.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Dlaczego kobiety powinny nakrywać głowy podczas nabożeństw
1 Kor. 11 (3): Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. (4): Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. (5): I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. (6): Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. (7): Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. (8): Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. (9): Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. (10): Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. (11): A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. (12): Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. (13): Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? (14): Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? (15): Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. (16): A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. 
pobierz 101.1 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek