Salus Rei Publicae

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Pogadanki o Sejmie Czteroletnim. Dużo polityki międzynarodowej, trochę obyczajówki, niedużo ustrojówki (bo to nudne).
Data dodania: 2018-11-24 01:17:09
Data aktualizacji: 2020-12-04 05:45:07
Audycji w katalogu: 47
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 4 miesiące temu
XLVII: o Targowicy
O przetasowaniach na dworze petersburskim i o trzech niesławnych zdrajcach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J. Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdziały 26 i 27); 3. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 11.1, 11.2, 11.6); 4. J. Łojek, "Dzieje zdrajcy", Katowice 1988 (rozdział 2: "Sprawa Gertrudy"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Zagrożenie dzieła 3 maja"); 6. S. Cat-Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 16: "Od Konstytucji 3 Maja do Targowicy"); 7. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę Książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 32 i 33); 8. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 r. (rodział 4.3. "Ostatni rokosz"); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 1: "Twórcy konfederacji"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 3, 6, 7, 10, 14); 11. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 57: "Droga do Targowicy"); 12. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 4: "O rokoszu pod Targowicą rzecz krótka").
pobierz 64.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
XLVI: o pięknej Bitynce
O tym, jak niezwykle potrafią się ułożyć losy jednostek, na przykładzie p. Zofii Glavani (za biografią pióra J. Łojka). Bibliografia: 1. J. Łojek, "Dzieje pięknej Bitynki", Szczecin 1988 (rozdziały 1-3); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka"); 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").
pobierz 30.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
XLV: o roku monarchii konstytucyjnej
O tym, jak naród świętował konstytucyę i jak dochodził do konkluzji, że przydałyby się jeszcze ze dwie. Bibliografia: 1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdział 7.8.B "Ustrój polityczny"); 2. B. Leśnodorski, "Ojczyznę moją wszelkimi sposobami ratować" [w:] "Konstytucja 3 Maja 1791", Warszawa 1981; 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.1. i 2.3); 4. J. Malec, "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – w 220 rocznicę uchwalenia", Studia Iuridica Toruniensia, t. X / 2011; 5. E. Rostworowski, "Maj 1791-Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.2. "Polonez Trzeciego Maja"); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 1-5 i 9); 8. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 11 i 12); 9. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 49-51); 10. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 11. wiki: "Jakobini" [pl]; "Polski Fiat 125p" [pl]; "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów" [pl]; 12. wikisource: "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów".
pobierz 30.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLIV: o Ludwiku XVI
O tym, jak cesarz pan balansował pomiędzy dwiema rewolucjami. 1. Z. Anusik, "Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r.", Przegląd Nauk Historycznych nr 1(3)/2003; 2. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 9 i 10); 4. A. Krajewski, "Pociąg do Eurazji, który przerósł apetyt carskiego imperium", DGP 26.07.2019; 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2.4.: "Dwór austriacki wobec Polski po 3 maja 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Maj 1791 - Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 7. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").
pobierz 42.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLIII: o wolnomularzach
O tym, co to była i skąd się wzięła masoneria oraz o jej roli w opisywanych wydarzeniach. Bibliografia: 1. A. Doboszyński, "Konstytucja 3 maja a masoneria", „Prosto z Mostu” nr 31(252)/1939, 30.07.1939 r. 2. L. Hass, "Sekta farmazonii Warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Warszawa 1980 (rozdziały 1-4); 3. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 3: "Mopsice"); 4. S. Małachowski-Łempicki, "Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821", Kraków 1929; 5. A. Rybak, "Wybitnie polskie nazwisko", "Rzeczpospolita", 11.04.2009; 6. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 9: "Budowla Salomonowa, czyli bujda salonowa"); 7. "Konstytucja Andersona", wolnomularstwo.pl 8. wiki: "Freemasonry" [en]; "Iluminaci bawarscy" [pl]; "Illuminati" [en]; "Siemion Woroncow" [en]; "Wolnomularstwo" [pl]; "Zakon iluminatów" [en]; 9. odmęty internetu, w tym: 9a. "Jeszcze o Konstytucji 3 maja – 3 maja święto masonów", forumemjot.wordpress.com 9b. G. Braun, "3 maja – nieodrobiona lekcja", pch24.pl 9c. J. Korwin-Mikke, "Kilka poważnych słów o konstytucji 3 maja", youtube.com 9d. J. Korwin-Mikke, "Lewa masoneria", korwin-mikke.pl 9e. S. Krajski, "Konstytucja 3 maja to efekt wpływów masonerii w Polsce", youtube.com
pobierz 43.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLII: o ustawie rządowej
O tym, czy konstytucja trzeciego maja była legalna, czy faktycznie była pierwszą nowożytną europejską konstytucją i na czym właściwie polegała opieka prawa i rządu nad polskim ludem. Bibliografia: 1. J. Bardach i in., "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdziały 7.4-7.7); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. L. Green, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018); 4. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 5.5.170, 6.1.173 i 6.2) 5. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja"); 6. R. Sidorski, "Pierwsze konstytucje europejskie", histmag.org (2011); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdział 4, "Podczas limity"); 8. S. Starzyński, "O niezmienialności ustaw w Polsce dawnej a dzisiejszej", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 8/1928; 9. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja?", Warszawa 2010 10. Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 [wikisource]; 11. Volumina Legum. Tom VII/Articuli pactorum Conventorum [wikisource]; 12. Volumina Legum. Tom VII/Prawa kardynalne [wikisource]; 13. wiki: "Constitution" [en]; "Constitution of Pylyp Orlyk" [en]; "Constitutionalism" [en]; "Corsican Constitution" [en]; "Great Law of Peace" [en]; "Instrument of Government" [en]; "Instrument of Government" (1772) [en]; "Solonian Constitution" [en].
pobierz 35.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLI: o trzecim maja
O tym, jak naród zakrzyknął "vivat trzeci maj!". Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.2. "Zamach stanu"); 2. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.1. "Ustawa Rządowa"); 3. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja?", Warszawa 2010; 4. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 46-50); 5. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 6. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 3: "Spisek").
pobierz 30.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XL: o inwazji na Petersburg
O tym, jak dalsze dzieje Rzeczpospolitej rozstrzygały się na miesiąc przed majowym przewrotem, przy czynnym udziale Charlesa Foxa i Edmunda Burke'a. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. R. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rodział 26: "Pitt and Catharine II" i rozdział 27: "The Triumph of Catharine II"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 4. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.6.-1.9.); 5. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 6.1.171-173); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka" i rozdział 21: "Karnawał i kryzys"); 7. wiki: "Siemion Woroncow" [pl], "Elżbieta Woroncowa" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIX: o wiośnie 1791
O tym, jak w Warszawie, Londynie i Berlinie zapadały decyzje brzemienne w skutkach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26: "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 4.4.141-142, 5.4.166-6.1.174); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.6: "Ultimatum brytyjsko-pruskie z marca 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.5: "Marzenie dobrego obywatela"); 7. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 42 "Tryumf posła" i 43 "Gazeta i szmata"); 8. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 9. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 2: "Sejm" i rozdział 3: "Spisek").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVIII: o sukcesyi tronu w Polszcze
O tym, kto ostrzył zęby na polską koronę, o rezultacie nowych sejmików i o tym, jak Ignacemu Potockiemu coś się popsuło i nie było go słychać. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 10 "Zjazd w Kaniowie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 3.4.107-108, 4.4.140) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.4.160-5.5.167); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 1.5., "Misja Ogińskiego w Londynie w grudniu 1790"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29, "Wspaniały i okrutny); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 (rozdział 3.3 "Prawodawcze trudy pana Ignacego"); 6. Z. Zielińska, "O sukcesyi tronu w Polszcze 1787-1790", Łódź 1991 (rozdziały 1-11).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVII: o starciu Williama Pitta z Katarzyną II
O tym, jak się dzieje sejmu wpisywały w europejską geopolitykę i o wojnie krymskiej AD 1791. 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26 "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133-134) i Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172); 4. H. Kissinger, "Dyplomacja", Warszawa 2016 (rozdział 3 Od uniwersalizmu do równowagi: Richelieu, Wilhelm Orański i Pitt); 5. R.H. Lord, "Drugi Rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 3.2. i 8.1.-8.3.); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 86 (rozdziały 1.4., 1.6. i 1.7.); 7. K. Wiegrefe, "An Inside Look at the Reunification Negotiations", Spiegel Online 29.09.2010.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVI: o wojnach i rewolucjach 1790
O tym, jak toczyły się rozpoczęte ostatnio rewolucje oraz o możliwym spotkaniu Don Juana z kapitanem Rykowem. Bibliografia: 1. G.G. Byron, "Don Juan", Warszawa 1959, tłum. E Porębowicz (pieśń siódma i pieśń ósma). 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26. "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172. "Liga antyrosyjska"); 4. S.S. Montefiorre, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 28.-30.); 5. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.4.4. "Powstanie w Belgii i w Leodium"); 6. W.A. Serczyk, "Katarzyna II", Wrocław 2010 (rozdział 8. "Ostatnie dziesięciolecie"); 7. Wiki: "Battle of Andros (1790)" [en]; "Battle of Kerch Strait (1790)" [en]; "Battle of Tendra" [en]; "Brabant Revolution" [en]; "Charles X of France" [en]; "Civil Constitution of the Clergy" [en]; "Committee of United Belgians and Liégeois" [en]; "Days of Military Honour" [en]; "Fête de la Fédération" [en]; "French Revolution" [en]; "Jacobin" [en]; "Platforma Obywatelska" [pl]; "Prawo i Sprawiedliwość" [pl]; "Russo-Turkish War (1787–1792)" [en]; "Siege of Izmail" [en]; "Socjaldemokratyczna Partia Niemiec" [pl]; "Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Niemcy)" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXV: o sojuszu polsko-tureckim
O tym, jak dyplomacja Rzeczypospolitej grała na kilku fortepianach. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.3. "Wojna szwedzka - układy o alians z Turcyą i ze Szwecya"); 2. wiki: "Lars von Engeström" [pl]; "Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego" [pl]; "Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIV: o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej
O tym, jak sejm zbierał podatki na wojsko, regulował sprawy ustrojowe i zabezpieczał handel na Wiśle. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3. "Rozkład"); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8. "Katarzyna constans invicta"); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.3. i 1.4.); 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133 i 4.4.136-149) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.1.-5.2 i 5.4.160-161); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.3. "Prawodawcze trudy pana Ignacego").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIII: o nowym rozgrywającym
O tym, jak chwilę po rezygnacji z europejskiej wojny o Galicję, monarchowie zabrali się za europejską wojnę o cieśninę na Pacyfiku. Bibliografia: 1. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 25: "The Dispute with Spain"); 1. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7.3. "Apele Austriaków do dworu rosyjskiego" i 8.2. "Rozważania w Berlinie i Londynie"); 3. wiki: "Falkland Islands sovereignty dispute" [en] ;"Kwakwaka'wakw" [en] [XD]; "Nootka Convention" [en] "Nootka Crisis" [en], "Nootka Island" [en]; "Vancouver Island" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXII: o trzeciej kampanii bałtyckiej
O tym, jak doszło do największej bitwy morskiej na Bałtyku, kto wygrał, kto przegrał, a kto trafił do Pana Tadeusza. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.130 i 4.3.131); 4. Wiki: "Battle of Svensksund" [en]; "Battle of Vyborg Bay (1790)" [en]; "Karl von Nassau-Siegen" [pl]; "Książę de Nassau polujący na jaguara" [en]; "Russo-Swedish War (1788–1790)" [en]; "Treaty of Värälä" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXI: o konferencji reichenbachskiej
O tym, jak Fryderyk Wilhelm II starł się z Leopoldem II i co z tego wynikło dla Rzpltej. Z gościnnym udziałem Goethego i Bismarcka. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. O. von Bismarck, "Bismarck, the man and the statesman; being the reflections and reminiscences of Otto, Prince von Bismarck", Londyn 1898 (rozdział 12: "Retrospect of Prussian Policy"); 3. J.W. von Goethe, "Felblager" w: "Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Bänden", Stuttgart 1845; 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.2.128. i 4.2.129.); 5. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1986 (rozdział 7: "Reichenbach"); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim"); 7. R.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification?").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXX: o austro-pruskich harcach przedwojennych
O tym, jak Leopold II przejął stery w cesarstwie i o tym jak cztery narody szykowały się do wojny, a dwa kolejne do powstania. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. A Jezierski, C. Leszczyńska, "Historia gospodarcza Polski", Warszawa 2003 (rozdział 4.1.:"Zabór austriacki"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4.110.: "Pierwsze porozumienia z Galicyą" i 4.2.: "Reichenbach"); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7: "Reichenbach"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29: "Wspaniały i okrutny"); 7. wiki: "Kingdom of Hungary (1526–1867)" [en]; "Joseph II, Holy Roman Emperor" [en]; "Powstanie chłopskie w Siedmiogrodzie" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXIX: o sojuszu polsko-pruskim
O tym, jak to sejm skonfederowany wybierał strony w nadchodzącej wojnie. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 1: "Traktat" i rozdział 2: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.1: "Traktat przymierza z d. 29 marca"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 6: "Przymierze polsko-pruskie"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są Twoimi").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXVIII: o podziałach berlińskich i warszawskich
O tym, co począć z królem omotanym najpospolitszą szarlataneryją, o deklaracji praw szlachcica oraz o żonie niegodnej, a matce jako-takiej. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4: "Przygotowania do przymierza z Prusami"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział VI: "Przymierze polsko-pruskie); 4. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Warszawa 1966 (rozdział III: "Bez gwarancji i bez sprzymierzeńca"); 5. E. Rostworowski, "Stanisław Szczęsny Potocki h. Pilawa" [w:] "Internetowy Polski Słownik Biograficzny".
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek