Radio Warszawa Zacisze

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Radio Warszawa Zacisze stanowi alternatywę zarówno wobec mediów komercyjnych jak i mediów publicznych, które w sposób niewystarczający prezentują treści dotyczące naszej lokalnej społeczności. Umożliwiamy dostęp poszczególnym społecznościom obszaru Zacisza do naszego Radia poprzez nadawanie skierowanej do nich treści medialnej oraz poprzez włączenie przedstawicieli tych grup w działalność nadawczą. Serdecznie zapraszamy do udziału w tworzeniu treści naszych audycji. Audycje prowadzi Borys Kozielski.
Data dodania: 2012-07-07 01:33:00
Data aktualizacji: 2018-11-27 18:45:54
Audycji w katalogu: 96
Stan:
Zapomniany przez Boga (archiwalny)
opublikowany 4 lata temu
« Borys Kozielski »
Audycja specjalna
Link do profilu na patronite.pl  [link] Link do podkastu z nagraniem rozmowy z Mateuszem Górskim o Patronite  [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Kanały Zacisza
Rozmowa z Zastępcą Burmistrza dzielnicy Targówek Wacławem Kowalskim na temat inwestycji wzdłuż kanałków zaciszańskiego, bródnowskiego i drewnowskiego.  Kiedy zacznie się budowa skweru wzdłuż Bystej? Jakie są plany odnośnie budowy kolejnych etapów rewitalizacji? Jaki są przeszkody do pokonania? Czy kanałami można przepłynąć kajakiem? Jak czysta jest woda w kanale? Jaka jest prędkość wody w Kanale Bródnowskim? Ile nowych mostów jest nad kanałkami? Gdzie i kiedy powstanie zbiornik retencyjny? Jakie funkcje rekreacyjne będzie pełnił ten zbiornik? Kiedy skończy się podtapianie budynków w okolicach Łodygowej? W którym miejscu wkrótce powstaną nowe ścieżki pieszo-rowerowe?
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Kabaret dla seniorów
Projekt numer 21 w Budżecie Partycypacyjny na 2015 rok przedstawia Andrzej Marciniak, student Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury Zacisze Strona na temat Budżetu Partycypacyjnego dla Warszawy. Strona Urzędu Dzielnicy Targówek poświęcona Budżetowi Partycypacyjnemu na 2015 rok. Głosowanie na projekty dla Zacisza Zapraszam do mikrofonu osoby, które zgłosiły projekty aby przedstawiły go w Radiu Warszawa Zacisze. Nagrania są wykonywane i udostępniane bezpłatnie. Kontakt: Borys Kozielski 602 218 851
pobierz 6.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Zaciszańska Scena Talentów
Kolejna rozmowa na temat Budżetu Partycypacyjnego na Zaciszu. O projekcie numer 15. Pani dyrektor Domu Kultury Zacisze Bożenna Dydek i Przewodniczący Rady Osiedla Zacisze Eugeniusz Nidzgorski mówią o możliwościach budowy sceny dla zaciszańskich talentów. Strona na temat Budżetu Partycypacyjnego dla Warszawy. Strona Urzędu Dzielnicy Targówek poświęcona Budżetowi Partycypacyjnemu na 2015 rok. Głosowanie na projekty dla Zacisza Zapraszam do mikrofonu osoby, które zgłosiły projekty aby przedstawiły go w Radiu Warszawa Zacisze. Nagrania są wykonywane i udostępniane bezpłatnie. Kontakt: Borys Kozielski 602 218 851
pobierz 9.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Plac zabaw
Rozmowa z Marcinem Gałązką, mieszkańcem Zacisza, antykwariuszem i założycielem zacisze.info na temat projektu nr 18. Plac zabaw przy Domu Kultury „Zacisze” w Budżecie Partycypacyjnym na Zaciszu. Strona na temat Budżetu Partycypacyjnego dla Warszawy. Strona Urzędu Dzielnicy Targówek poświęcona Budżetowi Partycypacyjnemu na 2015 rok. Zapraszam do mikrofonu osoby, które zgłosiły projekty aby przedstawiły go w Radiu Warszawa Zacisze. Nagrania są wykonywane i udostępniane bezpłatnie. Kontakt: Borys Kozielski 602 218 851
pobierz 17.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Biblioteka na Zaciszu
Fot. Joe Crawford (artlung) Rozmowa z panią Agnieszką Szadkowską, bibliotekarką z Targówka na temat projektu nr 13 w Budżecie Partycypacyjnym na Zaciszu. Strona na temat Budżetu Partycypacyjnego dla Warszawy. Strona Urzędu Dzielnicy Targówek poświęcona Budżetowi Partycypacyjnemu na 2015 rok. Zapraszam do mikrofonu osoby, które zgłosiły projekty aby przedstawiły go w Radiu Warszawa Zacisze. Nagrania są wykonywane i udostępniane bezpłatnie. Kontakt: Borys Kozielski 602 218 851
pobierz 13.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Rada Osiedla Zacisze i Budżet Partycypacyjny
Relacja z zakończenia obraz Rady Osiedla Zacisze o raz prezentacji projektów mieszkańców Zacisza w Budżecie Partycypacyjnym na 2015 rok. Link do informacji o Budżecie Partycypacyjnym
pobierz 93.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Budżet Partycypacyjny
Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Targówek na temat Budżetu Partycypacyjnego, nazywanego inaczej Budżetem Obywatelskim. W spotkaniu wzieli udział: Przewodnicząca zespołu ds Budżetu Partycypacyjnego U.Dz.Targówek - Justyna Skalska-Stadejek Członek zespołu, przewodnicząca DKDS Targówek - Dorota Kozielska Członek zespołu wybrany przez mieszkańców - Michał Krakowski. Link do nagrania Debaty , o której mowa w nagraniu.
pobierz 45.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Jerzy Gruza na Zaciszu
Spotkanie z wybitnym reżyserem filmowym, autorem książek Jerzym Gruzą, któe odbyło się 7 stycznia 2014 roku w Domu Kultury Zacisze w ramach Klubu Męskiego prowadzonego przez Bogusława Falickiego. Gościem spotkania był również burmistrz dzielnicy Targówek Sławomir Antonik.
pobierz 81.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 lat temu
« Borys Kozielski »
Rejs Zawisza Czarny 2014
„Rejs Zawisza 2014” to pomysł na to, aby młodym ludziom z okolic Bródna, Zacisza, Marek dać możliwość zrealizowania wspólnie dużego projektu i przeżycia niesamowitej przygody na Morzu Bałtyckim. Koncepcja rodziła się już kilka lat, ale dopiero w tym roku udało się ruszyć z przygotowaniami. Jest to pierwszy rejs naszego hufca na flagowym żaglowcu Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym celem jest stwarzanie szeroko pojętych możliwości. O tym jakie to możliwości i w jaki sposób będzie realizowany pomysł rozmawiam z dh pwd. Barbarą Szynkiel i dh Elżbietą Sendecką. Strona na facebooku
pobierz 15.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
5 Rajd Szlakiem Hymnu
W gabinecie p. dyrektor Bożenny Dydek spotkaliśmy się z Danutą Winnicką i Anną Moczulską, które opowiedziały o piątej edycji Rajdu Szlakiem Hymnu Obszerna relacja z przebiegu rajdu bogato ilustrowana zdjęciami
pobierz 37.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Niewidzialne Miasta
Rozmowa z Tomaszem Gromadką na temat projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Strefa Wolnosłowa.
pobierz 11.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Projekt ARTlab+
Na temat projektu ARTlab+ mówi dyrektor Domu Kultury Zacisze p. Bożenna Dydek. Informacje ze strony Domu Kultury Zacisze na temat projektu. Fanpage na facebook Projekt "ARTlab+" Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej Program "Młodzież w działaniu" Termin wymiany międzynarodowej: 1 lipca - 8 lipca 2013 r. Miejsce: Wisła Liczba uczestników : 36 Lider Projektu - Dom Kultury Zacisze w Warszawie Partnerzy : Zespoł Szkół nr 13 w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) oraz Polski Związkek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej ARTlab – laboratorium artystyczne” - cykl, podczas którego odbędą się warsztaty artystyczne: plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne oraz filmowe. Uczestnicy projektu nauczą się posługiwać językiem sztuki, który jest najbardziej uniwersalnym środkiem przekazu, zrozumiałym w międzynarodowej grupie. Warsztaty będą laboratorium, w którym nasze dyskusje o wartościach, postawach, różnorodnych systemach podejmowania decyzji przez młodych ludzi na Ukrainie w Czechach i w Polsce zamienimy w przekaz artystyczny – końcowy happening. Do naszego artystycznego, międzynarodowego laboratorium chcemy zaprosić również naszych rówieśników z Wisły.
pobierz 11.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
e-Kultura
Spotkanie z uczestnikami projektu e-Kultura. Marzena Szychułda, Dominika, Asia, Łukasz, Dagosz, Ula, Kornelia i Eliza mówią o swoim udziale w projekcie. Informacje ze strony Domu Kultury Zacisze, projektu e-Kultura Projekt „e-Kultura” to przestrzeń, w której spotka się młodzież z Warszawy i Kłajpedy. Tematem naszego międzynarodowego spotkania będą „Nowe technologie i artystyczne umiejętności – jako platforma wypowiedzi młodzieży”. W ciągu sześciu dni w Olecku nasza polsko-litewska grupa będzie dyskutować o tym, czy takie słowa jak wolność, tolerancja, demokracja znaczą dla nas to samo. Jak w naszych środowiskach lokalnych możemy wpływać na decyzje dotyczące młodzieży. Naszym celem jest promowanie dialogu międzynarodowego, przekazanie wartości europejskich w ciekawy i nowoczesny sposób, aktywności naszych rówieśników. Zmiany postawy z biernej na czynną. Praca nad zgłębianiem meritum przebiegać będzie z wykorzystaniem licznych dyskusji, gier symulacyjnych, warsztatów artystycznych z takich dziedzin jak taniec, teatr, plastyka, fotografia, film. Każdy z nas będzie miał pełnić rolę mistrza i ucznia, w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczeń. Efektem naszego spotkania będzie przygotowanie kilku prezentacji w programie prezi i udostępnienie ich w internecie. Scenariusze poszczególnych prezentacji wynikać będą z naszych dyskusji, gier symulacyjnych i warsztatów artystycznych. Na koniec wymiany prezentacje pokażemy również mieszkańcom Olecka. Przedyskutujemy z nimi tematy w nich zawarte. Zależy nam aby „e-Kultura” ukazała ogromy potencjał młodych ludzi, którzy za pomocą języka sztuki mówią o rzeczach dla nich ważnych. Umiejętności nabyte w czasie trwania projektu wykorzystamy w swoich środowiskach lokalnych. Zorganizujemy spotkania z grupami rówieśniczymi i pokażemy im nasze aktywności, które wyzwoliliśmy w czasie trwania projektu. Młodzież Grupę projektową stanowić będzie młodzież w wieku 14-19 lat związana z Domem Kultury Zacisze i Dziecięcym Centrum Czasu Wolnego w Kłajpedzie. Młodzież ta aktywnie uczestniczy w zajęciach artystycznych, ale też aktywnie działa na rzecz swoich społeczności lokalnych. Realizuje ciekawe pomysły, uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw młodzieżowych – wolontariat, rada młodzieżowa, parament szkolny. W programie: „e-edukacja pozaformalna” – dyskusja dotycząca aktywności młodzieży w środowiskach lokalnych, przejawy dyskryminacji i metod jej przeciwdziałania „e-edukacja artystyczna” – warsztaty taneczne, plastyczne i teatralne „e-edukacja międzykulturowa” – dyskusja na temat roli edukacji międzykulturowej i dialogu między młodzieżą polską i litewską polskie i litewskie wieczory narodowe w ramach cyklu „e-edukacja międzykulturowa” spotkanie z mieszkańcami Olecka i pokaz efektów działań. Rozpoczęcie projektu: 15 kwietnia 2013 Wymiana młodzieży: 22-28 czerwca 2013, Olecko Wsparcie: finansowe Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Lider: Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Partner: Dziecięce Centrum Czasu Wolnego w Kłajpedzie
pobierz 13.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Wieczór szwajcarski w DKZ
15 maja 2013 roku w Domu Kultury Zacisze podczas XIX Giełdy Inicjatyw Artystycznych odbył się Wieczór przyjaźni polsko-szwajcarskiej. Było to inauguracyjne spotkanie z cyklu: Ambasady z wizytą w DK Zacisze. Cykl ma prezentować kulturę poszczególnych państw, ich regionów, by pokazać ich specyfikę, różnorodność, skonfrontować naszą wiedzę z rzeczywistością, przełamać stereotypy. Pierwsze spotkanie poświęcone było Szwajcarii i relacjom polsko-szwajcarskim. Gośćmi spotkania będą wybitni przedstawiciele świata kultury, sztuki, literatury i polityki. Wystąpił attaché kulturalny Ambasady Szwajcarii Miguel Perez z prezentacją pod tytułem „Historia stosunków polsko-szwajcarskich”.
pobierz 70.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Spotkanie wielkopostne Ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina
Otwarte wielkopostne spotkanie z udziałem Ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny Ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Tematem spotkania były Wartości etyczne w kulturze. Nie zabrakło ważnych tematów nurtujących wszystkich katolików.
pobierz 21.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Komunikacja, DKDS, nowy burmistrz
Informacje o odbywających się konkursach, komunikacji, zmianach w urzędzie dzielnicy Targówek. Fragment relacji z ostatniego posiedzenia DKDS Targówek 4 kwietnia 2013 roku na temat tworzącej się grupy roboczej dotyczacej komunikacji i insrastruktury, wystapienie Janusza Iwaszkiewicza przedstawicieka Stowarzyszenia SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji)
pobierz 36.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Nowiny z Zacisza
Informacje o wydarzeniach, które nadchodzą - Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie, posiedzenie DKDS Targówek, a także relacje z wydarzeń, które już minęły. Przegląd Teatrów Amatorskich i Urodziny Chopina.
pobierz 29.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
Rozmowa z prof. Krzysztofem Kusiel-Morozem
Informacja o laureatach XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora a także rozmowa Marzeny Szychułdy z przewodniczącym Jury prof. Krzysztofek Kusiel-Morozem o wrażeniach z Festiwalu.
pobierz 14.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 lat temu
« Borys Kozielski »
XII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora
Relacje, rozmowy i wywiady przeprowadzone podczas Festiwalu przez p. Marzenę Szychułdę w Domu Kultury Zacisze. W XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora wzięło udział: 9 chórów (w tym 1 poza konkursem), 12 kabaretów, 19 zespołów wokalnych (w tym 2 poza konkursem) i 6 zespołów folklorystycznych. Maksymalnie zespoły mogły otrzymać 30 punktów. Serdecznie zapraszamy 17 lutego (niedziela) 2013 o godz. 16.00 na Galę festiwalową, podczas której jury omówi występy poszczególnych zespołów i przedstawi szczegółową punktację.
pobierz 20.1 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek