Prawo przy kawie

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Jak je interpretować? Jak stosować w praktyce? "Prawo przy kawie" to miejsce w którym przybliżam fragment naszej prawnej rzeczywistości. Zapraszam do lektury i kontaktu. prawoprzykawie.pl
Data dodania: 2020-04-10 15:34:39
Data aktualizacji: 2020-08-08 18:25:05
Audycji w katalogu: 43
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 miesiące temu
Jak rozumieć pojęcie „termin”?
Jak rozumieć pojęcie "termin"? Jak obliczamy termin? Ile dni ma termin półmiesięczny?
pobierz 2.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
Najem lokalu użytkowego – nakłady.
Czym są nakłady na wynajmowany lokal? Jak się dzielą? Które nakłady obciążają wynajmującego, a które najemcę?
pobierz 3.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Umowa o świadczenie usług
Poznaj Olgę, przewodniczkę miejską. Olga będzie zawierać umowę o świadczenie usług. Co powinno się w niej znaleźć?
pobierz 2.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Umowa o dzieło
"Prawo przy kawie” powraca po krótkiej przerwie
pobierz 3.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Umowy – treść
Czym jest umowa? O czym pamiętać pisząc umowę? Czy nazwa umowy ma wpływ na to jaką umowę faktycznie zawarliśmy? Czy swoboda w kształtowaniu treści umowy jest czymś ograniczona?
pobierz 3.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Zawarcie umowy w drodze przetargu
Jakie etapy obejmuje przetarg? W jakiej formie należy ogłosić przetarg, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie  przetargowe? Kiedy następuje zawarcie umowy?
pobierz 2.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Zawarcie umowy w drodze aukcji
Jakie etapy obejmuje aukcja? W jakiej formie należy ogłosić aukcję, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie  aukcyjne? Kiedy następuje zawarcie umowy?
pobierz 2.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Zawarcie umowy w drodze negocjacji
Kiedy zawieramy umowę w drodze negocjacji? Jakich zasad należy przestrzegać?
pobierz 2.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Zawarcie umowy w trybie ofertowym
Czym jest oferta? Jakie są skutki prawne złożenia oferty? Jak długo wiążą warunki, które określono w ofercie? Jak długo należy czekać na odpowiedź? Jakie są wyjątkowe sytuacje związane z przyjęciem oferty?
pobierz 6.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Umowy - sposób zawarcia
Jakie są tryby zawarcia umowy? Czy może dojść do zmiany sposobu zawarcia umowy?
pobierz 2.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Umowy - forma
Czym jest umowa? Jakie są formy jej zawarcia? Kiedy umowa zawierana jest w formie pisemnej? Co jest wymagane do zachowania formy dokumentowej? Co powinniśmy wiedzieć o formie elektronicznej oświadczenia? Jakie są skutki niezachowania wymaganej przez prawo formy umowy?
pobierz 5.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Procedura przekształcenia spółek handlowych
Fazy procesu przekształcenia. Co obejmuje faza menadżerską?  Jakie czynności należy podjąć w ramach fazy właścicielskiej?  Jakie obowiązki wiążą się z fazą rejestrową?
pobierz 5.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Przekształcenie spółek handlowych
Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie możliwości przekształcenia spółek handlowych przewiduje kodeks? Czy przepisy wprowadzają ograniczenia? Ile etapów procesu przekształcenia możemy wyróżnić? Zapraszam do słuchania.
pobierz 3.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Wkład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Wkład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
pobierz 4.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Zmiana wspólnika w spółce osobowej.
Czy w spółce jawnej może pozostać jeden wspólnik? Czym jest ogół praw i obowiązków wspólnika? Jakie są zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków? Czy każdy może być ich nabywcą?
pobierz 6.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Jednoosobowa spółka z o.o. w organizacji - reprezentacja
Czy wiesz, kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak to wygląda w przypadku spółki w organizacji? Jakie są wyjątki w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji? Zapraszam do słuchania.
pobierz 3.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane
Na czym polega różnica pomiędzy wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym? Co wiąże się z wynagrodzeniem ryczałtowym? Czy możliwa jest zmiana takiego wynagrodzenia? O czym należy pamiętać w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego?
pobierz 6.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Prokura
Czym jest prokura? Czy można ją ograniczyć? Czym różni się prokura samoistna od prokury łącznej?
pobierz 4.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Pełnomocnictwo
Jakie znasz rodzaje pełnomocnictw? Do czego upoważnia pełnomocnictwo ogólne? W jakiej formie trzeba je udzielić? Czym jest pełnomocnictwo rodzajowe? W jakich okolicznościach ustaje pełnomocnictwo?
pobierz 8.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Autorskie prawa osobiste a autorskie prawa majątkowe
Czym różnią się autorskie prawa osobiste i majątkowe? Czy przenosząc autorskie prawa majątkowe twórca traci prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem? Czy autorskie prawa osobiste są zbywalne?  Zapraszam do słuchania.
pobierz 4.7 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek