Nowoczesny Przemysł

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Mało kto jeszcze wie, jak wiele można zniszczyć wykonując nieodpowiednio usługę sprzątania oraz o tym, że sprzątanie, szczególnie w przemyśle, nie ogranicza się wyłącznie do szmaty i mopa.
Data dodania: 2018-01-20 18:38:50
Data aktualizacji: 2018-04-19 11:30:05
Audycji w katalogu: 7
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 21 dni temu
07. Spękania betonu - Nowoczesny Przemysł
Co to jest pylenie Betonu? Rozpoczynając próbę wyjaśnienia przyczyn pylenia betonu, trzeba rozpocząć od wyjaśnienia czym i/lub co to jest beton. „Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu), wody i wypełniacza (kruszywa) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.” Jest to definicja ogólnie dostępna na Wikipedii. Popularnie mówiąc beton jest to sztucznie wytworzony przez człowieka kamień lub skała.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
06. 11 najczęściej popełnianych błędów w trakcie sprzątania - Nowoczesny Przemysł
Czyli na co zwalić odpowiedzialność, jeśli Twój obiekt nie lśni czystością, choć sprzątaczki starają się jak mogą… Różnica pomiędzy sprzątanym, a posprzątanym widoczna jest gołym okiem. Jeśli coś nie jest sprzątane w ogóle, nikogo nie dziwi to, że z czasem zaczyna być zwyczajnie brudne, ale co myśleć w sytuacji, kiedy widzisz personel, już nawet, nie tylko krzątający się po obiekcie, ale ciężko pracujący, a efekty tej pracy są takie, że i tak do czystości daleko? Codziennie odwiedzam różnego rodzaju obiekty – biura, sklepy czy magazyny. Z czasem zaczynam zauważać, szczególnie w nowo oddanych obiektach, że po upływie kilku tygodni czy miesięcy, wygląd posadzek, które, mimo oczywistej eksploatacji, codziennie poddawane są procesowi utrzymania czystości i regularnej pielęgnacji, znacznie różni się od tego, który widziałem na początku uruchomienia obiektu. Niestety, różnica jest na niekorzyść. Niezależnie od rodzaju posadzki, zaczynamy zauważać zabrudzenia w postaci zalegającego kurzu, brudnych smug, przebarwień, rys, czy odciśniętych śladów po obuwiu. Bardzo często słyszę od personelu, że kafle, które zostały zakupione, są fatalnej jakości i teraz już nie ma wyjścia – trzeba zaakceptować fakt, że nigdy nie będą idealne. To najłatwiejsze, ale niestety, albo stety – błędne myślenie !
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
05. Pylenie posadzek betonowych i sposoby ich zabezpieczenia - Nowoczesny Przemysł
Co to jest pylenie Betonu? Rozpoczynając próbę wyjaśnienia przyczyn pylenia betonu, trzeba rozpocząć od wyjaśnienia czym i/lub co to jest beton. „Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu), wody i wypełniacza (kruszywa) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.” Jest to definicja ogólnie dostępna na Wikipedii. Popularnie mówiąc beton jest to sztucznie wytworzony przez człowieka kamień lub skała. Cement uzyskiwany jest przez wypał w piecu cementowym w wysokiej temperaturze takich surowców jak: wapień, wapień marglisty, margiel, glina czy iłołupek. Związki te podczas procesu wypału w piecu pod wpływem wysokiej temperatury reagują ze sobą tworząc podstawowe fazy (minerały) klinkierowe.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
04. Drony - Standardy Przyszłości - Nowoczesny Przemysł
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
02. Port Lotniczy Zimą - Nowoczesny Przemysł
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
03. Czym jest pH? - Nowoczesny Przemysł
Czym właściwie jest skala pH i jakie ma znaczenie w kwestii czystości ?? Pewnie wiele razy zetknęliście się z tym, gdy ktoś mówiąc o profesjonalnym sprzątaniu, posługuje się skalą pH, jaką powinny mieć zalecane środki chemiczne. Również w wielu naszych tekstach będziemy wspominać o pH roztworów, a w branży czystościowej posługujemy się tym nazewnictwem na co dzień. Postaram się przybliżyć o co chodzi i jak tę wiedzę można wykorzystać, aby dbać o prawidłowość procesów czystościowych, a przede wszystkim nie szkodzić czyszczonym powierzchniom. pH jest bardzo ważnym pojęciem chemicznym i określa kwasowość bądź zasadowość roztworu wodnego. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych. Jeśli w roztworze znajduje się nadmiar jonów hydroniowych, wówczas ma on odczyn kwaśny. Jeśli natomiast w roztworze przeważają jony wodorotlenowe, wówczas ma on odczyn zasadowy. Jeśli jony hydroniowe i wodorotlenowe równoważą się, wówczas odczyn będzie neutralny (obojętny). Moglibyśmy w tym miejscu wyjaśnić pojęcie jonów hydroniowych, których definicja wprowadziłaby nam kolejne trudne wyrazy, zrozumiałe wyłącznie dla chemików, ale, jako że naszym celem jest wyjaśnienie prostym słowem skomplikowanych procesów, odpuścimy to sobie.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
01. Nie czekaj z odśnieżaniem dachów. - Nowoczesny Przemysł
Nie czekaj z odśnieżaniem dachów Obowiązkiem każdego właściciela obiektu przemysłowego jest odśnieżanie zarówno otoczenia wokół, jak i dachów budynków. Wynika to wprost z prawa budowlanego. Jednak trudno to robić we własnym zakresie, zwłaszcza nie dysponując odpowiednim sprzętem czy przeszkoloną kadrą. Zlecenie odśnieżania dachów specjalistycznym firmom zewnętrznym to forma pozbycia się kłopotu i przykrych konsekwencji. Ale jak z nadmiernych oszczędności nie narazić się na problemy? Ile waży śnieg? W okresie zimowym regułą powinno być stałe monitorowanie pokrywy śnieżnej na dachach zarówno co do jej wysokości, jak i jakości. Przyjmuje się, że najlżejszy jest świeży puch – 1 m3 waży nie więcej niż 70 kg. Najcięższy jest śnieg mokry, który może osiągnąć wagę blisko 10-krotnie większą – aż 600 kg. Mowa tu oczywiście o świeżym opadzie. Taka sama objętość śniegu zleżałego, przekształcającego się w lód, to już ciężar o wartości nawet 800 kg lub więcej, jeśli doliczyć do tego opady deszczu w czasie odwilży. Pomnóżmy teraz tę liczbę przez całkowitą powierzchnię dachu – wyjdzie nam prawdziwa wartość obciążenia. Tak ciężka warstwa śniegu może stanowić zagrożenie nie tylko dla samego budynku, co również dla osób przebywających w nim. Maksymalne obciążenie dachu śniegiem jest określone w dowodzie stabilności budynku (norma DIN 1055-5). Śnieg należy również usuwać, jeśli przekroczy dopuszczalną granicę przyjętą dla danego regionu. Obszar Polski podzielony jest na pięć stref śniegowych. Większość kraju obejmuje strefę II, znajdują się w jej zasięgu największe miasta, takie jak Warszawa, Łódź, Poznań czy Katowice. Odśnieżanie w strefie II należy wykonać niezwłocznie, jeśli grubość pokrywy śniegowej wyniesie 72 cm dla śniegu świeżego, 36 cm dla osiadłego (mierzonego kilka godzin po opadzie) i 20 cm dla starego (kilka lub kilkanaście dni po opadach). Dla śniegu mokrego graniczną warstwą jest 18 cm. Pamiętajmy, że im budynek starszy, tym może mieć więcej wad konstrukcyjnych czy uszkodzeń, które obniżają wytrzymałość dachu. Największe bezpieczeństwo oczywiście zapewnia systematyczne odśnieżenie. 
Za stan techniczny odpowiada właściciel lub zarządca Właściciel nieruchomości to podmiot, któremu podlega obiekt. Z kolei zarządca nieruchomości – jeśli jest – działa zamiast właściciela i w jego sferze prawnej, wykonując w granicach udzielonej kompetencji jego obowiązki, np. zmierzające do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. Właściciel lub zarządca budynku w pełni odpowiada za usunięcie z dachu zalegającego śniegu. Wynika to wprost z artykułu 61 ustawy Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – patrz ramka obok). Pozostający śnieg lub lód może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także uszkodzenie samego obiektu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, w tym hale produkcyjne, magazynowe, wystawiennicze itp. Zwłaszcza jeśli są to dachy płaskie, najbardziej narażone na wpływ obciążenia śniegiem i mogące stanowić zagrożenie dla użytkowników danych budynków. Dla tych obiektów nakazana jest w Prawie budowlanym okresowa kontrola stanu technicznego (co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – mówi o tym artykuł 62.1.3) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Właściciel lub zarządca jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli, a protokoły z przeglądu powinny zostać dołączone do książki obiektu budowlanego. Duża ilość zalegającego śniegu grozi katastrofą budowlaną, za którą właściciel lub zarządca nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej. Poza tym, jeśli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – może w drodze decyzji zakazać jego użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. To się może wiązać z kolosalnymi stratami finansowymi, na które nikogo nie stać. To oczywiście sytuacje ekstremalne, niemniej należy się z nimi liczyć. – Zgodnie z art. 91a ustawy Prawa budowlanego, za niewłaściwe utrzymanie obiektu lub niezapewnienie bezpieczeństwa, grozi grzywna w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych [stawkę dzienną określa Kodeks karny w artykule 33.3 – nie może być niższa niż 10 zł, ani przekraczać 2000 zł – przyp. MS]. Minimalna wartość nałożonej grzywny na podstawie tego artykułu wynosi 1000 zł – objaśnia Renata Ochman z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Sąd może orzec grzywnę w wysokości od 500 do 1000 zł za wykroczenia określone w artykule 93, czyli m.in. za brak okresowych kontroli budynku. Kary mogą być również nakładane przez nadzór budowlany w formie mandatów. Warto przypomnieć, że usunięcie zalegającego śniegu nie wystarczy. Obowiązek dotyczy także usuwania sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na chodnikach czy ulicach przy budynku. Za jego niedopilnowanie może grozić mandat od straży miejskiej. 
Wybór firmy odśnieżającej Odśnieżanie dachów najczęściej powierza się profesjonalnym firmom, posiadającym odpowiedni sprzęt oraz zatrudniającym fachowców. Początek jesieni to ostateczny czas na wybranie wykonawców. Musimy wiedzieć, że najtańsza oferta nie oznacza wcale, że jest ona najlepsza. Najczęściej oznacza to, że zatrudnia ludzi, którzy np. nie są dobrze wyszkoleni, co w konsekwencji może doprowadzić do kosztownych uszkodzeń pokrycia dachu, choćby związanych z uszczerbieniem blachodachówki, zdrapaniem farby, pozaginaniem obróbek blacharskich, a skończywszy na usterce instalacji odgromowej, bardzo często niewidocznej pod śniegiem. Podpisując umowę, klient płaci stałe koszty za tzw. gotowość. Do tej stawki dochodzi cena za każdorazowe usunięcie śniegu. Dokładne koszty są uzależnione od wielu czynników: rodzaju dachu, wielkości powierzchni, stopnia trudności odśnieżania (np. kąt nachylenia), możliwości dostępu, ilości i odległości stref zrzutu, ilości nagromadzonego śniegu, jak również czasu reakcji od opadów i dostępności przez cały okres zimowy. – Jeśli myślimy o firmie odpowiedzialnej i profesjonalnej, należy zakładać wydatek rzędu 2,50-3,50 zł za 1 m2 powierzchni dla płaskiego dachu z attyką. W tej cenie klient kupuje spokój i profesjonalną oraz odpowiedzialną usługę – wylicza Katarzyna Stanisławska z Akademii Czystości Sp. z o.o. – Niestety, wielu wykonawców gotowych jest zaniżyć stawki, aby dostać jakieś zlecenie – nadmienia. – Od kilku lat zimy już raczej nie zaskakują nikogo i nietrudno przewidzieć, kiedy pokrywa śnieżna będzie na tyle duża, że trzeba ją usunąć. Najczęściej czas reakcji wynosi 24 lub 48 godzin. Oczywiście im krótszy, tym lepszy, ale to również wiąże się z wyższymi kosztami – wyjaśnia Katarzyna Stanisławska. – Do podstawowego zakresu prac należy oczywiście zrzucenie zalegającego śniegu z dachu, jednak technologia i sposób, w jaki należy prowadzić prace, powinien być już dopasowany do specyfiki działalności obiektu – dodaje. Poza samym odśnieżeniem, warto zwrócić uwagę, czy wykonawca usunie również sople, nawisy śnieżne, udrożni rynny czy wywiezie śnieg we własnym zakresie. Profesjonalna firma powinna przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, ale również osób postronnych znajdujących się w budynku lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Każdy zatrudniony do tego typu prac powinien raz w roku przejść szkolenie bhp, z programem obejmującym zagadnienia zasad bhp przy odśnieżaniu obiektów. Ponadto, powinien mieć ważne i aktualne specjalistyczne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na wysokości. – W przypadku dachów skośnych ważne są jeszcze umiejętności alpinistyczne i odpowiedni sprzęt. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór wykonawcy, który ma duże doświadczenie w tego typu pracach, bo tylko taki będzie w stanie zaproponować rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb obiektu, jak i klienta – tłumaczy ekspert z Akademii Czystości. Posiadane ubezpieczenie to dodatkowy atut. – W trakcie odśnieżania nie trudno o uszkodzenie powłoki dachu, używając nawet najlepszych sprzętów – mówi Stanisławska. – Usterki ujawniają się dopiero na wiosnę. Dobre ubezpieczenie OC świadczy o świadomości wykonawcy i gotowości do podjęcia ewentualnej odpowiedzialności za swoje działania – nadmienia. Będziemy mieć wówczas pewność, że w razie jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego dachu, wykonawcy usługi wykonają również jego naprawę. Każdemu zdarzają się pomyłki, więc najlepiej do takich przypadków odpowiednio się przygotować. Pod śniegiem całkowicie ukrywa się instalacja odgromowa. Aby zapobiec jej przypadkowemu uszkodzeniu, warto pomyśleć o zainstalowaniu w miejscach krzyżowania się przewodów – sprężystych słupków lub prętów pomalowanych na ostrzegawcze kolory. Czekanie na zimę Niefachowe odśnieżanie może doprowadzić do rozdarcia pokrycia dachu. A to już pierwszy krok do przeciekania dachu i poważnych strat finansowych. Czy należy zatem szukać oszczędności przy odśnieżaniu dachów? Początek roku nie jest dobrym czasem na kosztowne remonty, więc lepiej spać spokojnie, wiedząc, że o zalegający śnieg będzie się martwił ktoś inny. W gruncie rzeczy najważniejsze jest to, żeby usuwać jeszcze puszysty śnieg i nie czekać aż przemieni się w lód czy zacznie topnieć. Marek Szulc
pobierz odcinki RSS iTunes www
miodek