Podatki Prawo

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu. Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.
Data dodania: 2017-03-29 20:08:01
Data aktualizacji: 2021-01-23 05:40:05
Audycji w katalogu: 47
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany ponad miesiąc temu
« Deloitte in Poland »
Strategia podatkowa
Z początkiem 2021 roku wejdą w życie znaczące zmiany w podatkach dochodowych. Spółki o obrotach rocznych powyżej 50 mln euro zobowiązano do publikacji tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe. Nowe obowiązki informacyjne obejmą także innych przedsiębiorców, niezależnie od skali ich obrotów. Będą to niektóre spółki jawne lub firmy posiadające nieruchomości o wartości co najmniej 10 mln zł.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
« Deloitte in Poland »
Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT
Z początkiem 2021 roku mają wejść w życie istotne, w niektórych przypadkach wręcz rewolucyjne, zmiany w CIT i w VAT. Najgłośniejsza z nich to nałożenie CIT na spółki komandytowe obok PIT płaconego już dziś przez ich wspólników. Nowe obowiązki sprawozdawcze mają także objąć tzw. spółki nieruchomościowe, posiadające grunty lub budynki warte ponad 10 mln zł.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Deloitte in Poland »
Zatory płatnicze
Na co zwrócić uwagę podczas kontroli oraz w jaki sposób mogą w tym pomóc rozwiązania technologiczne? Zatory płatnicze to problem dotykający polską gospodarkę od wielu lat. W ostatnich miesiącach to zjawisko zdaje się przybierać na sile, co spowodowane jest również kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Sars-CoV-2. W tym kontekście ważna jest obowiązująca od 1 stycznia w nowym brzmieniu ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Znowelizowane przepisy umożliwiły poszerzenie kontroli u przedsiębiorców, dokonywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Deloitte in Poland »
Zatory płatnicze
Na co zwrócić uwagę podczas kontroli oraz w jaki sposób mogą w tym pomóc rozwiązania technologiczne? Zatory płatnicze to problem dotykający polską gospodarkę od wielu lat. W ostatnich miesiącach to zjawisko zdaje się przybierać na sile, co spowodowane jest również kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Sars-CoV-2. W tym kontekście ważna jest obowiązująca od 1 stycznia w nowym brzmieniu ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Znowelizowane przepisy umożliwiły poszerzenie kontroli u przedsiębiorców, dokonywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
« Deloitte in Poland »
Kontrola podatkowa – na co warto zwrócić uwagę?
W ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy mogą spodziewać się bardziej intensywnych niż dotychczas kontroli organów podatkowych. Z pewnością będą sprawdzane m.in. rozliczenia VAT oraz podatków dochodowych, także w obszarze cen transferowych. Organy będą również weryfikować prawidłowość wykorzystania pomocy z tzw. tarcz antykryzysowych.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
« Deloitte in Poland »
ATAD 2 i istotne zmiany w CIT
W najbliższych miesiącach nastąpią istotne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłyną one znacząco na obowiązki wielu przedsiębiorstw. Będą to m.in. przepisy dotyczące ATAD 2 oraz zapowiedzi istotnych zmian w CIT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
« Deloitte in Poland »
Kasy online - wprowadzenie nowych rodzajów kas fiskalnych
Kasy fiskalne ewidencjonujące obrót dla celów VAT to nic nowego, ale co jakiś czas pojawiają się nowe wymogi co do ich stosowania. Celem nowych regulacji jest zachowanie szczelności systemu podatkowego. Stopniowo wprowadzane są kasy online, które na bieżąco przekazują dane o sprzedaży do administracji skarbowej. Wkrótce na rynku mogą się pojawić też kasy mające postać tylko oprogramowania do instalacji np. w telefonach, tzw. kasy wirtualne.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
« Deloitte in Poland »
Restrukturyzacje firm i układy z wierzycielami w kryzysie
Czas kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią to trudny okres dla wielu firm zmagających się z nowymi realiami gospodarczymi. Wiele z nich jest zmuszonych do zmiany swojej struktury poprzez likwidację niektórych oddziałów lub spółek w grupie oraz tworzenia nowych. Restrukturyzacja dotyczy również zatrudnienia. Jest to także scenariusz działań zmierzający do ułożenia stosunków z wierzycielami, by na jak najlepszych warunkach wyjść z zadłużenia. Może to wymagać postepowania sądowego. Na czas kryzysu pojawiły się specjalne przepisy przewidujące uproszczoną restrukturyzację.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
« Deloitte in Poland »
Podatkowe aspekty przekazywania darowizn w czasie epidemii COVID-19
W czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono przepisy zachęcające do darowizn sprzętu ochronnego na rzecz szpitali czy stacji ratownictwa medycznego. Ze wsparcia korzystają także darowizny komputerów dla szkół. W przepisach tarczy antykryzysowej oraz rozporządzeń dla darczyńców przewidziano ulgi dotyczące podatków dochodowych i VAT.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
« Deloitte in Poland »
JPK_V7M (tzw. VDEK): różne strategie – jeden cel
Od 1 lipca 2020 roku podatnicy VAT będą zobowiązani do szczegółowego raportowania do fiskusa danych o dokonywanych transakcjach za pomocą nowej struktury elektronicznej pliku JPK_V7M (tzw. VDEK), który stanowi połączenie (i rozwinięcie) dotychczasowych plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7. Pierwotnie nowy plik JPK_V7M miał być obowiązkowy dla tzw. dużych przedsiębiorców już od 1 kwietnia 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 termin ten przesunięto do 1 lipca. Nowe deklaracje oznaczają dla przedsiębiorców sporo pracy związanej z wdrożeniem odpowiedniego oprogramowania. Odłożenie terminu na te obowiązki oznacza nieco więcej czasu na przygotowania i może też skłonić do refleksji nad unowocześnianiem sposobu rozliczeń z fiskusem.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Tarcza antykryzysowa – jak wykorzystać rozwiązania oferowane przedsiębiorcom?
Wprowadzone ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 znacznie wpłynęły na działalność wielu przedsiębiorstw, co spowodowało trudności z regulowaniem zobowiązań m.in. wobec państwa. W związku z tym, pod koniec marca Sejm uchwalił ustawę zawierająca pakiet ułatwień dla biznesu, tzw. „tarczę antykryzysową”. Przewidziano w niej m.in. odroczenie obowiązków sprawozdawczych związanych z podatkami, a także możliwości ich późniejszej zapłaty bez dodatkowych opłat. Wiele firm, zwłaszcza małych, już złożyło stosowne wnioski.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Klauzula obejścia prawa podatkowego a opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
Klauzula obejścia prawa to obowiązujący od 15 lipca 2016 roku zespół przepisów Ordynacji Podatkowej, pozwalający władzom skarbowym podważyć działanie sztucznych struktur nakierowanych na optymalizacje podatkowe. Postępowania w tym zakresie są prowadzone według określonej procedury. Dotychczas wszczęto ich ponad 20. Istotnym organem jest Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W grudniu ubiegłego roku wydała ona swoją pierwszą opinię co do tego, jak należy rozumieć unikanie opodatkowania.
pobierz 48.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
« Deloitte w Polsce »
Z jakich zachęt na inwestycje i innowacje korzystają firmy?
Inwestycje i innowacje to istotna kwestia dla rozwoju gospodarczego kraju. Dzięki nim pojawiają się nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa stają się nowocześniejsze i w efekcie bardziej konkurencyjne. Jednak poziom inwestycji w Polsce nie jest zadowalający. W 2016 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował ponad 11-procentowy spadek w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach wskaźnik ten nieznacznie rósł i w 2017 roku był wyższy o 6,5 proc., a w 2018 o 15,4 proc. Prognozy ekonomistów na 2020 rok już nie są tak optymistyczne – znów mówi się o ledwie kilkuprocentowym wzroście.
pobierz 22.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Procedura cywilna po zmianach – drożej i szybciej?
W ostatnich miesiącach wprowadzono zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Dotyczą one m.in. postępowań w sprawach gospodarczych. Ich celem jest m.in. odciążenie sądów od nawału spraw. Dotychczas spory gospodarcze ciągnęły się średnio po kilkanaście miesięcy w każdej instancji, a nierzadkie były przypadki, w których wyrok zapadał dopiero po kilku latach.
pobierz 17.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Podatek od nieruchomości wynajętych na cele gospodarcze
Firmy, które wynajmują swoje nieruchomości, muszą się liczyć z płaceniem specjalnego podatku od tego typu wynajmu. Podatek pierwotnie miał obciążać wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Jednak po wielu sporach, na tle przepisów o równej konkurencji, wprowadzono swoistą fiskalną hybrydę, obciążającą nie tylko supermarkety i biurowce, ale wszystkich, którzy wynajmują nieruchomości na cele gospodarcze, nie tylko biurowe i handlowo-usługowe.
pobierz 17.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Biała lista podatników VAT
Od 1 września 2019 r. obowiązuje oficjalny wykaz rachunków bankowych należących do podatników VAT, zgłoszonych administracji skarbowej, na które należy regulować należności w obrocie gospodarczym. To tzw. Biała Lista, jeden ze środków zwalczania nadużyć podatkowych.
pobierz 20.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Raportowanie cen transferowych – roczne sprawozdanie
Przełom września i października to czas składania rocznej informacji o cenach transferowych CIT-TP, składanych przez podatników CIT. Po zakończeniu zbierania informacji i sporządzeniu informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi można odetchnąć z ulgą, ale należy pamiętać, że za rok takie sprawozdanie będzie znacznie obszerniejsze i wymagające podania znacznie bardziej szczegółowych rachunków ekonomicznych.
pobierz 15.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Deloitte w Polsce »
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
13 sierpnia 2019 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To efekt coraz silniejszej walki z tymi zjawiskami w Unii Europejskiej – ustawa ma wdrażać europejską dyrektywę w tej sprawie. Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą wymagały m.in., by osoby zajmujące się w przedsiębiorstwach tą tematyką dostarczały zaświadczenia o niekaralności oraz odbyły przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obowiązki takie mają dotyczyć firm z sektora finansowego, ale też np. pośredników w obrocie nieruchomościami, biur rachunkowych czy podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV).
pobierz 17.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
« Deloitte w Polsce »
Nowy system obrotu olejami opałowymi
Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe reguły dokumentowania sprzedaży i zużycia olejów opałowych. Wprowadzane przepisy mają na celu eliminację przypadków nadużywania obniżonej stawki podatku akcyzowego na olej opałowy. Przysługuje ona bowiem tylko w przypadkach użycia oleju do celów opałowych, a nie np. do napędu pojazdów.
pobierz 21.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
« Deloitte w Polsce »
Nowe przepisy o cenach transferowych
W najbliższych miesiącach można się spodziewać zmian przepisów dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.
pobierz 17.2 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek