Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2019-07-17 05:35:02
Audycji w katalogu: 295
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany wczoraj
197 - Izajasza 21, Przysłów 21:10-12
Izajasza 21 A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: «Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi!» Izajasza 21:9 [link] Przysłów 21:10-12 Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Przysłów 21:11 [link]
pobierz 1.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
196 - Izajasza 20, Przysłów 21:7-9
Izajasza 20 Wówczas Pan powiedział: «Jak sługa mój, Izajasz, chodził nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący Egiptu i kraju Kusz, Izajasza 20:3 [link] Przysłów 21:7-9 Przemoc występnych porwie ich samych, bo nie chcą strzec prawości. Przysłów 21:7 [link]
pobierz 1.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
195 - Jozuego 8, Izajasza 19, Przysłów 21:4-6
Jozuego 8 Postąpisz z Aj i jego ludem, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i zwierzęta. Przygotuj zasadzkę na miasto z drugiej strony - zachodniej». Jozuego 8:2 [link] Izajasza 19 W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Pan Zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: «Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo». Izajasza 19:24, 25 [link] Przysłów 21:4-6 Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się - biedę. Przysłów 21:5 [link]
pobierz 2.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
194 - Jozuego 7, Izajasza 18, Przysłów 21:1-3
Jozuego 7 Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi». Jozuego 7:21 [link] Izajasza 18 wysyłasz posłów przez morze, na łódkach papirusowych po wodzie! «Idźcie, posłańcy pospieszni, do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludności potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki». Izajasza 18:2 Przysłów 21:1-3 Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara. Przysłów 21:3 [link]
pobierz 2.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
193 - Jozuego 6, Izajasza 17, Dzieje Apostolskie 21, Przysłów 20:28-30
Jozuego 6 Weszli więc młodzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej należeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Jozuego 6:23 [link] Izajasza 17 tak że zostaje na niej pokłosie; albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają dwie lub trzy jagody na samym wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa - wyrocznia Pana, Boga Izraela. Izajasza 17:6 [link] Dzieje 21 Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z Siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego. Dzieje 21:8 Przysłów 20:28-30 Pręgi, rany leczą zło, a razy - głębie wnętrzności. Przysłów 20:30
pobierz 4.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 dni temu
192 - Jozuego 5, Izajasza 16, Dzieje Apostolskie 20, Przysłów 20:25-27
Jozuego 5 Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni, odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia. Jozuego 5:8 [link] Izajasza 16 Słyszeliśmy o pysze Moabu, że pyszny bez granic, o jego zuchwałości i dumie, i popędliwej złości; niesłuszne są jego przechwałki. Izajasza 16:6 [link] Dzieje 20 Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dzieje 20:30 Przysłów 20:25-27 Pułapką ludzi - pochopne: «Dar [Bogu]», a namyślają się dopiero po ślubach. Przysłów 20:25
pobierz 3.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
191 - Jozuego 4, Izajasza 15, Dzieje Apostolskie 19, Przysłów 20:22-24
Jozuego 4 Wtedy Jozue wezwał dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia, Jozuego 4:4 [link] Izajasza 15 Wyrok na Moab; o tak, w nocy spustoszone, Ar-Moab zginęło! O tak, w nocy spustoszone, Kir-Moab zginęło! Izajasza 15:1 Dzieje 19 Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Dz 19:9 Przysłów 20:22-24 Nie mów: «Za zło się odpłacę». Zdaj się na Pana: On cię wybawi. Przysłów 20:22
pobierz 3.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
190 - Jozuego 3, Izajasza 14, Dzieje Apostolskie 18, Przysłów 20:19-21
Jozuego 3 Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej - Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa Jozuego 3:15 [link] Izajasza 14 Przysiągł Pan Zastępów mówiąc: «Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi: Izajasza 14:24 Dzieje 18 Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. Dzieje 18:5 Przysłów 20:19-21 Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa. Przysłów 20:21
pobierz 3.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 dni temu
189 - Jozuego 2, Izajasza 13, Dzieje Apostolskie 17, Przysłów 20:16-18
Jozuego 2 Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Jozuego 2:10 [link] Izajasza 13 Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. Izajasza 13:9 Dzieje 17 Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. 3 Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: «Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem». Dzieje 17:2, 3 Przysłów 20:16-18 Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych, za nieznajomego - weź zastaw! Przysłów 20:16
pobierz 4.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 dni temu
188 - Jozuego 1, Izajasza 12, Dzieje Apostolskie 16, Przysłów 20:13-15
Jozuego 1 Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Jozuego 1:6 [link] Izajasza 12 Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego! Izajasza 12:4 Dzieje 16 Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Dzieje 16:3 Przysłów 20:13-15 Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte - nasycisz się chlebem. Przysłów 20:13
pobierz 2.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 dni temu
187 - Powtórzonego Prawa 34, Izajasza 11, Dzieje Apostolskie 15, Przysłów 20:10-12
Powtórzonego Prawa 34 I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. Powtórzonego Prawa 34:6 Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!». Judy 1:9 [link] Izajasza 11 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Izajasza 11:7 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Izajasza 11:9 Dzieje 15 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Dzieje 15:1 Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Dzieje 15:7 postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, Dzieje 15:25 Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Dzieje 15:32 Doszło do ostrego starcia, tak że się rozdzielili Dzieje 15:39a Przysłów 20:10-12 I ucho, co słyszy, i oko, co widzi, oba są dziełem Pana. Przysłów 20:12
pobierz 4.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
186 - Powtórzonego Prawa 33, Izajasza 10, Dzieje Apostolskie 14, Przysłów 20:7-9
Dziś piątek, 5 lipca, 186 dzień 2019 roku. Powtórzonego Prawa 33 Do Lewiego powiedział: Twoje tummim i urim są dla oddanego ci męża, wypróbowałeś go w Massa, spierałeś się z nim u wód Meriba. Powtórzonego Prawa 33:8 [link] Izajasza 10 Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące Izajasza 10:1 Dzieje 14 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Dzieje 14:22 Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Dzieje 14:23 [link] Przysłów 20:7-9 Kto powie: «Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu»? Przysłów 20:9
pobierz 4.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 13 dni temu
185 - Powtórzonego Prawa 32, Izajasza 9, Dzieje Apostolskie 13, Przysłów 20:4-6
Powtórzonego Prawa 32 Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. Powtórzonego Prawa 32:18, 19 [link] Izajasza 9 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Izajasza 9:1 (2) Dzieje Apostolskie 13 Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. Dzieje Apostolskie 13:13 Przysłów 20:4-6 Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny. Przysłów 20:5 Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie? Przysłów 20:6
pobierz 4.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 14 dni temu
184 - Powtórzonego Prawa 31, Izajasza 8, Dzieje Apostolskie 12, Psalm 150, Przysłów 20:1-3
Powtórzonego Prawa 31 I rozkazał im Mojżesz: «Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie Święta Namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela. Powtórzonego Prawa 31:10, 11 [link] Izajasza 8 Gdy zaś wam powiedzą: «Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?» - «Do objawienia i do świadectwa!» Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki. Izajasza 8:19, 20 Dzieje Apostolskie 12 Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. «Bredzisz» - powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. «To jest jego anioł» - mówili. A Piotr kołatał dalej. Dzieje Apostolskie 12:14-16 Psalm 150 Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie! Psalm 150:4 Przysłów 20:1-3 Zaprzestać sporu - zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha. Przysłów 20:3
pobierz 3.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 15 dni temu
183 - Powtórzonego Prawa 30, Izajasza 7, Dzieje Apostolskie 11, Psalm 149, Przysłów 19:26-29
Powtórzonego Prawa 30 Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Powtórzonego Prawa 30 [link] Izajasza 7 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Izajasza 7:14 Dzieje Apostolskie 11 A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dzieje Apostolskie 11:26 Psalm 149 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem. Psalm 149:2 Przysłów 19:26-29 Zaprzestań, synu słuchać pouczeń, a zbłądzisz bez słów rozsądku. Przysłow 19:27
pobierz 3.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
182 - Powtórzonego Prawa 29, Izajasza 6, Dzieje Apostolskie 10, Psalm 148, Przysłów 19:22-25
Powtórzonego Prawa 29 Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione - do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego Prawa. Powtórzonego Prawa 23:28 (29) [link] Izajasza 6 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» Izajasza 6:8 Dzieje Apostolskie 10 Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Dzieje Apostolskie 10:34, 35 Psalm 148 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! Psalm 148:1 Przysłów 19:22-25 Zbij szydercę - a prosty zmądrzeje, upomnij mądrego - a nabędzie karności. Przysłów 19:25
pobierz 3.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 17 dni temu
181 - Powtórzonego Prawa 28, Izajasza 5, Dzieje Apostolskie 9, Psalm 147, Przysłów 19:19-21
Powtórzonego Prawa 28 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. Powtórzonego Prawa 28:14 [link] Izajasza 5 Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu! Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i dzielni w mieszaniu sycery. Izajasza 5:21, 22 Dzieje Apostolskie 9 A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Dzieje Apostolskie 9:22 Psalm 147 On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Psalm 147:4 Przysłów 19:19-21 Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Przysłów 19:21
pobierz 3.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 18 dni temu
180 - Powtórzonego Prawa 27, Izajasza 4, Dzieje Apostolskie 8, Psalm 146, Przysłów 19:16-18
Powtórzonego Prawa 27 Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. Powtórzonego Prawa 27:6 [link] Izajasza 4 W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. Izajasza 4:2 Dzieje Apostolskie 8 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - zapytał. Dzieje 8:30 Psalm 146 Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Psalm 146:4 Przysłów 19:16-18 Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi. Przysłów 19:17
pobierz 5.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 19 dni temu
179 - Powtórzonego Prawa 26, Izajasza 3, Dzieje Apostolskie 7, Psalm 145, Przysłów 19:13-15
Powtórzonego Prawa 26 Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Powtózonego Prawa 26:9 [link] Izajasza 3 Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; zażywać będzie owocu swych czynów. Biada złemu, bo odbierze zło; bo według czynów jego rąk mu odpłacą. Izajasza 3:10, 11 Dzieje Apostolskie 7 Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: Dzieje Apostolskie 7:48 Psalm 145 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Psalm 145:9 Przysłów 19:13-15 Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz żona rozsądna darem od Pana. Przysłów 19:14
pobierz 3.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 20 dni temu
178 - Powtórzonego Prawa 25, Izajasza 2, Dzieje Apostolskie 6, Psalm 144, Przysłów 19:10-12
Powtórzonego Prawa 25 pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w twarz i powie: «Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce odbudować domu swego brata». Powtórzonego Prawa 25:9 [link] Izajasza 2 Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał, Izajasza 2:20 Dzieje Apostolskie 6 Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dzieje Apostolskie 6:1 Psalm 144 O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę, czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz? Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają. Psalm 144:3, 4 Przysłów 19:10-12 Rozważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą jego - zapomnienie uraz. Przysłów 19:11
pobierz 3.8 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek