NaRODOwy

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Odpowiedzi na najciekawsze pytania dotyczące RODO. Przykłady absurdów i naruszeń. Powody, które do nich doprowadziły. Oprócz dawki teorii prowadzący odpowiadają na pytania przesyłane na punkt kontaktowy inspektora ochrony danych. Podcast stanowić może alternatywny sposób na zapoznanie personelu przetwarzającego dane osobowe z przepisami ochrony danych osobowych, szczególnie w tych podmiotach, gdzie nie każdy pracownik dysponuje dostępem do komputera. Czekamy na Wasze pytania. Odpowiemy na nie w kolejnych odcinkach.
Data dodania: 2020-06-18 17:47:18
Data aktualizacji: 2021-03-04 02:35:05
Audycji w katalogu: 10
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 10 miesięcy temu
RODO - I wojna o dane osobowe
No to mamy pierwszą wojnę o dane osobowe, która doprowadzi do upadku samorządy terytorialne i do odwołania polskiego organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Taki finał wieszczy były inspektor ochrony danych osobowych. Można nawet przewidywać sankcje Europy wobec Polski. A wszystko zaczęło się tak niewinnie, kto by przypuszczał, że finał zaskoczy wszystkich.
pobierz 18.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
RODO - inspektor ochrony danych
W dzisiejszym odcinku omawiamy rolę, status i zadania inspektora ochrony danych. Przedstawione zostaną wymogi formalne, które winien spełniać kandydat na inspektora ochrony danych oraz prawne możliwości outsourcingu tej funkcji. Zapraszamy również na nasze bezpłatne szkolenia: [link] [link] [link]
pobierz 18.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
RODO - obowiązki administratora danych
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o najważniejszych obowiązkach jakie nakłada na administratora danych RODO. W tym o art. 32 - bezpieczeństwo przetwarzania. Omówione zostaną podstawowe środki techniczne i organizacyjne, które mają zastosowanie zarówno w przetwarzaniu danych w formie tradycyjnej (papierowej) jak i w przestrzeni cyfrowej, w tym: a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych; b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Przedstawimy również ocenę skutków dla ochrony danych oraz analizę ryzyka na podstawie wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy
pobierz 24.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
RODO - prawa osób, których dane dotyczą
W dzisiejszym odcinku omówione zostały prawa osób, których dotyczą oraz zasady ich realizacji, w tym: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Prawo do sprostowania danych. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo do ograniczenia przetwarzania. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych. Prawo do sprzeciwu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
pobierz 29.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO - obowiązek informacyjny
Dzisiejszy odcinek omawia tzw. obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Tym samym kilka najbliższych odcinków zostanie poświęconych prawom osób, których dane dotyczą. Oczywiście prowadzący nie zapomina o art. 14 oraz zasadach, o których mowa w art. 12 RODO, czy jasności i prostocie języka, którym należy realizować prawa osób wynikające z RODO.
pobierz 11.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO a koronawirus
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o koronawirusie, który zaatakował nawet RODO. A poważnie, odcinek poświęcony jest nadzorowi inspektora ochrony danych nad zmianami w przepisach, które wymagają dopasowania stosowanego systemu ochrony danych osobowych do wciąż zmieniającego się świata. Nawet ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może przyprawić inspektora ochrony danych o kilka nowych, siwych włosów, o ile jeszcze jakieś włosy mu zostały.
pobierz 10.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO - przesłanki legalności przetwarzania
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o przesłankach legalności przetwarzania danych osobowych wg RODO. Zarówno w przypadku przetwarzania zwykłych danych, ale również szczególnej kategorii danych. Dowiedzie się również o karach za złamanie zasady legalności przetwarzania, czyli przepisie art. 83 RODO.
pobierz 12.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO - zasady ochrony danych osobowych
W dzisiejszym odcinku usłyszycie o sześciu, a nawet siedmiu najważniejszych zasadach ochrony danych osobowych: - zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość - ograniczenie celu - minimalizacja danych - prawidłowość - ograniczenie przechowywania - integralność i poufność - rozliczalność To siedem przykazań administratora danych. Jak sądzicie, ilu administratorów przestrzega każdej z nich? Jeśli chcecie znać odpowiedź zapraszam do słuchania.
pobierz 7.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO - definicje
Nie można dyskutować o normach określonych w prawie do ochrony danych osobowych bez znajomości choćby podstawowych znaczeń pojęć określonych w RODO, czy w ustawie o ochronie danych osobowych. Odcinek omawia najważniejsze z nich: dane osobowe, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, przetwarzanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych.
pobierz 10.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
RODO - początek
Od ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 roku. Niemal dwie dekady w pigułce.
pobierz 10.5 MB odcinki RSS iTunes www
miodek