Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2019-03-22 05:40:07
Audycji w katalogu: 178
Stan: Aktywny :-)
opublikowany wczoraj
080 - Wyjścia 30, Ezdrasza 1, Psalm 68, Przysłów 8:34-36
Wyjścia 30 «Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. Wyjścia 30:12 Ezdrasza 1 «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie. Ezdrasza 1:2 A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. Ezdrasza 1:7 Psalm 68 Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem! Psalm 68:5 (4) Przysłów 8:34-36 bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana; Przysłów 8:35
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
079 - Wyjścia 29, Malachiasza 4, Psalm 67, Przysłów 8:31-33
Wyjścia 29 Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wejścia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą. Wyjścia 29:4 Malachiasza 4 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. Malachiasza 3:23 (4:5) Psalm 67 Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów. Psalm 67:3 (2) Przysłów 8:31-33 igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Przysłów 8:31
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
078 - Wyjścia 28, Malachiasza 3, Psalm 66, Przysłów 8:28-30
Wyjścia 28 Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd, Wyjścia 28:17 Malachiasza 3 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Malachiasza 3:1 Psalm 66 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród synów ludzkich! Psalm 66:5 Przysłów 8:28-30 Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, Przysłów 8:30 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Kolosan 1:16
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
077 - Wyjścia 27, 2 Kronik 36, Malachiasza 2, Psalm 65, Przysłów 8:25-27
Wyjścia 27 I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż, i pokryjesz go brązem. Wyjścia 27:2 2 Kronik 36 I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». 2 Kronik 36:21 Malachiasza 2 Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów. Malachiasza 2:7 Psalm 65 co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, Psalm 65:3 (2) Przysłów 8:25-27 Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, Przysłów 8:27
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
076 - Wyjścia 26, 2 Kronik 35, Malachiasza 1, Psalm 64, Przysłów 8:22-24
Wyjścia 26 Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów. Wyjścia 26:14 2 Kronik 35 Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjasz, kapłani i lewici, i cały Juda, i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy. 2 Kronik 35:18 Jozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko, pochodzących z ust Bożych, i wystąpił do walki na równinie Megiddo. 2 Kronik 35:22 Malachiasza 1 Powiadacie też: Cóż to za umęczenie! - i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastępów, a przynosicie zwierzę skażone: chrome i chore - i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? - pyta Pan. Malachiasza 1:13 Psalm 64 Oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały, Psalm 64:4 (3) Przysłów 8:22-24 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, Przysłów 8:22
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 dni temu
075 - Wyjścia 25, 2 Kronik 34, Zachariasza 14, Psalm 63, Przysłów 8:19-21
Wyjścia 25 I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Wyjścia 25:14 2 Kronik 34 Podczas wydobywania pieniędzy, złożonych w świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza. 2 Kronik 34:14 Zachariasza 14 A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię. Zachariasza 14:9 Psalm 63 gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań. Psalm 63:7 (6) Przysłów 8:19-21 Drogą prawości ja kroczę, ścieżkami sprawiedliwości, Przysłow 8:20 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
074 - Wyjścia 24, 2 Kronik 33, Zachariasza 13, Psalm 62, Przysłów 8:16-18
Wyjścia 24 Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Wyjścia 24:9 2 Kronik 33 On to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu. 2 Kronik 33:6 [link] Zachariasza 13 Każdy będzie mówił: «Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, od młodości trudnię się uprawą roli». Zachariasza 13:5 Psalm 62 Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Psalm 62:6 (5) Przysłów 8:16-18 Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Przysłów 8:17 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
073 - Wyjścia 23, 2 Kronik 32, Zachariasza 12, Psalm 61, Przysłów 8:13-15
Wyjścia 23 a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. Wyjścia 23:11 2 Kronik 32 To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gichonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do Miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodziło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. 2 Kronik 32:30 Zachariasza 12 W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele. Zachariasza 12:8 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Zachariasza 12:10 Psalm 61 Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, Psalm 61:3 (2) Przysłów 8:13-15 Bojaźnią Pańską - zła nienawidzić. Nie znoszę dumy, złych dróg, wyniosłości ust przewrotnych. Przysłów 8:13
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 dni temu
072 - Wyjścia 22, 2 Kronik 31, Zachariasza 11, Psalm 60, Przysłów 8:10-12
Wyjścia 22 Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Wyjścia 22:21 (22) 2 Kronik 31 Rozkazał też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni wytrwać w Prawie Pańskim. 2 Kronik 31:4 Zachariasza 11 Wziąłem moją laskę "Łaskawość" i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. Zachariasza 11:10 Psalm 60 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. Psalm 60:13 (11) Przysłów 8:10-12 bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy». Przysłów 8:11
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 dni temu
071 - Rodzaju 21, 2 Kronik 30, Zachariasza 10, Psalm 59, Przysłów 8:7-9
Wyjścia 21 Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, Wyjścia 21:22,23 2 Kronik 30 Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i Zabulona nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: «Panie, w dobroci swej racz przebaczyć 2 Kronik 30:18 Zachariasza 10 Sprowadzę ich z ziemi egipskiej, zgromadzę ich z krainy Aszszur. Przywiodę ich do ziemi Gilead i Libanu, tak że miejsca dla nich nie wystarczy. Zachariasza 10:10 Psalm 59 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią, mój łaskawy Boże. Psalm 59:18 (17) Przysłów 8:7-9 Moje wszystkie mowy są słuszne - obcy mi fałsz i krętactwo - Prz 8:8
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 dni temu
070 - Wyjścia 20, Przysłów 8:4-6
Poniedziałek 11 marca, 70 dzień 2019 roku Wyjścia 20 Nie będziesz zabijał. (Nie będziesz mordował.) Wyjścia 20:13 Przysłów 8:4-6 prostacy - mądrości się uczcie, nierozumni - nabierzcie rozsądku! Przysłów 8:5
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
069 - Wyjścia 19, Przysłów 8:1-3
Wyjścia 19 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom». Wyjścia 19:6 Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: «Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: "Oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako świętą"» Wyjścia 19:23 Przysłów 8:1-3 Czyż Mądrość nie nawołuje? nie wysila głosu Roztropność? Przysłów 8:1
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 13 dni temu
068 - Wyjścia 18, Przysłów 7:25-27
Wyjścia 18 Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Wyjścia 18:24 Przysłów 7:25-27 niechaj twe serce w jej stronę nie zbacza, po ścieżkach jej się nie błąkaj; Przysłów 7:25
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 14 dni temu
067 - Wyjścia 17, Przysłów 7:22-24
Wyjścia 17 Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Wyjścia 17:10 Przysłów 7:22-24 podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, Przysłów 7:22
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 15 dni temu
066 - Wyjścia 16, Przysłów 7:19-21
Wyjścia 16 Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Wyjścia 16:15 Przysłów 7:19-21 bo mąż poza domem przebywa, udał się w drogę daleką: Przysłów 7:19
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
065 - Wyjścia 15, Przysłów 7:16-18
Wyjścia 15 Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu ogarnęła bojaźń, truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Wyjścia 15:15 Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. Wyjścia 15:20 I powiedział: «Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem». Wyjścia 15:26 Przysłów 7:16-18 swą pościel mirrą skropiłam, aloesem i cynamonem. Przysłów 7:17
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 17 dni temu
064 - Wyjścia 14, Przysłów 7:13-15
Wyjścia 14 Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę?» Wyjścia 14:5 [link] Przysłów 7:13-15 wyszłam tobie naprzeciw, zaczęłam cię szukać, znalazłam. Przysłów 7:15 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 18 dni temu
063 - Wyjścia 13, Przysłów 7:10-12
Wyjścia 13 Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: «Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą». Wyjścia 19:13 [link] Przysłów 7:10-12 Oto kobieta wychodzi naprzeciw - strój nierządnicy, a zamiar ukryty, Przysłów 7:10 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 19 dni temu
062 - Wyjścia 12, Przysłów 7:7-9
Wyjścia 12 «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Wyjścia 12:2 I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Wyjścia 12:41 Przysłów 7:7-9 ujrzałem wśród nieświadomych, poznałem pomiędzy chłopcami młodzieńca lekkomyślnego. Przysłów 7:7
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 20 dni temu
061 - Wyjścia 11, Przysłów 7:4-6
Wyjścia 11 Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote». Wyjścia 11:2 Przysłów 7:4-6 abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. Przysłów 7:5
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek