Wierni słowu

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: ...bo Słowo Boże jest żywe i prawdziwe...
Data dodania: 2020-06-18 17:48:22
Data aktualizacji: 2021-03-06 15:20:04
Audycji w katalogu: 20
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 4 dni temu
Miłość i małżeństwo | Mężowie, kochajcie żony swoje | Efezjan 5:25-33
Na czym polega mężowska miłość Co ma na jej temat do powiedzenia Biblia Czym biblijna miłość męża do żony różni się od obrazu miłości, którym bombarduje nas kultura i otaczający nas świat Pastor Tomasz Krążek kontynuuje ten temat w kolejnym kazaniu z serii o miłości i małżeństwie na podstawie Listu do Efezjan 5:22-33  
pobierz 47.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 17 dni temu
Bóg nie zapomina o singlach | Kazanie
Czy Bóg zapomniał o singlach Czy prawdziwe i spełnione życie chrześcijańskie zostało zarezerwowane tylko dla małżeństw?Czy możemy patrzeć na życie w pojedynkę jako na Boży mądry dar i wybór?Jakie jest miejsce singli w kościele Pastor Tomasz Krążek klarownie odpowiada na te pytania w oparciu o 1 Koryntian 7:1-8 i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chrześcijańskie życie w pojedynkę jest w Bożych oczach cenne, dobre i oferuje szerokie pole do służby.
pobierz 48.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 25 dni temu
Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 5/5
Co jest najistotniejsze dla budowania Królestwa Bożego w kontekście kwestii spornych? W jaki sposób powinieneś wyrażać swoją wolność chrześcijańską? Jak możesz naśladować Chrystusa, gdy nie zgadzasz się z kimś w sprawach trzeciorzędnej wagi? I co w końcu z tym koronawirusem? Pastor Tomasz Krążek rozważa temat wolności chrześcijańskiej, pochylając się nad fragmentem Listu do Rzymian 14:16-15:7, a tym samym kończąc serię kazań na temat sumienia w życiu chrześcijanina.
pobierz 45.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 4/5
Co robimy, kiedy nie zgadzamy się z innymi chrześcijanami w kwestiach spornych? Czy zakładamy to, co najlepsze o ich intencjach? A może z góry narzucamy im kategorię "heretyków"? Pastor Tomasz Krążek na podstawie Listu do Rzymian 14:3 - 15 kontynuuje serię kazań o sumieniu i dzieli się tym, jak podchodzić do kwestii spornych - przynosząc w tym Bogu chwałę, okazując miłość innym, a jednocześnie nie minimalizując istotności poruszanych spraw.
pobierz 58.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 3/5
Tym razem pastor Tomasz Krążek, zaczyna werset po wersecie przyglądać się fragmentowi z Rzymian 14:1-15:7, podkreślając 12 zasad wynikających z tekstu, co do tego jak nie zgadzać się z innymi chrześcijanami w sprawach spornych, tak by Bogu oddawać chwałę, budować kościół i być ozdobą ewangelii.
pobierz 54.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 2/5
Czy są takie kwestie z powodu których kościół powinien się dzielić? Czy są takie z powodu których dzielić się nie powinien? O jakie kwestie warto się spierać, a jakie spierać się nie warto? Co to jest triaż teologiczny i dlaczego ma znaczenie w kwestiach sumienia i jedności w kościele? Ile ludzi tyle opinii, więc jakie rozwiązanie oferuje Biblia na podstawie Rzym. 14:1-15:7? Do czego powinien dążyć chrześcijanin stale ścierając się z innymi w kościele, którzy posiadają odmienne zdaniem w wielu kwestiach?
pobierz 52.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 1/5
Czym jest sumienie? Jaką rolę powinno odgrywać w życiu chrześcijanina? Jak sumienie ma się do dojrzałości i do jedności w kościele? I co to wszystko ma wspólnego z koronawirusem? Zachęcamy do wysłuchania pierwszej części bardzo ważnego tematu, o którym niewiele się naucza.
pobierz 61.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
Czy aborcja jest ok?
Wiele obecnie się mówi, a nawet krzyczy o aborcji. O co w tym wszystkim chodzi? Czym jest aborcja? Czy jest czymś złym? I dlaczego? Co na to wszystko nauka? Co na to wszystko teologia? P.S. Jakość dźwięku polepsza się od 3:30.
pobierz 69.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Nad wody spokojne prowadzi mnie
Czy wiesz co obrazują "spokojne wody", w przeciwieństwie do wód wzburzonych? Albo co to znaczy, że Pasterz "pokrzepią moją duszę? Co to ma wspólnego np. z Iz. 58:12, albo z Psalmem 51:12?  Posłuchaj tego rozważania, aby nie tylko być zachęconym wspaniałymi prawdami o tym, co Pasterz zapewnia swoim owcom, ale także, by dowiedzieć się czegoś na temat prawd zawartych choćby w tych dwóch rozważanych dziś frazach, czego możliwe, że do tej pory nie wiedziałeś. 
pobierz 37.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Na niwach zielonych pasie mnie
Bóg, jako dobry pasterz, dba o pokarm o najwyższej jakości dla swoich owiec. Ale co to znaczy? Co jest tym pokarmem, którego Bożym ludziom daje Bóg w obfitości i którym syci dusze swoich owiec? I przy okazji, posłuchaj czego tak naprawdę uczy nas Ew. Marka 6, gdzie ukazany jest m.in. cud z rozmnożeniem chleba i ryb. 
pobierz 28.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Czy jesteś zbawiony? 4/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 73.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Czy jesteś zbawiony? 3/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 52.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Czy jesteś zbawiony? 2/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 66.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
Czy jesteś zbawiony? 1/4
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć? 
pobierz 65.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Jak to niczego...?
Jak Psalmista może powiedzieć, że niczego mu nie braknie? Co ma na myśli? Czy człowiek Boży może mieć pewność, że zawsze wszystkiego będzie miał pod dostatkiem? Jak to stwierdzenie rozumieć w jego kontekście? Bonus: jak prawidłowo rozumieć Filipian 4:13, w którym Paweł pisze, że wszystko może w tym, który go wzmacnia, w Chrystusie?
pobierz 19.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | prawda o nas
Kim my jesteśmy przed Bogiem? Jaka jest prawda na nasz temat? Skąd porównanie nas do owiec? Skoro jesteśmy jak owce, to skąd może brać się nasze pewność i bezpieczeństwo?
pobierz 8.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | to PAN jest pasterzem moim
Jaka jest struktura Psalmu 23? Czym różnią się wersety 1-4 od 5-6? Jakiego hebrajskiego imienia Bożego używa Psalmista gdy mówi o Bogu jako o naszym pasterzu? Jakie to ma znaczenie? 
pobierz 10.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Kontekst
W jakich okolicznościach Dawid napisał Psalm 23? Jak przedstawia się motyw Boga jako pasterza na kartach Starego Testamentu? 
pobierz 9.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Trylogia Mesjańska
Jaki jest szerszy kontekst Psalm 23? Jak wpisuje on się w całą księgę? Jaka jest relacja Psalmu 23 do Psalmów 22 i 24? Jak i dlaczego czytać Psalm 23 w sposób chrystocentryczny? 
pobierz 14.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
Psalm 23 | Rozważanie | Wstęp
Jakie rodzaju psalmów możemy znaleźć w Biblii? Do jakiego rodzaju należy Psalm 23? Dlaczego powinniśmy studiować Psalm 23? Dlaczego potrzebujemy wpatrywać się w prawdy Psalmu 23, szczególnie podczas trudności? 
pobierz 10.4 MB odcinki RSS iTunes www
miodek