Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2018-11-21 08:35:13
Audycji w katalogu: 58
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 9 godz. temu
58 - 1 Tymoteusza 1:11
w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. 1 Tym 1:11
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany wczoraj
57 - Mateusza 5:3
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mateusza 5:3
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
56 - Powtórzonego Prawa 12:7
Tam też wobec Pana, Boga waszego, ucztować będziecie wy ze swymi rodzinami, cieszyć się z dóbr, które wasza ręka osiągnęła, w czym błogosławił wam Pan, Bóg wasz. Powtórzonego Prawa 12:7
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
55 - Kaznodziei 3:13
Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - to wszystko dar Boży. Koheleta 3:13
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
54 - Łukasza 11:28
27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». Łukasza 11:28 (Biblia Tysiąclecia - katolicka) A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Łukasza 11:27, 28 (Biblia warszawska - protestancka) słowo “Menoun” - No rather - nie raczej
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
53 - Psalm 90:12
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Psalm 90:12
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 dni temu
52 - Łukasza 6:45
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Łukasza 6:45 BT
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
51 - Jakuba 1:19
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu List Jakuba 1:19
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
50 - Jana 3:16
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3:16
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 dni temu
49 - Jana 21:15
Kiedy już zjedli śniadanie, Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy mnie bardziej od tych miłujesz?” Ten mu rzekł: „Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. Powiedział do niego: „Karm moje baranki”. Jana 21:15 Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Jana 21:3
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
48 - 1 Samuela 14:34
Saul powiedział jeszcze: «Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadzał swojego wołu i każdy swego barana: będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią». Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadzał swego wołu, którego miał pod ręką i tam go zabijał. (1 Samuela 14:34)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
47 - Rodzaju 9:4
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. (Rodzaju 9:3, 4) A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz». (Rodzaju 2:16, 17)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 15 dni temu
46 - Dzieje 21:25
Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu». (Dzieje 21:25)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 20 dni temu
45 - 1 Koryntian 10:28
A gdyby ktoś powiedział: «To było złożone na ofiarę» - nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie. (1 Koryntian 10:28)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 22 dni temu
44 - Dzieje 15:29
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» (Dzieje Apostolskie 15:29)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 23 dni temu
43 - Dzieje 10:15
A głos znowu po raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił». (Dzieje Apostolskie 10:15)
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 25 dni temu
42 - Kapłańska 11:7
Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty. (Kap 11:7) [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
41 - Kapłańska 11:6
Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty. (Kap 11:6) [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 27 dni temu
40 - Jana 15:17
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jana 15:17
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 28 dni temu
39 - Jana 15:15
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jana 15:15
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek