Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2019-10-14 10:05:24
Audycji w katalogu: 349
Stan:
Zapomniany przez Boga (archiwalny)
opublikowany ponad rok temu
251 - 1 Samuela 5, Jeremiasza 9, 2 Koryntian 5, Przysłów 27:1-3
1 Samuela 5 Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto wielkim uciskiem, zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i wielkich: wystąpiły na nich guzy. 1 Samuela 5:9 [link] Jeremiasza 9 Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa, postępują przewrotnie, nie chcą się nawrócić. Jeremiasza 9:4 (5) To mówi Pan: «Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie» - wyrocznia Pana. Jeremiasza 9:22, 23 (23, 24) [link] 2 Koryntian 5 Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 2 Koryntian 5:14, 15 [link] Przysłów 27:1-3 Niech inny cię chwali - nie twe własne usta, ktoś obcy - nie własne twe wargi. Przysłów 27:2 [link]
pobierz 4.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
250 - 1 Samuela 4, Jeremiasza 8, 2 Koryntian 4, Przysłów 26:26-28
1 Samuela 4 Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: «Odstąpiła sława od Izraela» z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża. 1 Samuela 4:21 [link] Jeremiasza 8 Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pańskiego. Jeremiasza 8:7 [link] 2 Koryntian 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. 2 Korynitan 4:4 Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. 2 Koryntian 4:7 [link] Przysłów 26:26-28 Kto kopie dół - weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy. Przysłów 26:27 [link]
pobierz 4.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
249 - 1 Samuela 3, Jeremiasza 7, 2 Koryntian 3, Przysłów 26:23-25
1 Samuela 3 Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. 1 Samuela 3:15 [link] Jeremiasza 7 Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!" Jeremiasza 7:4 Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela. Jeremiasza 7:12 I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl. Jeremiasza 7:31 [link] 2 Koryntian 3 Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. 2 Koryntian 3:2 [link] Przysłów 26:23-25 Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstęp. Przysłów 26:24 [link]
pobierz 5.0 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
248 - 1 Samuela 2, Jeremiasza 6, 2 Koryntian 2, Przysłów 26:20-22
1 Samuela 2 Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana - któż się za nim będzie wstawiał?» Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chciał, aby pomarli. 1 Samuela 2:25 Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niźli Mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela - ludu mojego? 1 Samuela 2:29 [link] Jeremiasza 6 Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na urąganie, nie mają w nim upodobania. Jeremiasza 6:10 Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma pokoju. Jeremiasza 6:14 [link] 2 Koryntian 2 Niech już takiemu wystarczy, kara, wymierzona przez większość spośród was. Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. 2 Koryntian 2:6, 7 dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta? 2 Koryntian 2:16 [link] Przysłów 26:20-22 Słowa donosiciela są jak przysmaki: zapadają do głębi wnętrzności. Przysłów 26:22 [link]
pobierz 6.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
247 - 1 Samuela 1, Jeremiasza 5, 2 Koryntian 1, Przysłów 26:17-19
1 Samuela 1 Uczyniła również obietnicę, mówiąc: «Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy». 1 Samuela 1:11 Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana. 1 Samuela 1:20 [link] Jeremiasza 5 Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?» Jeremiasza 5:31 [link] 2 Koryntian 1 Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Koryntian 1:4 [link] Przysłów 26:17-19 Chwyta za uszy psa, który biegnie - kto w cudze spory się miesza. Przysłów 26:17 [link]
pobierz 5.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
246 - Rut 4, Jeremiasza 4, 1 Koryntian 16, Przysłów 26:13-16
Rut 4 A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy». Rut 4:10 Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Rut 4:21, 22 [link] Jeremiasza 4 «Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją». Jeremiasza 4:22 [link] 1 Koryntian 16 Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem. 1 Koryntian 16:19 [link] Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu. 1 Koryntian 16:19 [link] Przysłów 26:13-16 Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. Przysłów 26:16 [link]
pobierz 5.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
245 - Rut 3, Jeremiasza 3, 1 Koryntian 15, Przysłów 26:10-12
Rut 3 Powiedział: «Błogosławiona bądź, moja córko, przez Pana! Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swoją miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Rut 3:10 [link] Jeremiasza 3 Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć. Jeremiasza 3:8 [link] 1 Koryntian 15 Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. 1 Koryntian 15:32 [link] Przysłów 26:10-12 Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim. Przysłów 26:12 [link]
pobierz 5.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
244 - Rut 2, Jeremiasza 2, 1 Koryntian 14, Przysłów 26:7-9
Rut 2:8 Powiedziała Noemi do swej synowej: «Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym!» I dodała Noemi: «Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu». Rut 2:20 [link] Jeremiasza 2 Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Jeremiasza 2:13 [link] 1 Koryntian 14 Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie «Amen» ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz? 1 Koryntian 14:16 [link] Przysłów 26:7-9 Jak kamień przywiązać do procy, tak cześć oddawać głupiemu. Przysłów 26:8
pobierz 4.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
243 - Rut 1, Jeremiasza 1, 1 Koryntian 13, Przysłów 26:4-6
Rut 1 Odpowiedziała Rut: «Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Rut 1:16 [link] Jeremiasza 1 Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina. Jeremiasza 1:1 [link] 1 Koryntian 13 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 1 Koryntian 13:3 [link] Odpowiedzialność bez miłości rodzi bezwzględność Sprawiedliwość bez miłości rodzi surowość Porządek bez miłości rodzi małostkowość Godność bez miłości rodzi pychę Wiara bez miłości rodzi fanatyzm Przysłów 26:4-6 4 Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, byś nie stał się jemu podobnym. 5 Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty, by nie pomyślał, że mądry. Przysłów 26:4, 5 [link]
pobierz 4.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
242 - Sędziów 21, Izajasza 66, 1 Koryntian 12, Przysłów 26:1-3
Sędziów 21 Wypatrujcie, gdy córki Szilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina. Sędziów 21:21 W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Sędziów 21:25 [link] Izajasza 66 A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej». Izajasza 66:24 [link] gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Marka 9:48 [link] 1 Koryntian 12 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 1 Koryntian 12:4 [link] Przysłów 26:1-3 Na konia - bicz, na osła - wędzidło, a kij na plecy głupiego. Przysłów 26:3 [link]
pobierz 5.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
241 - Sędziów 20, Izajasza 65, 1 Koryntian 11, Przysłów 25:26-28
Sędziów 20 Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplenili zło z Izraela». Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów. Sędziów 20:13 [link] Izajasza 65 Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Izajasza 65:17 Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Izajasza 65:18 [link] 1 Koryntian 11 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 1 Koryntian 11:26 [link] Przysłów 25:26-28 Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany. Przysłów 25:28 [link]
pobierz 3.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
240 - Sędziów 19, Izajasza 64, 1 Koryntian 10, Przysłów 25:23-25
Sędziów 19 Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: «Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, nie pochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea». Sędziów 19:12 [link] Izajasza 64 Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. Izajasza 64:10 (11) [link] 1 Koryntian 10 A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. 1 Koryntian 10:11 Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 1 Koryntian 10:23 [link] Przysłów 25:23-25 Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Przysłów 25:24 [link]
pobierz 4.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
239 - Sędziów 18, Izajasza 63, 1 Koryntian 9, Przysłów 25:20-22
Sędziów 18 Odpowiedzieli mu: «Milcz! Przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego aniżeli w domu jednego człowieka?» Sędziów 18:19 Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Sędziów 18:30 [link] Izajasza 63 Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć. Izajasza 63:10 [link] 1 Koryntian 9 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas? 1 Koryntian 9:5 Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, 1 Koryntian 9:9 [link] Przysłów 25:20-22 Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet wylewać na ług, tak pieśni śpiewać znękanym. Przysłów 25:20 [link]
pobierz 6.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
238 - Sędziów 17, Izajasza 62, 1 Koryntian 8, Przysłów 25:17-19
Sędziów 17 Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Sędziów 17:6 [link] Izajasza 62 Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Izajasza 62:4 [link] 1 Koryntian 8 Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy "wiedzę". Lecz "wiedza" wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Koryntian 8:1 [link] Przysłów 25:17-19 Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu. Przysłów 25:17 [link]
pobierz 4.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
237 - Sędziów 16, Izajasza 61, 1 Koryntian 7, Przysłów 25:14-16
Sędziów 16 Dalila zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: «Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce». Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w swoich rękach. Sędziów 16:18 [link] Izajasza 61 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; Izajasza 61:1, 2 [link] 1 Koryntian 7 Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony! 1 Koryntian 7:27 [link] Przysłów 25:14-16 Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości. Przysłów 25:15 [link]
pobierz 6.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
236 - Sędziów 15, Izajasza 60, 1 Koryntian 6, Przysłów 25:11-13
Sędziów 15 Rzekli więc Filistyni: «Kto to uczynił?» Odpowiedziano: «Samson, zięć Timnity, ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi». Poszli wówczas Filistyni i spalili ogniem ją i jej ojca. Sędziów 15:6 [link] Izajasza 60 Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój - twoją ozdobą. Izajasza 60:19 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. Apokalipsa 21:23 [link] 1 Koryntian 6 Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 1 Koryntian 6:18 [link] Przysłów 25:11-13 Złota obrączka, kolia ze szczerego złota - wskazówka mądrego dla uszu uważnych. Przysłów 25:12 [link]
pobierz 4.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
235 - Sędziów 14, Izajasza 59, 1 Koryntian 5, Przysłów 25:8-10
Sędziów 14 Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Sędziów 14:8 [link] Izajasza 59 Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Izajasza 59:1, 2 [link] 1 Koryntian 5 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. 1 Koryntian 5:13 Przysłów 25:8-10 nie podawaj szybko do sądu, bo co zrobisz w końcu, jeżeli zawstydzi cię bliźni? Przysłów 25:8 [link]
pobierz 3.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
234 - Sędziów 13, Izajasza 58, 1 Koryntian 4, Przysłów 25:4-7
Sędziów 13 Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich». Sędziów 13:5 [link] Izajasza 58 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?" Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Izajasza 58:3 [link] 1 Koryntian 4 Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 1 Koryntian 4:6 Przysłów 24:4-7 Niech raczej ci rzekną: «Posuń się wyżej!» niżby cię mieli poniżyć przed możnym. Co oczy twoje spostrzegły, Przysłów 24:7 [link]
pobierz 3.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
233 - Sędziów 12, Izajasza 57, 1 Koryntian 3, Przysłów 25:1-3
Sędziów 12 wówczas nakazywali mu: «Wymówże więc Szibbolet». Jeśli rzekł: Sibbolet - a inaczej nie mógł wymówić - chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności czterdzieści dwa tysiące Efraimitów. Sędziów 12:6 [link] Izajasza 57 Postawiłaś twój znak rozpoznawczy za bramą i za słupami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; pomnożyłaś z nimi twój nierząd, patrząc na stelę. Izajasza 57:8 [link] 1 Koryntian 3 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 1 Koryntian 3:12 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych 1 Koryntian 3:19 [link] Przysłów 25:1-3 I to są przysłowia Salomona, przepisane przez ludzi króla judzkiego, Ezechiasza. Przysłów 25:1
pobierz 5.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
232 - Sędziów 11, Izajasza 56, 1 Koryntian 2, Przysłów 24:30-34
Sędziów 11 Pan, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Sędziów 11:21 [link] Izajasza 56 Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Izajasza 56:2 [link] 1 Koryntian 2 A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 1 Koryntian 2:4 [link] Przysłów 24:30-34 Skierowałem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wysnułem naukę Przysłów 24:32 [link]
pobierz 4.5 MB odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek