Podatki Prawo

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu. Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.
Data dodania: 2017-03-29 20:08:01
Data aktualizacji: 2018-02-24 19:10:02
Audycji w katalogu: 11
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 11 dni temu
« Deloitte w Polsce »
Ulga podatkowa na badania i rozwój
Jakie korzyści można odnieść oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi na badania i rozwój?
pobierz 15.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Największe wyzwania dla pracodawców w 2018 roku
W 2018 roku może dojść do wielu zmian prawa istotnych dla pracodawców. O części zmian już wiadomo, inne są w trakcie projektowania lub konsultacji. O tym, jakich legislacyjnych nowinek w tym obszarze można się spodziewać, mówią Przemysław Stobiński i Marcin Sękowski, radcowie prawni z kancelarii Deloitte Legal.
pobierz 22.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Rozliczanie inwestycji w podatku dochodowym i w podatku od nieruchomości
Praktycznie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu inwestuje w nieruchomości, maszyny, licencje lub w inny sposób. Inwestycje te powinny być oczywiście rozliczone dla celów podatkowych. Jednak takie rozliczenia mogą być dokonywane w różny sposób. Metod amortyzacji w podatku dochodowym jest wiele. Co więcej inaczej należy traktować budynki, budowle i ich części dla celów podatku od nieruchomości.
pobierz 23.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
« Deloitte w Polsce »
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Według badań Głównego Urzędu Statystycznego aż 37 proc. firm deklaruje niedobór pracowników jako barierę dla rozwoju biznesu. Do 2050 roku nasz kraj będzie potrzebował aż 4,5 mln pracowników. Rozwiązaniem może być zasilenie rynku pracowników siłą roboczą z zagranicy.
pobierz 24.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności
Ministerstwo Finansów konsultuje projekt zmian w przepisach o VAT. Zakłada on wprowadzenie nowego modelu rozliczeń między kontrahentami i administracją skarbową. Płatność za towary i usługi ma być podzielona na część ceny netto oraz kwotę podatku. Ta druga trafiałaby na specjalnie wydzielone subkonto przedsiębiorcy, służące głównie do rozliczeń podatkowych.
pobierz 16.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Nowe wymogi dokumentacji cen transferowych
Do 31 marca 2018 roku firmy dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi powinny złożyć bardziej niż dotychczas szczegółową dokumentację tych operacji. Wbrew pozorom, to niewiele czasu, gdyż nowe przepisy stawiają wymogi przygotowania analiz porównawczych, a to jest czasochłonne zajęcie. O tych wymogach mówi Tomasz Imiołczyk, doradca podatkowy i starszy menedżer w Deloitte.
pobierz 13.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Dawn raids – niezapowiedziane kontrole w firmach
Od czasu do czasu media donoszą o spektakularnych wejściach policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy innych uzbrojonych służb do siedzib firm. Może się tak zdarzyć w celu zatrzymania osób podejrzewanych o przestępstwo, ale także w przypadku podejrzeń o nieświadome uwikłanie w przestępczy proceder.
pobierz 22.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Karuzele podatkowe - Jak nie stać się nieświadomą ofiarą oszustw w VAT?
Od kilku lat administracja skarbowa intensywnie ściga wyłudzenia VAT. Jednak często adresatami zarzutów o naruszenie prawa podatkowego nie są oszuści, ale uczciwi przedsiębiorcy, często nieświadomie wciągnięci w oszukańcze schematy transakcji.
pobierz 17.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Klauzula obejścia prawa podatkowego - praktyczne aspekty
Od lipca 2016 roku obowiązuje w prawie podatkowym tzw. klauzula obejścia prawa. Pozwala ona Ministrowi Finansów na podważenie korzyści podatkowych wynikających ze sztucznie stworzonych struktur biznesowych.
pobierz 18.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Reforma Ochrony Danych osobowych (RODO) – askpety prawne, cyberbezpieczeństwo i architektura danych
O co chodzi z RODO? Podstawy zawiera unijne rozporządzenie 2016/679 dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Jego uzupełnieniem ma być nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych - na razie w fazie projektu. Nowe przepisy obejmą nie tylko wielkie firmy zbierające dane osobowe - jak np. banki i ubezpieczycieli - ale też wiele małych firm, które dotychczas nie musiały poddawać się obowiązkom związanym z ochroną tych danych. Nowe przepisy wpłyną na cyberbezpieczeństwo i architekturę danych. Przedsiębiorcy powinni wdrożyć politykę właściwego zarządzania danych (tzw. data governance). Chodzi np. o ochronę nagrań rozmów telefonicznych z centrum obsługi telefonicznej klienta i ich odpowiednie zinwentaryzowanie, umożliwiające szybkie odnalezienie w miarę potrzeb. Za naruszenie przepisów RODO grożą wysokie kary do 20 mln euro lub 4 proc. całkowitego światowego dochodu firmy. Więcej o RODO na stronie: [link]
pobierz 29.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Krajowa Administracja Skarbowa - nowe instytucje i nowe realia kontroli
Jak zauważa Joanna Zawiejska-Rataj, wiele zmian da się dostrzec w zakresie kontroli prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe. Będą one przeprowadzane bez siedmiodniowego zawiadomienia. Nie będzie obowiązywał trzymiesięczny limit kontroli, gwarantowany ustawą o działalności gospodarczej. Zlikwidowana będzie też możliwość zastrzeżeń do protokołu kontroli. Jednak pewną nowością będzie możliwość korygowania deklaracji w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Nowy reżim kontroli będzie prawdopodobnie stosowany głównie do ścigania spraw przestępstw karuzelowych w VAT. Jednak, jak przewiduje Joanna Zawiejska-Rataj, takie kontrole będą też dotyczyły bardziej skomplikowanych spraw z obszaru podatku dochodowego, np. cen transferowych.
pobierz 35.4 MB odcinki RSS iTunes www
miodek