Ohistorie

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
Data dodania: 2020-12-09 22:48:06
Data aktualizacji: 2021-01-27 08:55:06
Audycji w katalogu: 21
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 dni temu
Ludowa historia Polski – parergony, międzyprzestrzenie, perspektywy odkrywane
Portal ohistorie.eu zaprasza do wysłuchania rozmowy z Przemysławem Wielgoszem, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym polskiej edycji „Le Monde diplomatique”, inicjatorem projektu „Ludowa Historia Polski”. Spotkanie zostało organizowane w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych. Termin spotkania: 22 stycznia 2021 r, godz. 16:00. Rozmowę poprowadziła dr hab. Ewa Solska (UMCS, ohistorie.eu) Historia ludowa jako nowa orientacja w naukach humanistycznych i wieloaspektowe zjawisko w przestrzeni public history stanowi przesłankę pierwszego z cyklu naszych spotkań poświęconych tematyce dość rozlegle już eksplorowanej. Przy czym punktem wyjścia jest tu nowa seria warszawskiego Wydawnictwa RM realizowana w ramach projektu „Ludowa Historia Polski”, który będzie przedmiotem rozmowy z Przemysławem Wielgoszem – redaktorem merytorycznym serii. Otwiera ją książka Michała Rauszera Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich; kolejnym tomem jest opracowanie Śladami Szeli czyli diabły polskie Piotra Korczyńskiego. Z noty wydawniczej: „W ostatnich latach coraz częściej badacze społeczni skupiają się na doświadczeniu grup wcześniej nieobecnych w dominujących narracjach historycznych w Polsce. Powstają studia nad pańszczyzną, poddaństwem i oporem wobec tych reżimów podporządkowania, tematem analiz staje się chłopskość, zarówno jako doświadczenie, forma tożsamości, temat literacki jak i przedmiot pamięci. Seria Ludowa Historia Polski tworzy przestrzeń, w której autorzy dążą do odzyskania i oddania sprawiedliwości podmiotowości swoich bohaterów w formule zbliżonej do reportażu historycznego”. Taka formuła wszakże zbliża nas do przestrzeni konsilienckiej, gdzie spotykamy dyskursy zaangażowane w odkrywanie historii pomijanych i odzyskiwanie przemilczanych głosów jej świadków. Wynajdywanie tej przestrzeni to jedno z pilnych społecznych zadań współczesnej humanistyki, zaś historia ludowa stanowi tu specyficzny, a zarazem nieodzowny trop, wart zatem wielostronnego rozpoznawania. Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: [link] oraz na YouTube pod linkiem: [link] Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 135.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
Odpowiedź dr hab. Magdalenie Gawin, wiceministrze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowna Pani Profesor, Wiceminister Minister Magdalena Gawin!   Odnosząc się do Pani wypowiedzi w programie „Sądy przesądy – Rozróby u Kuby”, wyemitowanym w telewizji na początku grudnia 2020 roku, iż nie została Pani zaproszona do zabrania głosu w odpowiedzi na krytyczne opinie formułowane przez uczestników dyskusji na portalu ohistorie.eu, chcemy zwrócić uwagę, że owa dyskusja w każdym momencie była otwarta dla wszystkich zainteresowanych stanem polskiej humanistyki. O jej przebiegu informowaliśmy Panią na bieżąco, za pośrednictwem Pani profilu na FB. Zasadniczą przyczyną skłaniającą do zainicjowania wymiany opinii, była Pani wypowiedź na kongresie „Polska Wielki Projekt 2020”, jednak – jak na dyskusję przystało – polemiki w dużym tempie zmieniały adresatów. Debata została zamknięta 6 grudnia. Stworzyło to możliwość, by odnieść się do wypowiedzi wyrażonych przez wszystkich jej uczestników. Z zainteresowaniem przyjmiemy zatem Pani głos, jako odpowiedź na opinie wybitnych humanistek i humanistów, wyrażone w dyskusji na portalu ohistorie.eu.
pobierz 2.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
Co z humanistyką w Polsce? Zakończenie debaty
Szanowni Państwo!   Kończymy zainicjowany przez portal ohistorie.eu cykl dyskusyjny w związku z pomysłami na przyszłość nauk humanistycznych w Polsce wyartykułowanymi w dniach 9–11 października 2020 r. podczas zorganizowanego przez rządzący obecnie obóz „zjednoczonej prawicy” kongresu „Polska Wielki Projekt 2020”.  Przypomnijmy, jeden z paneli, zatytułowany „Współczesne uniwersytety: stan wolności akademickiej”, został poświęcony problemowi wolności badań naukowych na uniwersytetach w Polsce i na świecie. Naszą uwagę zwróciło wystąpienie pełniącej aktualnie obowiązki wiceministry w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie „zjednoczonej prawicy” dr hab. Magdaleny Gawin. Profesor Magdalena Gawin, z wykształcenia historyczka [do niedawna pracująca naukowo w swojej dziedzinie], podczas panelu przedstawiła swoje zapatrywania  na temat wolności badań naukowych w Polsce oraz naszkicowała pewną wizję przyszłości polskiej humanistyki, ze szczególnym wyróżnieniem dyscyplin takich jak historia i literaturoznawstwo. O ile niektóre idee zawarte w wystąpieniu dr hab. Magdaleny Gawin można interpretować jako rozsądne, o tyle pozostałe jawią się jako nieoczywiste, niepokojące i kontrowersyjne.  W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób – znakomitych historyczek i historyków, którzy na łamach portalu podzielili się swoimi przemyśleniami na temat wizji przyszłości humanistyki w Polsce zaproponowanej na kongresie. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim Autorkom i Autorom: prof. Marcinowi Kuli, prof. Rafałowi Stobieckiemu, prof. Krzysztofowi Zamorskiemu, prof. Annie Wolff-Powęskiej, prof. Mikołajowi Sokołowskiemu, prof. Krzysztofowi Brzechczynowi, prof. Markowi Kornatowi, prof. Annie Zielińskiej, prof. Janowi Pomorskiemu, prof. Grzegorzowi Marcowi, prof. Mariuszowi Mazurowi, prof. Wojciechowi Wrzoskowi za niezwykle interesujące i inspirujące do refleksji komentarze oraz polemiki.    Chcielibyśmy również podziękować wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom za lekturę oraz publikowane na Facebooku komentarze do zainicjowanej przez portal debaty.  Zaangażowanie w debatę tak wielu znakomitych badaczek i badaczy oraz pozytywna reakcja na nią środowiska akademickiego pokazują, że dyskusja na temat przyszłości humanistyki w Polsce w obrębie wspólnoty naukowej jest potrzebna. Mamy nadzieję, że takich debat będzie więcej i legną one u podłoża konstruktywnych działań. Z naszej strony możemy zadeklarować, że dyskusje poświęcone roli nauk humanistycznych we współczesnym świecie i w przyszłości będziemy konsekwentnie inicjować. Równie konsekwentnie będziemy krytykować próby upartyjniania i ideologizowania nauk humanistycznych, ograniczania wolności badań oraz ingerowania w autonomię uniwersytetów.  Redakcja portalu: ohistorie.eu  ----------  Lublin, grudzień 2020
pobierz 2.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Kiedy wybuchnie wojna... Studium kryzysu 1938 roku
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania podcastu prezentującego debatę poświęconą książce prof. Piotra M. Majewskiego: Kiedy wybuchnie wojna? 1928. Studium Kryzysu , Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019. W debacie udział wzięli: Prof. Piotr M. Majewski (UW) Prof. Rafał Wnuk (KUL) Prof. Mirosław Filipowicz (KUL) Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek (UMCS)
pobierz 98.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
Mobilna aplikacja "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - wywiad z twórcami: prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
Polecamy uwadze Państwa wywiad dra hab. Piotra Witka z twórcami mobilnej aplikacji „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”: prof. dr. hab. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem. "Premiera aplikacji miała miejsce w roku 2019. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych (humanistyka cyfrowa, historia cyfrowa) oraz edukacji humanistycznej." Wywiad można również obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link]
pobierz 247.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Debata wokół książki Jana Pomorskiego "Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię".
Podcast z debaty online zorganizowanej w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych. Przedmiotem dyskusji jest książka Jana Pomorskiego pt. „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”. W dyskusji udział wzięli: prof. Krzysztof Zamorski (UJ), prof. Rafał Stobiecki (UŁ) oraz prof. Jan Pomorski (UMCS). Panel poprowadziła prof. Maria Solarska (UAM).  Realizacja: dr hab. Piotr Witek Video z debaty: [link]
pobierz 98.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Zajawka debaty poświęconej książce Jana Pomorskiego: Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię
Debata wokół książki Jana Pomorskiego Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur po­znających historię jest kolejnym spotkaniem z cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych, organizowanych od dwóch lat przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, w ramach cyklu „Spotkania w Bramie”, na których prezentowane są interesujące i wartościowe poznawczo monografie z różnych obszarów historii i szerzej – humanistyki, prezentujące interesujące, nowatorskie podejścia badawcze. Debaty koncentrują się wokół zagadnień takich jak: badania nad historią XX i XXI wieku, Europą Środkowo-Wschodnią, Lubelszczyzną oraz teoria i metodologia historii, historia wizualna i cyfrowa, historia publiczna, historia kulturowa. Seminaria są kierowane do profesjonalnych historyków, kulturoznawców, politologów, socjologów, filozofów, nauczycieli, studentów oraz zwykłych miłośników historii, którym nieobca jest poważna refleksja nad historią, sposobami jej badania, poznawania i przedstawiania. Na organizowanych przez nas seminariach treści są prezentowane w przystępny sposób, co oznacza, że nikt nie powinien mieć problemów z ich odbiorem i rozumieniem. Najnowsze spotkanie poświęcone jest książce prof. Jana Pomorskiego noszącej tytuł: „Homo Metahistoricus. Studium sześciu kultur poznających historię”, wydanej przez Wydawnictwo UMCS w Lulinie w roku 2019. Profesor Jan Pomorski pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Historii na UMCS. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich metodologów historii, który od kilku dziesięcioleci zajmuje się badaniem kulturowych fundamentów oraz epistemologicznych i metodologicznych aspektów funkcjonowania nauki historycznej. W debacie oprócz Autora książki udział wezmą znakomici goście, metodolodzy historii i historycy historiografii: prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, spotkanie poprowadzi prof. Maria Solarska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na epidemię, spotkanie zostało zorganizowane w Internecie. Debata rozpocznie się 12 czerwca o godz. 17.00 i będzie transmitowana na żywo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YT [link] oraz na naszym profilu na FB ( [link] ). Widzowie będą mogli w trakcie transmisji komentować i zadawać pytania uczestnikom debaty za pośrednictwem czatu na YouTube i FB. Prelegenci będą na komentarze i pytania odpowiadać w trakcie debaty.
pobierz 8.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
Zajawka wywiadu z historykami z UMCS w Lublinie, twórcami aplikacji mobilnej "Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922" - prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem i mgr. Bartłomiejem Stolarzem
Nazywam się Piotr Witek i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z prof. Janem Pomorskim, mgr Karolem Kasprowiczem oraz mgr Bartłomiejem Stolarzem z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - twórcami mobilnej aplikacji: „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”. Aplikacja, której premiera miała miejsce w roku 2019, jest transmedialną opowieścią historyczną prezentującą losy zmagań Polaków o niepodległość w 1918 roku, pokazującą toczone przez nich walki o granice II Rzeczypospolitej. Aplikacja zawiera interaktywny atlas historyczny oraz pięć lekcji historii, z których każda zaczyna się od syntetycznego wprowadzenia w problematykę w dwóch postaciach do wyboru: tekstu pisanego oraz komentarza odczytywanego przez lektora. W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna. I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku, wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych – powstania nowej dziedziny humanistyki określanej mianem humanistyki cyfrowej – oraz przemian w szeroko rozumianej edukacji humanistycznej. Z twórcami aplikacji rozmawiam o tym, czemu aplikacja ma służyć i do kogo jest adresowana. Kto był pomysłodawcą tego projektu? W jakich okolicznościach pomysł powstał? Jak długo trwały prace nad aplikacją? Co inspirowało twórców i pomagało im w przygotowaniu się do realizacji projektu? Jak wyglądała współpraca członków zespołu - akademickich historyków – z grafikami, specjalistami od animacji, scenarzystami, reżyserką animowanego filmu „Bitwa warszawska”. Rozmawiam także o przygotowanym przez twórców aplikacji przewodniku metodycznym dla nauczycieli, mającym służyć im pomocą przy wykorzystywaniu jej na lekcjach historii. Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w App Store oraz Google Play Wywiad już wkrótce zostanie udostępniony w formie podcastu oraz wideo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na YouTube, a także  na platformach podcastingowych: spoitfy, anchor.fm, google podcasts i innych. W materiale wykorzystano fragmenty komentarza oraz muzyki pochodzące z aplikacji. Zapraszamy do słuchania i oglądania.
pobierz 8.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
[PH]3. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz Prof. Piotra M. Majewskiego
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania trzeciego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W jednej swoich wypowiedzi wyartykułowanych w grudniu 2019 roku prezydent Putin oskarżył Polskę o to, że była sojuszniczką III Rzeszy i realizowała politykę mającą doprowadzić do wybuchu wojny. Czy II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny? Profesor Piotr M. Majewski w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji przedstawia politykę II  Rzeczypospolitej, ZSRR, III Rzeszy, Francji i Węgier wobec Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki prowadzonej przez wspomniane państwa w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Omawia zagadnienie kryzysu politycznego z 1938 roku, przybliża okoliczności, w których w tymże roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy. Wyjaśnia rolę jaką odegrała Polska w rozbiorze Czechosłowacji przeprowadzonym w wyniku zawarcia paktu monachijskiego. W konkluzji profesor Piotr M. Majewski wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 60.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
[PH]2. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Rafała Wnuka
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania drugiego podcastu z cyklu: „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina”. W swoich wypowiedziach na temat historii Putin zarzucił II Rzeczypospolitej współodpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej. Czy Polska była współodpowiedzialna za rozpętanie wojny w 1939 roku? Profesor Rafał Wnuk w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji omawia relacje II Rzeczypospolitej z III Rzeszą, przybliża okoliczności, w których w 1938 roku zawarto pakt monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy i rolę jaką tamta umowa miała odegrać w ustabilizowaniu ówczesnej sytuacji politycznej, omawia także okoliczności zawarcia 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow i rolę, jaką odegrała ta umowa wraz z jej tajnym protokołem w doprowadzeniu do wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. W konkluzji profesor Rafał Wnuk wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina głoszącej jakoby II Rzeczpospolita była współodpowiedzialna za doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] *** Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka „Vladymir” *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 55.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
[PH]1. Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina. Komentarz prof. Sławomira Łukasiewicza
Podcast „Polityka historyczna prezydenta Rosji Władymira Putina” jest pierwszym z serii, w których profesjonalni historycy odnoszą się do artykułowanych przez głowę państwa rosyjskiego tez na temat historii. Jako pierwszy wypowiedział się prof. Sławomir Łukasiewicz. W swoim komentarzu przeanalizował słowa prezydenta Rosji skierowane pod adresem ambasadora II RP w Berlinie Józefa Lipskiego, w których oskarżył polskiego dyplomatę o pronazistowskie sympatie, antysemityzm oraz chęć współpracy z III Rzeszą w kwestii eksterminacji Żydów. *** W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Maleńczuka p.t. „Vladymir”. *** Wypowiedzi Władymira Putina pochodzą z następującego źródła: [link] *** Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu ohistorie.eu w dziale opinie pod linkiem: [link] oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 31.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Otwierać, milicja!
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „Otwierać, milicja” poświęconej książce Doroty Skotarczak pt. Otwierać milicja. O powieści kryminalnej w PRL. Monografia została wydana w roku 2019 przez wydawnictwo IPN. Autorka w książce pisze: „Kryminały PRL-u nigdy nie miały dobrej opinii. Nie zważając na to, że mają służyć rozrywce, oczekiwano takich samych walorów jak od literatury wysokoartystycznej.  A jeśli  już dostrzegano w nich twory literatury rozrywkowej, to porównywano je z powieściami zachodnich klasyków, nie biorąc pod uwagę, że większość utworów  kryminalnych wydawanych na Zachodzie, reprezentuje podobny poziom jak większość  rodzimych kryminałów. Dzisiaj te utwory są ciekawym źródłem do badań czasów, w których one powstały. Będąc nie tylko dziełami kultury popularnej, lecz także zwierciadłem epoki, a w wielu przypadkach także środkiem uprawiania propagandy, przykuwają uwagę historyka.  PRL wyczytany z jego kryminałów jest na pewno z wielu powodów bardzo ciekawy, a świat przedstawiony w powieściach potrafi niekiedy zaskoczyć.” W debacie udział wzięli: Prof. Dorota Skotarczak (UAM) Prof. Jacek Nowakowski (UAM)( Prowadzenie spotkania: Dr hab. hab. Ewa Solska (UMCS) *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 211.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Wojna w kanałach
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty „” poświęconej książce Sebastiana Pawliny zatytułowanej „Wojna w kanałach. Podziemna walka Warszawy”. Uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym, w jaki sposób autor przedstawił w swojej monografii koszmar wojny, doświadczenie powstańców warszawskich walczących w kanałach - w tym towarzyszące im emocje - dla których kolektory stawały się linią frontu, drogą ratunku, a w wielu przypadkach drogą ku śmierci. W dyskusji wzięli udział: Sebastian Pawlina Dr Janusz Marszalec Dr Mariusz Zajączkowski *** Debata została również zrejestrowana w formie wideo. Film można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] Oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] *** Zapraszamy Państwa do oglądania i słuchania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 188.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Polsko niemieckie miejsca pamięci
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania dyskusji zorganizowanej razem z tygodnikiem POLITYKA i Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN wokół „Pomocnika historycznego POLITYKI - Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa” oraz zbiorowej, dwujęzycznej monografii: „Wyobrażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, pod redakcją prof. Roberta Traby i prof. Hansa Henninga Hahna. Dyskusja dotyczyła historii 1000 letniego polsko-niemieckiego sąsiedztwa i trudnych dwustronnych relacji, wokół których narosło wiele nieporozumień, mitów i stereotypów. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o roli historii i pamięci kulturowej w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń Polaków i Niemców oraz stosunków między nimi. *** W debacie wzięli udział: prof. Robert Traba red. Adam Krzemiński Prowadzenie spotkania: Joanna Zętar *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: [link] oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 170.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W ramach spotkania przybliżona została badawcza, formacyjna i kulturowa działalność IEŚW oraz rola i znaczenie tego typu instytutów w dyplomacji i polityce historycznej, w odniesieniu do relacji między historiografią, pamięcią historyczną i wielowymiarową polityką państwa. W debacie panelowej udział wzięli: Prof. Mirosław Filipowicz (KUL), Prof. Sławomir Łukasiewicz (KUL), Dr Marek Radziwon (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza) Prof. Aleksiej Wasiliew *** Debata została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji: [link] oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. *** Realizacja nagrania: Dr hab. Piotr Witek
pobierz 149.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Historia, misja i likwidacja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z dyrektorem prof. Mirosławem Filipowiczem
Portal o historie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania rozmowy prof. Sławomira Łukasiewicza z dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – prof. Mirosławem Filipowiczem. Pretekstem do odbycia rozmowy o Instytucie była likwidacja tej instytucji przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości i zastąpienia jej nową placówką - Instytutem Europy Środkowej, mającym promować lansowaną przez prawicowych historyków i władze tzw. koncepcję Trójmorza – polegającą na współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Rozmowa o Instytucie dotyczyła powstania instytucji, jej losów i misji, imponującego dorobku naukowego oraz okoliczności likwidacji placówki. Instytut Europy Środkowo - Wschodniej istniał w Lublinie w latach 2001-2018. Jego założycielem był nieżyjący już, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prof. Jerzy Kłoczowski. W obszarze działań Instytutu znajdowały się badania historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz szeroko pojmowanych stosunków między państwami tej części kontynentu. *** Rozmowa została również nagrana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link] Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu [link] i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek 
pobierz 147.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Muzealizacja komunizmu. Dyskusja o książce Anny Ziębińskiej-Witek: "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty MUZEALIZACJA KOMUNIZMU, poświęconej książce Anny Ziębińskiej-Witek p.t. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej , wydanej w roku 2018 przez wydawnictwo UMCS w Lublinie. W recenzji książki opublikowanej na portalu ohistorie.eu Profesor Rafał Wnuk pisał: „Zapoczątkowany w końcu XX w. trzeci muzealny boom wciąż trwa. Jest on odpowiedzią na olbrzymie zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do zdefiniowania/zredefiniowania tożsamości grupowych i indywidualnych. Na całym świecie powstały setki nowych muzeów, szczególnie wiele historycznych – te bowiem w największym stopniu budują/odzwierciedlają tożsamość. Interesująca autorkę część Europy ma za sobą stosunkowo świeże doświadczenie komunizmu i trzeba się z nią zgodzić, gdy pisze, iż społeczeństwa tego regionu są wciąż w stanie transformacji i przepracowywania wydarzeń niedawnej epoki oraz że na pewno też mają większe niż ustabilizowane demokracje zachodnie potrzeby w zakresie samoidentyfikacji i tworzenia opowieści integrujących (s. 10). Tworzone tam w ostatnich latach muzea siłą rzeczy muszą się zmierzyć z komunistyczną przeszłością. Posługujące się syntetycznym, najczęściej odwołującym się do emocji językiem wystawy odzwierciedlają „politykę historyczną” prowadzoną zarówno przez władze państwowe, jak i przez organizacje społeczne. Świadoma tego autorka uczyniła z wystaw muzealnych klucz do poznania tego, jak z komunistyczną przeszłością radzą sobie poszczególne społeczeństwa. Podejmowaną przez nią problematykę należy uznać za ważną i bardzo aktualną.” W dyskusji udział wzięli: prof. Anna Ziębińska-Witek (UMCS) prof. Izabela Skórzyńska (UAM) prof. Rafał Wnuk (KUL) Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek Przepraszamy za momentami słabą jakość dźwięku w przypadku osób zabierających głos w dyskusji z sali. Debatę można również obejrzeć na naszym portalu [link] pod linkiem: [link] oraz na naszym kanale na YouTube pod linkiem: [link]
pobierz 200.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego w perspektywie historii mówionej”, poświęconej książce noszącej tytuł: „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione”, wydanej w 2018 roku w Łodzi przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, zredagowanej przez Kaję Kaźmierską i Jarosława Pałkę. O książce dyskutowali: Prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki) Dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią) Michał Durakiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) Prowadzenie: Wioletta Wejman (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) Spotkanie było częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” . Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii XX i XXI wieku, historii publicznej, historii wizualnej oraz historii kulturowej. Relację wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] oraz na naszym kanale na YouTube: [link]
pobierz 205.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach
Portal ohistorie.eu zaprasza Państwa do wysłuchania debaty: Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939–1944), a współczesny konflikt pamięci o tych wydarzeniach Tematem dyskusji były trudne relacje między społecznościami polską i ukraińską na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (w tradycji ukraińskiej - południowej Chełmszczyźnie) podczas okupacji niemieckiej. Uczestnicy dyskusji próbują odpowiedzieć na pytanie jakie okoliczności doprowadziły do szczególnie ostrego w latach 1943–1944 antagonizmu między Polakami i Ukraińcami na tym terenie oraz jakie były tego następstwa? Ponadto dlaczego obie społeczności w tak odmienny sposób interpretują i wyjaśniają owe tragiczne wydarzenia? I czy istnieje sposób mówienia o nich, który niwelowałby fatalne skutki tzw. polityki historycznej i wynikający z niej m.in. współczesny konflikt pamięci o wspólnej, lecz niełatwej przeszłości? W dyskusji udział wzięli: prof. Igor Hałagida (UG), dr Grzegorz Kuprianowicz dr Mariusz Zajączkowski (IPN, o/ Lublin, ISP PAN) Debatę poprowadziła Bogumiła Berdychowska Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek Relację z wideo z debaty można obejrzeć na portalu ohistorie.eu pod linkiem: [link] oraz na naszym kanale YouTube: [link]
pobierz 193.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
Przemoc seksualna w czasie drugiej wojny światowej. Rozmowa o książce Joanny Ostrowskiej "Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”
Zapraszamy do wysłuchania debaty poświęconej książce Joanny Ostrowskiej pt. „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”, wydanej w roku 2018 przez Wydawnictwo Marginesy. Monografia Joanny Ostrowskiej jest pierwszą publikacją w Polsce podejmującą zagadnienie przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dotychczas fakt istnienia domów publicznych nie tylko dla SS-manów czy oficerów Wehrmachtu, ale także dla robotników przymusowych i więźniów obozów był tabuizowany. W istocie była to kolejna odsłona przemocy niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych wobec kobiet na podbitych obszarach. Wnikliwe studium historyczne pokazuje zorganizowaną, zbiurokratyzowaną machinę wykorzystania seksualnego kobiet jako formy kontroli seksualności i przymusowej pracy. O książce dyskutują: dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN O/Wrocław) prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (UŁ) dr Joanna Ostrowska (Gender Studies UW) Prowadzenie dr hab. Ewa Solska (UMCS) Realizacja nagrania: dr hab. Piotr Witek (UMCS)
pobierz 159.4 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek