Zmienia obiecana, miasto i nowoczesność

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: "Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność" to opowieść o tym, co oprócz zmian gospodarczych przynosi ze sobą rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich pod zaborami. Dominują szybko rozwijające się miasta, zmienia tryb życia większości ludzi. Następują przemiany demograficzne i społeczne, które skutkują zmianami w urbanistyce, higienie, a nawet kulturze. W ciągu niespełna stu lat rodzi się kultura konsumpcyjna i masowa, kształtują zręby społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzują się codzienne przyjemności. Z rzadka dotąd spotykające się warstwy społeczne zaczynają przebywać w podobnych miejscach, wspólnie oddając się rozrywce, co jednocześnie staje się dodatkowym impulsem dla odrodzenia narodowego.
Data dodania: 2015-09-27 18:53:15
Data aktualizacji: 2018-11-26 01:02:50
Audycji w katalogu: 22
Stan:
Zapomniany przez Boga (archiwalny)
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Urbanizacja
Uprzemysłowienie i związana z nim urbanizacja w pełni zasługują na miano największej rewolucji w dziejach. Miasta, już niezależnie od posiadania lub nie portu, zaczynają gwałtownie rosnąć wraz z powstaniem i upowszechnieniem się kolei. Drogami żelaznymi przewożone są nie tylko towary, ale i ludzie migrujący do miast w poszukiwaniu pracy i wyższych dochodów.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Kolej i czas
Jeszcze do połowy XIX wieku nie obowiązuje ogólnokrajowy czas standardowy. Upowszechnia go dopiero kolej. Jest to niezbędne zarówno ze względu na komfort podróżowania, jak i bezpieczeństwo. Jeżdżące po jednym torze pociągi muszą się mijać o odpowiedniej godzinie.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Wstęp
„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” to opowieść o tym, co oprócz zmian gospodarczych przynosi rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich pod zaborami. Dominują szybko rozwijające się miasta, zmienia się tryb życia większości ludzi. Następują przemiany demograficzne i społeczne, które skutkują zmianami w urbanistyce i higienie. To opowieść o narodzinach kultury masowej i konsumpcyjnej, zrębach społeczeństwa obywatelskiego i łączącym je sporcie.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Warunki podróży
Tak jak i dziś, warunki podróżowania w XIX wieku zależą od ceny biletu. Każda z czterech klas ma swoją specyfikę, podobnie jak sama podróż – dominujące do końca wieku wagony typu angielskiego narażają podróżujących i konduktorów na różne niewygody…
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Fizjonomia miasta
Miasta ziem polskich w XIX wieku przeżywają bezprecedensowy wzrost. Liczba mieszkańców gwałtownie rośnie, przestrzeń zaczyna się zagęszczać. Wchłaniane są kolejne tereny, a z nimi chłopskie chaty i szlaki, które dotąd ledwo można było nazywać drogami. Ludzie gromadzą się gęsto, wciąż układając się jednak w sposób odwzorowujący warstwy społeczne, do których należą.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Kamienica i jej mieszkańcy
Kamienica przy ulicy Pięknej 21 w Warszawie pokazuje jak w soczewce przekrój mieszkańców ówczesnej stolicy Królestwa Polskiego. Tam można też poznać smak i zapach dawnego miasta.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Miasto i technika
Rozwój miast nie byłby możliwy bez rozwiązania dwóch kwestii – warunków sanitarnych, w jakich żyją gęsto osiedleni mieszkańcy, oraz zależności od naturalnego rytmu doby. Umożliwiły to wynalazki XIX wieku.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Rzecz o kanalizacji
Charakterystyczna dla wielkich miast jest wysoka śmiertelność mieszkańców powodowana fatalnymi warunkami sanitarnymi. Nagromadzenie ludzi w mieście oznacza także większe niebezpieczeństwo pandemii. Rozwiązaniem i ratunkiem okazują się wodociągi i kanalizacja spławna.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Czystość cielesna
Nawyki higieniczne to sprawa wielkiej wagi – choć dotyczą ludzkiego ciała, a więc strefy intymnej, mają wpływ na kondycję całego społeczeństwa. W XIX wieku pojawiają się nowe – najpierw szokujące, a później już wskazane – sposoby na zachowanie zdrowia.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Oświetlenie domowe
Oświetlenie domowe lub jego brak w dużej mierze decyduje o aktywności domowników po zmierzchu. Wynalazkiem, który zrewolucjonizował dobowy rytm życia szerokich mas ludzi, jest lampa naftowa, odkrycie farmaceuty Ignacego Łukasiewicza.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Światła wielkiego miasta
Jeszcze na początku XIX wieku poruszając się po ulicach po zmroku, używano pochodni lub latarenek ze świecą łojową wewnątrz. Z czasem miasta zaczynają oświetlać latarnie gazowe, a miasto tętni życiem i nocą.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Narodziny konsumenta
W XIX wieku rodzi się konsument – do zakupów zachęcają go już nie tylko okrzyki na bazarach i przy sprzedaży naręcznej, ale i pełne reklam gazety, piękne afisze reklamowe, witryny sklepowe i luksusowe domy towarowe.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Patologie handlu
Fałszowanie towarów, podmienianie metek, niedoważone odważniki i źle ustawione wagi – to handel zna nie od dziś. Gorzej, kiedy fałszowane są też towary żywnościowe...
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Świat nabiera barw
Rewolucja przemysłowa pozwala znacznie większej części ludności cieszyć się zwykłymi, codziennymi rzeczami, np. kolorowymi ubraniami. Jest to możliwe dzięki sztucznym barwnikom i zaawansowanej technice włókienniczej.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Reklama dźwignią handlu
Autorytety, celebryci, chwytliwe hasła, piękne afisze, obce języki albo swojskość – to wszystko już w XIX wieku znane jest ludziom parającym się sprzedażą i reklamą coraz to nowszych artykułów – zarówno tych pierwszej potrzeby, jak i tych luksusowych.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Wielkomiejska kultura popularna
Wiek XIX to okres schyłku prywatnych salonów, a zarazem czas narodzin nowej przestrzeni publicznej rozrywki: kawiarni, powszechnie dostępnych teatrów i teatrzyków na wolnym powietrzu, wystaw, zawodów sportowych. Są to formy aktywności dobrze dziś znane, a wtedy nowe – i łączące różne warstwy społeczne.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Kultura w służbie narodu
Nowe możliwości techniczne oraz szeroka dostępność takich atrybutów kultury masowej jak pocztówka umożliwiają dotarcie do jeszcze większych rzesz ludzi z przekazem patriotycznym.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Rower - najznakomitsza machina XIX stulecia
Rower to nie tylko machina służąca do szybkiego przemieszczania się, ale i narzędzie oswajania oraz demokratyzacji przestrzeni miejskiej i… mody. Ten wynalazek daje zupełnie nowe poczucie wolności – zarówno mężczyznom, jak i kobietom.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Miasto symboli
W XIX wieku pierwszy raz ulicom nadawane są nazwy związane z historią. Powstają liczne świeckie pomniki: tkanka miasta wypełniana jest symboliką narzucaną przez zaborcę, w której cieniu muszą żyć Polacy.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 lat temu
« Fundacja Otwórz się »
Miasto buntu
Po przegranej wojnie Rosji z Japonią buntownicze nastroje w końcu przeradzają się w rewolucję pod hasłami społecznymi i politycznymi. Rewolucja nie omija też Królestwa Polskiego, gdzie ma wymiar także narodowy. Fala strajków, demonstracji i starć zbrojnych zmusza w końcu carat do ustępstw.
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek