Wierni słowu

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: ...bo Słowo Boże jest żywe i prawdziwe...
Data dodania: 2020-06-18 17:48:22
Data aktualizacji: 2020-09-23 01:50:04
Audycji w katalogu: 10
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 miesiące temu
Czy jesteś zbawiony? 4/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 73.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Czy jesteś zbawiony? 3/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 52.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Czy jesteś zbawiony? 2/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 66.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Czy jesteś zbawiony? 1/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 65.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Jak to niczego...?
Jak Psalmista może powiedzieć, że niczego mu nie braknie? Co ma na myśli? Czy człowiek Boży może mieć pewność, że zawsze wszystkiego będzie miał pod dostatkiem? Jak to stwierdzenie rozumieć w jego kontekście? Bonus: jak prawidłowo rozumieć Filipian 4:13, w którym Paweł pisze, że wszystko może w tym, który go wzmacnia, w Chrystusie?
pobierz 19.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | prawda o nas
Kim my jesteśmy przed Bogiem? Jaka jest prawda na nasz temat? Skąd porównanie nas do owiec? Skoro jesteśmy jak owce, to skąd może brać się nasze pewność i bezpieczeństwo?
pobierz 8.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | to PAN jest pasterzem moim
Jaka jest struktura Psalmu 23? Czym różnią się wersety 1-4 od 5-6? Jakiego hebrajskiego imienia Bożego używa Psalmista gdy mówi o Bogu jako o naszym pasterzu? Jakie to ma znaczenie? 
pobierz 10.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Kontekst
W jakich okolicznościach Dawid napisał Psalm 23? Jak przedstawia się motyw Boga jako pasterza na kartach Starego Testamentu? 
pobierz 9.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Trylogia Mesjańska
Jaki jest szerszy kontekst Psalm 23? Jak wpisuje on się w całą księgę? Jaka jest relacja Psalmu 23 do Psalmów 22 i 24? Jak i dlaczego czytać Psalm 23 w sposób chrystocentryczny? 
pobierz 14.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Wstęp
Jakie rodzaju psalmów możemy znaleźć w Biblii? Do jakiego rodzaju należy Psalm 23? Dlaczego powinniśmy studiować Psalm 23? Dlaczego potrzebujemy wpatrywać się w prawdy Psalmu 23, szczególnie podczas trudności? 
pobierz 10.4 MB odcinki RSS iTunes www
miodek