Żyjesz Tylko Raz

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Zapraszam na mój podcast. Będę w nim poruszał tematy: Biblii, sukcesu, wolności, zbawienia i sensu bycia z Bogiem w naszym codziennym życiu.
Data dodania: 2018-05-07 22:36:35
Data aktualizacji: 2018-11-15 16:35:05
Audycji w katalogu: 90
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 21 godz. temu
Vlog day - Miłość wśród nas (J 13,34)
zapraszam na kolejny odcinek VLOGA, dziś mówię o ewangelii Jana - rodział 13, wersy 34 i 35
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany wczoraj
Vlog day - Polska vs Jezus? Mt22,15
zapraszam na kolejny odcinek mojego VLOGA "Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by go usidlić w mowie. I posłali do niego swoich uczniów wraz z herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, i nie zważasz na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się wydaje: Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Ale Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. I podali mu grosz. A on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy powiedział im: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, zostawili go i odeszli." (Ewangelia wg św. Mateusza 22:15-22)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
Vlog day 004 - Ew.Jana 1,35-45
Ew.Jana 1,35-45
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
Dobra Nowina o ratunku
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
BIBLIAw10MIN - wprowadzenie
biblia w 10 minut - odcinek 0, wprowadzenie :)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
Vlog J3,14
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak właśnie musi zostać wywyższony Syn Człowieczy, Aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
Vlog 2Tm3,1-17
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
Vlog Rz6_8 1
Biblijny Daily Vlog
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
odc081 - przenoszę się na YOUTUBE
Zapraszam na mój kanał na youtube link do pierwszego filmu: [link] link do kanału: [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc080 - A Jezus powiedział do nich czego szukacie?
Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. A przypatrując się przechodzącemu Jezusowi, powiedział: Oto Baranek Boży. I usłyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. A Jezus odwrócił się i ujrzał ich idących za sobą, i powiedział do nich: Czego szukacie? A oni powiedzieli do Niego: Rabbi! Co znaczy w tłumaczeniu – Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Powiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał, i tego dnia pozostali u Niego; a było około dziesiątej godziny.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc079 - to jest Ten który chrzci w Duchu Świętym
Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci* w Duchu Świętym ---- *zanurza
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc078 - Ja go wcześniej nie znałem, ale przyszedłem chrzcząc w wodzie
A nazajutrz, Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który zabiera grzech świata. To jest Ten,o którym ja powiedziałem: Za mną idzie mąż, który istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A ja Go wcześniej nie znałem. Ja dla tego przyszedłem chrzcząc w wodzie, aby On został ukazany Izraelowi. A Jan poświadczył, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba, i pozostał na Nim. A ja Go nie poznałem; lecz Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym. A ja widziałem i zaświadczyłem, że Ten jest Synem Bożym
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc077 - Prawo zostało nadane przez Mojżesza a łaska stała się przez Jezusa
Jan świadczył o Nim i głośno wołając,oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc076 czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny
Czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc075 na początku było Słowo, J 1,1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła. Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię. Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc074 On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby Mt8-16
Ewangelia Mateusza, rodział 8, wersy od 16: A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do Niego wielu opętanych; i wypędził duchy słowem, i uzdrowił wszystkich, którzy mieli się źle; Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby. Proroctwo zapisane w Księdze Izajasza, brzmiało tak: Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
odc073 - nie mów Panie Panie ale poznaj Go - Mt7-21
Ewangelia Mateusza 7 rozdział, wers od 21: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiosach. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu dzieł mocy. A wtedy wyznam im: Ponieważ nigdy was nie poznałem**, odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie ------------ **poznałem - nawiązanie intymnej więzi
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
odc072 - a przestronna droga prowadzi do zguby
Ewangelia Mateusza, 7 rodział, wersy od 13: Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Gdyż ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
odc071 - Jezelezi syn prosi Cie o chleb czy dasz mu kamień - Mt7-9
Ewangelia Mateusza 7 rodział, wersy od 9: Albo kto z was jest takim człowiekiem, który, gdy syn prosiłby o chleb, to poda mu kamień? Albo kiedy prosiłby o rybę, to poda mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie jak dawać dobre dary waszym dzieciom, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebiosach, da to,co dobre tym,którzy Go proszą.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
odc070 nie dawajcie psom tego co jest święte Mt 7-6
Mt 7,6: Nie dawajcie psom* tego, co jest święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, aby ich czasem nie podeptały swoimi noga- mi, a następnie nie obróciły się i was nie rozszarpały. +Mt 15,26; +2P 2,1.22; +Mt 13,46 -------- *psy i świnie były uważane za zwierzęta nieczyste
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek