Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2019-01-17 02:30:09
Audycji w katalogu: 114
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 21 godz. temu
16 - Rodzaju 16, 1 Kronik 16, Joela 2, Psalm 16, Przysłów 2:14-16
Rodzaju 16 I mówił: «Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. Rodzaju 16:11 A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców». Rodzaju 16:12 1 Kronik 16 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę, oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Nieście ofiary i wchodźcie przed Jego oblicze, oddajcie pokłon Panu, w święte szaty odziani. 1 Kronik 16:28, 29 Joela 2 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli8. Joela 2:13 Psalm 16 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Psalm 16:10 Prz 2:14-16 Aby cię ustrzec przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką, Przysłów 2:16
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany wczoraj
015 - Rodzaju 15, 1 Kronik 15, Joela 1, Psalm 15, Przysłów 2:11-13
Rodzaju 15 Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». Rodzaju 15:2 Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów». Rodzaju 15:16 1 Kronik 15 Wtedy rzekł Dawid: «Nikt nie powinien nosić Arki Bożej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki». 1 Kronik 15:2 Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się Go nie zapytali, jak należało». 1 Kronik 15:13 Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego, Wtedy wzgardziła nim w swym sercu. 1 Kronik 15:29 Joela 1 «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego». Joela 1:15 Psalm 15 kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; Psalm 15:4 Przysłów 2:11-13 Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży twej stanie. Ta rozwaga i roztropność będzie strzec przed drogą występku oraz tymi, którzy nią kroczą. Przysłów 2:11
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
014 - Rodzaju 14, 1 Kronik 14, Ozeasza 14, Psalm 14, Przysłów 2:8-10
Rodzaju 14 Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem - był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Rodzaju 14:12 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego2, Rodzaju 14:18 Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi, i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli - dla Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymają część, która im przypada». 1 Kronik 14 W Jerozolimie Dawid wziął sobie jeszcze żony i miał jeszcze synów i córki. 1 Kronik 14:3 Ozeasza 14 «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Ozeasza 14:5 (4) Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył?» Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Ozeasza 14:10 (9) Psalm 14 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Psalm 14:1 Prz 2:8-10 On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę, Przysłów 2:9
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
013 - Rodzaju 13, 1 Kronik 13, Ozeasza 13, Psalm 13, Przysłów 2:6-7
Rodzaju 13 Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Rodzaju 13:14, 15 1 Kronik 13 A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Peres-Uzza, [tak jest] po dzień dzisiejszy. 1 Kronik 13:11 Ozeasza 13 A teraz grzeszą dalej: odlewają ze srebra posągi - bożków według swego pomysłu, to wszystko robota rzemieślników. Mówią: «Należy im składać ofiary», i ludzie całują cielce. Ozeasza 13:2 Dałem ci króla w swym gniewie i zabiorę go znowu w swej zapalczywości. Ozeasza 13:11 Wyrwę ich z Szeolu, od śmierci ich wybawię. Gdzie twa zaraza, o Śmierci, gdzie twa zagłada, Szeolu? Litość sprzed moimi oczami jest skryta. Ozeasza 13:14 Psalm 13 Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Psalm 13:6 Przysłów 2:6, 7 Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, roztropność: dla prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjącym uczciwie. Przysłów 2:6-7
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
012 - Rodzaju 12, 1 Kronik 12, Ozeasza 12, Psalm 12, Przysłów 2:1-5
Rodzaju 12 Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Rodzaju 12:4, 5 1 Kronik 12 Uzbrojeni w łuki, umieli strzelać tak z prawej jak i z lewej ręki, i [rzucać] kamieniami i [wypuszczać] strzały z łuku. Spośród braci Saula z [pokolenia] Beniamina: 1 Kronik 12:2 Ozeasza 12 Już w łonie matki oszukał on brata, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem. Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę - spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał. Ozeasza 12:4-5 13 Jakub uszedł na pola Aramu, Izrael dla kobiety oddał się na służbę i dla kobiety stał się stróżem stada. Ozeasza 12:13 Psalm 12 Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. Psalm12:3 (2) Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. Psalm 12:7 (6) Przysłów 2:1-5 Zachęta do zdobywania różnych odcieni mądrości ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, Przysłów 3:2-3
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
011 - Rodzaju 11, 1 Kronik 11, Ozeasza 11, Psalm 11, Przysłów 1:31-33
Rodzaju 11 Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Rodzaju 11:27 1 Kronik 11 I powiedział Dawid: «Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, będzie wodzem i księciem». Joab, syn Serui, pierwszy wszedł do góry i został wodzem. 1 Kronik 11:6 Benajasz, syn Jojady, był mężem walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobił on dwóch [synów] Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. 1 Kronik 11:22 Ozeasza 11 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Ozeasza 11:1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem - dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego. Ozeasza 12:1 (Ozeasza 11:12) Psalm 11 Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. Psalm 11:5 Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? Psalm 11:3 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. Psalm 11:7 Przysłów 1:31-33 odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia». Przysłów 1:32, 33
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 dni temu
010 - Rodzaju 10, 1 Kronik 10, Ozeasza 10, Psalm 10, Przysłów 1:28-30
Rodzaju 10 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Rodzaju 10:6 Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: «Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy». Rodzaju 10:9 Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. Rodzaju 10:25 1 Kronik 10 I odezwał się Saul do swego giermka: «Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie naigrawali się ze mnie». Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. 1 Kronik 10:4 Ozeasza 10 Z powodu cielca w Bet-Awen mieszkańców Samarii ogarnie trwoga; chodzi w żałobie jej naród, lamentują kapłani, bojąc się o jego blask, że mu zostanie odjęty. On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla Wielkiego Króla; Efraim okryje się hańbą, Izrael zawstydzi się z powodu swego zamysłu. Ozeasza 10:5, 6 Psalm 10 W pysze swojej powiada występny: «Nie pomści; nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie. Psalm 10:4 Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy». Psalm 10:11 Przysłów 1:28-30 Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą, Przysłów 1:28
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
009 - Rodzaju 9, 1 Kronik 9, Ozeasza 9, Psalm 9, Przysłów 1:25-27
Rodzaju 9 Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Rodzaju 9:3, 4 [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Rodzaju 9:6 rzekł: «Niech będzie przeklęty Kanaan!5 Niech będzie najniższym sługą swych braci!» Rodzaju 9:25 1 Kronik 9 Pinchas, syn Eleazara, był dawniej ich przełożonym - Pan niech będzie z nim! 1 Kronik 9:20 Ozeasza 9 4 Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana ani też krwawych ofiar Jemu składać; chleb ich się stanie tak jak chleb żałoby, kto go spożyje - już nieczysty będzie; bo chleb ich będzie tylko dla nich - do domu Pańskiego nie wejdzie. Ozeasza 9:4 Psalm 9 Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. Psalm 9:10, 11 Poganie wpadli w jamę, którą wykopali; noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym. Psalm 9:16 Przysłów 1:25-27 Mądrość będzie się śmiała z tych, którzy jej nie zastosują. Czy mowa tutaj o cesze, czy o osobie?
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
008 - Rodzaju 8, 1 Kronik 8, Ozeasza 8, Psalm 8, Przysłów 1:23-24
Rodzaju 8 Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. Rodzaju 8:2 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało Rodzaju 1:7 «Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Rodzaju 8:16 1 Kronik 8 Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki. 1 Kronik 8:34 Ozeasza 8 Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy - niech wrócą znów do Egiptu! Ozeasza 8:13 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Wyjścia 20:3 Psalm 8 O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Psalm 8:10 (9) Przysłów 1:23-24 Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń. Przysłów 1:23
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 dni temu
007 - Rodzaju 7, 1 Kronik 7, Ozeasza 7, Psalm 7, Przysłów 1:20-22
Rodzaju 7 W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; Rodzaju 7:11 Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat. Rodzaju 5:27 1 Kronik 7 synem jego Nun, synem jego Jozue. 1 Kronik 7:27 Ozeasza 7 O północnym królestwie Izraela zwanym też Efraimem od dominującego plemienia lub Samarią od stolicy. Psalm 7 Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pana z powodu Kusza Beniaminity. Psalm 7:1 Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Psalm 7:16 Przysłów 1:20-22 Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi; Przysłów 1:20
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 dni temu
006 - Rodzaju 6, 1 Kronik 6, Ozeasza 6, Psalm 6, Przysłów 1:17-19
Rodzaju 6 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». Rodzaju 6:3 Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Rodzaju 6:9 1 Kronik 6 Potomkowie Lewiego, w tym rodowód kapłanów. Ozeasza 6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ozeasza 6:6 Psalm 6 2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Psalm 6:2 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu? Psalm 6:6 Prz 1:17-19 Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie, bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie. Przysłów 1:18-19
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 dni temu
005 - Rodzaju 5, 1 Kronik 5, Ozeasza 5, Psalm 5, Przysłów 1:14-16
Rodzaju 5 Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg Rodzaju 5:24 1 Kronik 5 Prawo pierworodnego od Rubena do Józefa Ozeasza 5 Spostrzegł Efraim swoją niemoc, a Juda zobaczył swą ranę. I pospieszył Efraim do Asyrii, zwrócił się Juda do wielkiego króla, lecz on was nie może uleczyć ani uwolnić od rany. Ozeasza 5:13 Psalm 5 Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Psalm 5:6, 7 Przysłów 1:14-16 Co znaczy "wspólna sakwa"?
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
004 - Rodzaju 4, 1 Kronik 4, Ozeasza 4, Psalm 4, Przysłów 1:11-13
Rodzaju 4 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Rodzaju 4:13 1 Kronik 4 A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił. 1 Kronik 4:10 A tegoż żona, Judejka, urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci są synowie Bitii, córki faraona, którą poślubił Mered. 1 Kronik 4:18 Ozeasza 4 Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. Ozeasza 4:6 Lud mój zasięga rady u swojego drewna, a jego laska daje mu wyrocznię; bo go duch nierządu omamił - opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć. Ozeasza 4:12 Psalm 4 Czy gniew jest zawsze zły? Przysłów 1:11-13 Źli namawiają do rabunku.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 13 dni temu
003 - Rodzaju 3, 1 Kronik 3, Ozeasza 3, Psalm 3, Przysłów 1:8-10
Rodzaju 3 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». Rodzaju 3:5 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». Rodzaju 3:22 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży2 ci głowę, a ty zmiażdżysz2 mu piętę». Rodzaju 3:15 1 Kronik 3 Synowie Dawida. Potem lista potomków Salomona, w tym wielu królów. Ozeasza 3 «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską». Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją za piętnaście [syklów] srebrnych, za chomer i letek jęczmienia. Ozeasza 3:1, 2 Psalm 3 Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Psalm 3:1 A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. Psalm 3:4-7 Przysłów 1:8-10 Przeciwstawiono rady rodziców wobec zachęt grzeszników.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 14 dni temu
002 - Rodzaju 2, 1 Kronik 2, Ozeasza 2, Psalm 2, Przysłów 1:5-7
Rodzaju 2 Ten rozdział omawiałem w odcinku 19 z 2018 roku. Mówiłem tam o teorii Elohistymi Jahwisty. Jeżeli to was interesuje odsyłam do tamtego odcinka. [link] 1 Kronik 2 Dwunastu synów Izraela. Linia rodowa do Dawida oraz inne linie. Ozeasza 2 I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: "Mąż mój", a już nie powie: "Mój Baal". Ozeasza 2:18 Psalm 2 Ostatni werset zawiera nakaz “pocałujcie syna”. Prz 1:5-7 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: Przysłów 1:5
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 15 dni temu
001 - Rodzaju 1, 1 Kronik 1, Ozeasza 1, Psalm 1, Przysłów 1:1-4
Rodzaju 1 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. Rodzaju 1:29, 30 1 Kronik 1 Rodowód od Adama do Abrahama. Edomici. Ozeasza 1 Ozeasz, jego żona Gomer oraz troje ich dzieci. Pierwszy syn to Jizreel. Jego imię oznacza: “Bóg zasiał”. Później była córka Lo-Ruchama, której imię oznacza “nie okażę współczucia lub litości”. Potem urodził się jeszcze syn Lo-Ammi, którego imię znaczy “Nie mój lud”. Psalm 1 Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają; Ale to jego umysł, to jego staranie, Aby na wszytkim pełnił Pańskie przykazanie; Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie, On ustawicznie w Pańskim rozmyśla zakonie. Przy 1:1-4 prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy. Przysłów 1:4
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
98 - Kaznodziei 3:19
Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia. ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Kaznodziei (Koheleta) 3:19
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 17 dni temu
97 - Kaznodziei 2:14
Mędrzec ma w głowie swojej oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich. Kaznodziei 2:14
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 18 dni temu
96 - Kaznodziei 2:22
Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Kaznodziei 2:22
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 19 dni temu
95 - Hebrajczyków 5:12
Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Hebrajczyków 5:12 Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Hebrajczyków 5:11
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek