Podcast o Piśmie Świętym

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
Opis: Audycja zachęcająca do czytania Biblii. Ciekawe myśli z Pisma Świętego bez propagowania wierzeń czy konkretnej interpretacji.
Data dodania: 2018-08-09 20:19:03
Data aktualizacji: 2019-05-20 07:15:10
Audycji w katalogu: 238
Stan: Aktywny :-)
opublikowany 3 godz. temu
140 - Liczb 23, Hioba 26, Łukasza 13, Psalm 119-65-72, Przysłów 15:13-15
Liczb 23 Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć, komu nie złorzeczy Pan? Liczb 23:8 [link] Hioba 26 «Ależ pomogłeś choremu, wzmocniłeś ramię osłabłe! Tyś niemądremu doradził, ujawniłeś pełnię rozumu! Hioba 26:2, 3 Oto są ślady dróg Jego; jak mało o Nim się słyszy! Któż zdoła pojąć grom Jego mocy?» Hioba 26:14 Łukasza 13 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Łukasza 13:24 Psalm 119:65-72 Błądziłem, zanim przyszło utrapienie; teraz jednak strzegę Twej mowy. Psalm 119:67 Przysłów 15:13-15 Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce szczęśliwe to uczta wieczysta. Przysłów 15:15
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany wczoraj
139 - Liczb 22, Hioba 25, Łukasza 12, Psalm 119:57-64, Przysłów 15:10-12
Liczb 22 Wówczas otworzył Pan usta oślicy, i rzekła do Balaama: «Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» Liczb 22:28 Lecz anioł Pana rzekł do Balaama: «Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem». Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. Liczb 22:35 [link] Hioba 25 Jeśli niejasny i księżyc, gwiazdy przed Nim nieczyste, tym więcej człowiek - ten robak, i syn człowieczy - znikomość». Hioba 25:5, 6 Łukasza 12 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Łukasza 12:37 Psalm 119:57-64 Rozważam moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnień. Psalm 119:59 [link] Przysłów 15:10-12 Szyderca nie lubi upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi. Przysłów 15:12
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 dni temu
138 - Liczb 21, Hioba 24, Łukasza 11, Psalm 119:49-56, Przysłów 15:7-9
Liczb 21 Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Liczb 21:9 [link] A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, Jana 3:14 [link] Hioba 24 osła zajmują sierotom i wołu wdowie zabierają w zastaw. Hioba 24:3 Łukasza 11 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Łukasza 11:42 Psalm 119:49-56 W moim ucisku to pociechą dla mnie, że Twoja mowa obdarza mnie życiem. Psalm 119:50 [link] Przysłów 15:7-9 Ofiara występnych obrzydła dla Pana, upodobaniem Jego są modły uczciwych. Droga grzesznika obrzydła dla Pana, kocha On miłośnika prawości. Przysłów 15:8, 9
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 dni temu
137 - Liczb 20, Hioba 23, Łukasza 10, Psalm 119:41-48, Przysłów 15:4-6
Liczb 20 Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: «Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?» Liczb 20:10 [link] Hioba 23 Gdybym znał słowa obrony, wiedział, co On mi odpowie... Hioba 23:5 Łukasza 10 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» Łukasza 10:26 Psalm 119:41-48 Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień. Psalm 119:45 Przysłów 15:4-6 Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu - przewrotny. Przysłów 15:4
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 dni temu
136 - Liczb 19, Hioba 22, Łukasza 9, Psalm 119:33-40, Przysłów 15:1-3
Liczb 19 Podobnie będzie przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmarłego, kości ludzkich albo grobu Liczb 19:16 [link] Hioba 22 Czy Wszechmocny ma zysk z twojej prawości lub korzyść - że droga twoja dobra? Hioba 22:3 Łukasza 9 Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Łukasza 9:54 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; Marka 3:17 Psalm 119:33-40 Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia! Psalm 119:37 Przysłów 15:1-3 Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu. Przysłów 15:1 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
135 - Liczb 18, Hioba 21, Łukasza 8, Psalm 119:25-32, Przysłów 14:32-35
Liczb 18 "Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. Liczb 18:26 [link] Hioba 21 Czemuż to żyją grzesznicy? Wiekowi są i potężni. Hioba 21:7 Łukasza 8 Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma». Łukasza 8:18 Psalm 119:25-32 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem! Psalm 119:28 [link] Przysłów 14:32-35 Rozsądnemu słudze król jest przychylny, a gniew budzi [sługa] bezecny. Przysłów 14:35
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 dni temu
134 - Liczb 17, Hioba 20, Łukasza 7, Psalm 119:17-24, Przysłów 14:28-31
Liczb 17 I oznajmił to Mojżesz Izraelitom. Dali mu więc wszyscy ich książęta po lasce, tak że wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem więc dwanaście lasek. Pośród nich była również laska Aarona. Liczb 17:21 (6) [link] Hioba 20 radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę, Hioba 20:5 Łukasza 7 Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» 14 Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» Łukasza 7:13, 14 Psalm 119:17-24 Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach. Psalm 119:23 [link] Przysłów 14:28-31 Chwała to króla, gdy naród liczny, ubytek ludu - to zguba władcy. Przysłów 14:28
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 dni temu
133 - Liczb 16, Hioba 19, Łukasza 6, Psalm 119:9-16, Przysłów 14:25-27
Liczb 16 Wówczas rozkazał społeczności: «Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy!» Liczb 16:26 [link] Hioba 19 żonie mój oddech niemiły, i cuchnę własnym dzieciom, Hioba 19:17 Łukasza 6 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łukasza 6:36 [link] Psalm 119:9-16 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. Psalm 119:15 [link] Przysłów 14:25-27 źródłem życia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć. Przysłów 14:27 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 dni temu
132 - Liczb 15, Hioba 18, Łukasza 5, Psalm 119:1-8, Przysłów 14:22-24
Liczb 15 To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was». Liczb 15:16 [link] Hioba 18 Tak światło grzesznika zagaśnie, iskra już jego nie błyśnie, Hioba 18:5 Łukasza 5 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Łukasza 5:8 Psalm 119:1-8 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, Psalm 119:2 [link] Przysłów 14:22-24 Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo - jedynie biedę. Przysłów 14:23 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 dni temu
131 - Liczb 14, Hioba 17, Łukasza 4, Psalm 118, Przysłów 14:19-21
Liczba 14 nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, z pewnością nie wejdziecie - z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. Liczb 14:30 [link] Hioba 17 Minęło już życie, z nim plany i dążenia mojego serca. Hioba 17:11 Łukasza 4 Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany». Łukasza 4:43 Psalm 118 Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom. Psalm 118:9 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Psalm 118:22 Przysłów 14:19-21 Ubogi niemiły nawet najbliższemu, a bogacz ma wielu przyjaciół. Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy, szczęśliwy - kto z biednym współczuje. Przysłów 14:20, 21
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 dni temu
130 - Liczb 13, Hioba 16, Łukasza 3, Psalm 117, Przysłów 14:16-18
Liczb 13 Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał [później] Mojżesz imię Jozue. Liczb 13:16 [link] Hioba 16 [Gdy] gardzą mną przyjaciele, zwracam się z płaczem do Boga, by rozsądził spór człowieka z Bogiem, jakby człowieka z człowiekiem. Hioba 16:20, 21 Łukasza 3 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; Łukasza 3:1 Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Łukasza 3:19, 20 Psalm 117 Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. Psalm 117:1, 2 Przysłów 14:16-18 Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym. Przysłów 14:16
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 dni temu
129 - Liczb 12, Hioba 15, Łukasza 2, Psalm 116, Przysłów 14:13-15
Liczb12 Twarzą w twarz mówię do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić?» Liczb 12:8 [link] Hioba 15 gdy On nie ufa swym świętym, niebiosa nie dość dlań czyste? Hioba 15:15 Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: «Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob. Hioba 42:7 Łukasza 2 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Łukasza 2:24 Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona». Kapłańska 12:8 Psalm 116 Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. Psalm 116:15 Przysłów 14:13-15 Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa. Przysłów 14:15 Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Przysłów 14:15
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 dni temu
128 - Liczb 11, Hioba 14, Łukasza 1, Psalm 115, Przysłów 14:10-12
Liczb 11 Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Liczb 11:9 [link] Hioba 14 Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, Hioba 14:1 O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz... Hioba 14:13 Łukasza 1 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Łukasza 1:36 Psalm 115 Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa. Psalm 115:8 Przysłów 14:10-12 Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby. Przysłów 14:12
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 13 dni temu
127 - Liczb 10, Hioba 13, Marka 16, Psalm 114, Przysłów 14:7-9
Liczb 10 Wtedy ruszyli Kehatyci, którzy mieli nieść sprzęty najświętsze. Zanim oni przyszli, inni postawili już przybytek. Liczb 10:21 Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teścia: «Idziemy do kraju, o którym Pan powiedział: Daję go wam. Pójdź z nami, a będziemy ci świadczyć dobro, bowiem Pan przyrzekł dobra Izraelowi». Liczb 10:29 Hioba 13 Gdybyście chcieli zamilknąć, byłby to znak roztropności. Hioba 13:5 Przypisujesz mi czyny gwałtu, wspominasz grzechy młodości. Hioba 13:26 Marka 16 Zmartwychwstanie Jezusa Psalm 114 Ujrzało morze i uciekło, Jordan bieg swój odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki - niby jagnięta. Psalm 114:3, 4 Przysłów 14:7-9 Mądrością rozumnego - poznanie swej drogi, zwodzenie siebie - głupotą niemądrych. Przysłów 14:8
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 14 dni temu
126 - Liczb 9, Hioba 12, Marka 15, Psalm 113, Przysłów 14:4-6
Liczb 9 [Ci wszyscy] winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu; powinni wtedy spożywać chleb przaśny i gorzkie zioła. Liczb 9:11 [link] Hioba 12 «Prawda, jesteście potężni, a z wami już mądrość zaginie… Hioba 12:2 Czyż ucho nie bada mowy, a smak nie kosztuje pokarmu? Hioba 12:11 Marka 15 przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Marka 15:43 Psalm 113 Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, Psalm 113:7 Przysłów 14:4-6 Gdzie wołów brakuje - tam żłób jest pusty, dzięki mocy wołów plon jest obfity. Przysłów 14:4
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 15 dni temu
125 - Liczb 8, Hioba 11, Marka 14, Psalm 112, Przysłów 14:1-3
Liczb 8 «Takie jest prawo odnoszące się do lewitów: po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia mogą służyć w Namiocie Spotkania. 25 Po ukończeniu pięćdziesięciu lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Liczb 8:24, 25 [link] Hioba 11 «Czyż nie dostanie odprawy gaduła, a wymowny człowiek ma słuszność? Czy mężowie zamilkną słysząc brednie, czy szyderstwo nie otrzyma nagany? Hioba 11:2, 3 Marka 14 Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Marka 14:7 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Marka 14:38 Psalm 112 Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Psalm 112:6 Przysłów 14:1-3 W ustach głupiego rózga na jego pychę, a wargi mądrych osłonią ich samych. Przysłów 14:3 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
124 - Liczb 7, Hioba 10, Marka 13, Psalm 111, Przysłów 13:22-25
Liczb 7 Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. Liczb 7:9 [link] Gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Spotkania, by rozmawiać z Nim, słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego.| Liczb 7:89 Hioba 10 Nie potępiaj mnie, powiem do Boga. Dlaczego dokuczasz mi, powiedz! Hioba 10:2 Marka 13 A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Marka 13:14 Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie"». Daniela 9:27 Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!». Marka 13:37 Psalm 111 Alleluja. Alef Z całego serca chcę chwalić Pana Bet w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Psalm 111:1 Przysłów 13:22-25 Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go - w porę go karci. Przysłów 13:24 [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 17 dni temu
123 - Liczb 6, Hioba 9, Marka 12, Psalm 110, Przysłów 13:19-21
Liczb 6 musi się powstrzymać od wina i sycery, nie może używać octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. Liczb 6:3 [link] Hioba 9 Na jedno więc, rzekłem, wychodzi, prawego ze złym razem zniszczy. Hioba 9:22 Marka 12 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Marka 12:31 Psalm 110 Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę Psalm 110:1 Przysłow 13:19-21 Kto z mądrym przestaje - nabywa mądrości, towarzysz głupców poniesie szkodę. Przysłow 13:20
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 18 dni temu
122 - Liczb 5, Hioba 8, Marka 11, Psalm 109, Przysłów 13:16-18
Liczb 5 gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła Liczb 5:14 [link] Hioba 8 A jeśli synowie zgrzeszyli i oddał ich w moc ich występku? Hioba 8:4 Pytaj no dawnych pokoleń, zwróć uwagę na doświadczenie przodków. Hioba 8:8 Marka 11 Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie. Marka 11:14 Psalm 109 Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny! Psalm 109:8 Przysłów 13:16-18 Roztropny czyni wszystko z rozwagą, a dureń ujawnia głupotę. Przysłow 13:16
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 19 dni temu
121 - Liczb 4, Hioba 7, Marka 10, Psalm 108, Przysłów 13:13-15
Liczb 4 Zadaniem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Liczb 4:4 [link] Hioba 7 Ja ust ujarzmić nie mogę, mówić chcę w utrapieniu, narzekać w boleści mej duszy. Hioba 7:11 Ciało moje okryte robactwem, strupami, skóra rozchodzi się i pęka. Hioba 7:5 Marka 10 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». Marka 10:25 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Marka 10:27 Psalm 108 Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem. Psalm 108:9 (8) Przysłów 13:13-15 Prawdziwy rozum zjednywa życzliwość, droga wiarołomnych niestała. Przysłów 13:15
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek