Podatki Prawo

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu. Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.
Data dodania: 2017-03-29 20:08:01
Data aktualizacji: 2019-10-18 20:35:10
Audycji w katalogu: 31
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 14 dni temu
« Deloitte w Polsce »
Raportowanie cen transferowych – roczne sprawozdanie
Przełom września i października to czas składania rocznej informacji o cenach transferowych CIT-TP, składanych przez podatników CIT. Po zakończeniu zbierania informacji i sporządzeniu informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi można odetchnąć z ulgą, ale należy pamiętać, że za rok takie sprawozdanie będzie znacznie obszerniejsze i wymagające podania znacznie bardziej szczegółowych rachunków ekonomicznych.
pobierz 15.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
13 sierpnia 2019 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To efekt coraz silniejszej walki z tymi zjawiskami w Unii Europejskiej – ustawa ma wdrażać europejską dyrektywę w tej sprawie. Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą wymagały m.in., by osoby zajmujące się w przedsiębiorstwach tą tematyką dostarczały zaświadczenia o niekaralności oraz odbyły przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obowiązki takie mają dotyczyć firm z sektora finansowego, ale też np. pośredników w obrocie nieruchomościami, biur rachunkowych czy podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV).
pobierz 17.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Nowy system obrotu olejami opałowymi
Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe reguły dokumentowania sprzedaży i zużycia olejów opałowych. Wprowadzane przepisy mają na celu eliminację przypadków nadużywania obniżonej stawki podatku akcyzowego na olej opałowy. Przysługuje ona bowiem tylko w przypadkach użycia oleju do celów opałowych, a nie np. do napędu pojazdów.
pobierz 21.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Nowe przepisy o cenach transferowych
W najbliższych miesiącach można się spodziewać zmian przepisów dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.
pobierz 17.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Kwestie imigracyjne a Brexit
O czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający obywateli Wielkiej Brytanii?
pobierz 16.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Podatek u źródła (WHT)
Podatek u źródła to rodzaj podatku dochodowego od osiąganych w Polsce dochodów np. z praw do licencji, odsetek, dywidend, czy usług niematerialnych. Z początkiem 2019 roku przepisy o tym podatku zaostrzono w ramach uszczelniania systemu podatkowego.
pobierz 20.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT. Jakie nowe obowiązki sprawozdawcze proponuje Ministerstwo Finansów?
Ministerstwo Finansów planuje zniesienie deklaracji VAT-7 i przejęcie ich funkcji i roli przez nową formę pliku kontrolnego, będącego modyfikacją dzisiejszych plików JPK_VAT. Według zapowiedzi Ministerstwa ma to zaoszczędzić podatnikom formalności, gdyż informacje zawarte w JPK_VAT pokrywają się z tymi wymaganymi w deklaracji VAT-7.
pobierz 15.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Brexit a cło
Sytuacja wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż jest niejasna. Dodatkowo istnieje ryzyko tzw. twardego brexitu. Jeśli dojdzie do wyjścia bez umowy z UE, to Zjednoczone Królestwo zostanie po prostu krajem trzecim, a w stosunkach gospodarczych z Unią nie będzie miało żadnych udogodnień. Taki scenariusz oznaczałby wprowadzenie odpraw celnych towarów w handlu między Wielką Brytanią a krajami UE, w tym z Polską.
pobierz 21.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Jak się przygotować do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Od 1 lipca 2019 r. największe firmy, liczące co najmniej 250 osób (pracowników lub współpracowników na umowy cywilnoprawne), muszą utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe. To nowa forma oszczędzania na emeryturę. Stworzenie PPK to skomplikowany proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności, a także przeprowadzenia analiz ekonomicznych oddzielnie dla każdej firmy.
pobierz 18.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Exit tax. W jakich sytuacjach należy stosować wprowadzony podatek?
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje podatek od niezrealizowanych zysków, zwany też podatkiem od wyjścia lub exit tax. To nowa danina, obejmująca przenoszenie przedsiębiorstwa osoby prawnej. To także przypadki przenoszenia majątku osoby fizycznej ulokowanego w udziałach spółek czy w innych aktywach.
pobierz 17.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Jak funkcjonują nowe przepisy o ochronie danych osobowych
W maju 2018 roku rozpoczęto stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”). Już wtedy wiadomo było, że skala nowych obowiązków, które nakłada ono na przedsiębiorców, jest duża. Nie zawsze przewidziano wszystkie jego skutki, szczególnie dla polityki marketingowej dużych przedsiębiorstw.
pobierz 20.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Kontrole z wykorzystaniem danych z JPK
W ostatnim czasie nastąpiła rewolucja w sposobie zbierania danych o podatnikach i wykorzystywania tych danych. Administracja skarbowa dostaje od wszystkich podatników VAT dane o ich transakcjach w łatwo przetwarzalnej formie – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pozwala to na o wiele szybsze niż poprzednio wykrywanie nieprawidłowości w rozliczaniu VAT.
pobierz 23.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Jakie obowiązki wprowadzają nowe przepisy?
Przepisy o podatku akcyzowym przechodzą obecnie falę ważnych zmian. Zapraszamy do odsłuchania podcastu, w którym eksperci Deloitte komentują najważniejsze kwestie związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.
pobierz 17.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Rozliczenia zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
Wrzesień to czas na rozliczenie dochodów zagranicznych spółek, w których udziały mają polskie podmioty. To dobry moment, by zwrócić uwagę na nowe przepisy o rozliczeniach, które obowiązują od początku 2018 roku. Wprawdzie do tegorocznego zeznania podatkowego należy jeszcze stosować stare zasady, ale zmiany są na tyle znaczące, ze warto pomyśleć już o przyszłorocznym.
pobierz 13.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Rząd chce na nowo uregulować kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, takich jak spółki czy organy samorządu terytorialnego.
pobierz 16.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Prywatność w sieci
Jak rozporządzenie ePrivacy wpłynie na rynek usług cyfrowych i poprawę ich bezpieczeństwa?
pobierz 13.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Zapobieganie korupcji w przedsiębiorstwach
Niemal każda większa firma doświadcza ryzyka korupcyjnych zachowań swoich pracowników. To sytuacje, w których kierują się oni bardziej własnymi korzyściami, niż dobrem przedsiębiorstwa. Osoby pracujące np. w działach zamówień mogą być narażone na przekupstwo ze strony innych podmiotów, oferujących im towary czy usługi.
pobierz 29.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Ulga podatkowa na nowe inwestycje
Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ulgę?
pobierz 20.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
« Deloitte w Polsce »
Pracownicze plany kapitałowe
Nowe obowiązki dla pracodawców
pobierz 24.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
« Deloitte w Polsce »
Wyzwania dokumentacji cen transferowych
Kwestie dotyczące cen transferowych są od dłuższego czasu w centrum uwagi księgowych i dyrektorów finansowych. Ostatnio powodem zainteresowania tą tematyką jest obowiązek złożenia szczegółowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2017.
pobierz 17.6 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek