Salus Rei Publicae

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Pogadanki o Sejmie Czteroletnim. Dużo polityki międzynarodowej, trochę obyczajówki, niedużo ustrojówki (bo to nudne).
Data dodania: 2018-11-24 01:17:09
Data aktualizacji: 2019-09-19 09:30:04
Audycji w katalogu: 42
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 21 dni temu
XLII: o ustawie rządowej
O tym, czy konstytucja trzeciego maja była legalna, czy faktycznie była pierwszą nowożytną europejską konstytucją i na czym właściwie polegała opieka prawa i rządu nad polskim ludem. Bibliografia: 1. J. Bardach i in., "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdziały 7.4-7.7); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. L. Green, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018); 4. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 5.5.170, 6.1.173 i 6.2) 5. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja"); 6. R. Sidorski, "Pierwsze konstytucje europejskie", histmag.org (2011); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdział 4, "Podczas limity"); 8. S. Starzyński, "O niezmienialności ustaw w Polsce dawnej a dzisiejszej", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 8/1928; 9. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja?", Warszawa 2010 10. Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 [wikisource]; 11. Volumina Legum. Tom VII/Articuli pactorum Conventorum [wikisource]; 12. Volumina Legum. Tom VII/Prawa kardynalne [wikisource]; 13. wiki: "Constitution" [en]; "Constitution of Pylyp Orlyk" [en]; "Constitutionalism" [en]; "Corsican Constitution" [en]; "Great Law of Peace" [en]; "Instrument of Government" [en]; "Instrument of Government" (1772) [en]; "Solonian Constitution" [en].
pobierz 35.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XLI: o trzecim maja
O tym, jak naród zakrzyknął "vivat trzeci maj!". Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.2. "Zamach stanu"); 2. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.1. "Ustawa Rządowa"); 3. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja?", Warszawa 2010; 4. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 46-50); 5. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 6. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 3: "Spisek").
pobierz 30.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XL: o inwazji na Petersburg
O tym, jak dalsze dzieje Rzeczpospolitej rozstrzygały się na miesiąc przed majowym przewrotem, przy czynnym udziale Charlesa Foxa i Edmunda Burke'a. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. R. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rodział 26: "Pitt and Catharine II" i rozdział 27: "The Triumph of Catharine II"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 4. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.6.-1.9.); 5. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 6.1.171-173); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka" i rozdział 21: "Karnawał i kryzys"); 7. wiki: "Siemion Woroncow" [pl], "Elżbieta Woroncowa" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
XXXIX: o wiośnie 1791
O tym, jak w Warszawie, Londynie i Berlinie zapadały decyzje brzemienne w skutkach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26: "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 4.4.141-142, 5.4.166-6.1.174); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.6: "Ultimatum brytyjsko-pruskie z marca 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.5: "Marzenie dobrego obywatela"); 7. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 42 "Tryumf posła" i 43 "Gazeta i szmata"); 8. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 9. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 2: "Sejm" i rozdział 3: "Spisek").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XXXVIII: o sukcesyi tronu w Polszcze
O tym, kto ostrzył zęby na polską koronę, o rezultacie nowych sejmików i o tym, jak Ignacemu Potockiemu coś się popsuło i nie było go słychać. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 10 "Zjazd w Kaniowie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 3.4.107-108, 4.4.140) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.4.160-5.5.167); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 1.5., "Misja Ogińskiego w Londynie w grudniu 1790"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29, "Wspaniały i okrutny); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 (rozdział 3.3 "Prawodawcze trudy pana Ignacego"); 6. Z. Zielińska, "O sukcesyi tronu w Polszcze 1787-1790", Łódź 1991 (rozdziały 1-11).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XXXVII: o starciu Williama Pitta z Katarzyną II
O tym, jak się dzieje sejmu wpisywały w europejską geopolitykę i o wojnie krymskiej AD 1791. 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26 "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133-134) i Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172); 4. H. Kissinger, "Dyplomacja", Warszawa 2016 (rozdział 3 Od uniwersalizmu do równowagi: Richelieu, Wilhelm Orański i Pitt); 5. R.H. Lord, "Drugi Rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 3.2. i 8.1.-8.3.); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 86 (rozdziały 1.4., 1.6. i 1.7.); 7. K. Wiegrefe, "An Inside Look at the Reunification Negotiations", Spiegel Online 29.09.2010.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XXXVI: o wojnach i rewolucjach 1790
O tym, jak toczyły się rozpoczęte ostatnio rewolucje oraz o możliwym spotkaniu Don Juana z kapitanem Rykowem. Bibliografia: 1. G.G. Byron, "Don Juan", Warszawa 1959, tłum. E Porębowicz (pieśń siódma i pieśń ósma). 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26. "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172. "Liga antyrosyjska"); 4. S.S. Montefiorre, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 28.-30.); 5. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.4.4. "Powstanie w Belgii i w Leodium"); 6. W.A. Serczyk, "Katarzyna II", Wrocław 2010 (rozdział 8. "Ostatnie dziesięciolecie"); 7. Wiki: "Battle of Andros (1790)" [en]; "Battle of Kerch Strait (1790)" [en]; "Battle of Tendra" [en]; "Brabant Revolution" [en]; "Charles X of France" [en]; "Civil Constitution of the Clergy" [en]; "Committee of United Belgians and Liégeois" [en]; "Days of Military Honour" [en]; "Fête de la Fédération" [en]; "French Revolution" [en]; "Jacobin" [en]; "Platforma Obywatelska" [pl]; "Prawo i Sprawiedliwość" [pl]; "Russo-Turkish War (1787–1792)" [en]; "Siege of Izmail" [en]; "Socjaldemokratyczna Partia Niemiec" [pl]; "Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Niemcy)" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XXXV: o sojuszu polsko-tureckim
O tym, jak dyplomacja Rzeczypospolitej grała na kilku fortepianach. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.3. "Wojna szwedzka - układy o alians z Turcyą i ze Szwecya"); 2. wiki: "Lars von Engeström" [pl]; "Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego" [pl]; "Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XXXIV: o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej
O tym, jak sejm zbierał podatki na wojsko, regulował sprawy ustrojowe i zabezpieczał handel na Wiśle. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3. "Rozkład"); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8. "Katarzyna constans invicta"); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.3. i 1.4.); 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133 i 4.4.136-149) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.1.-5.2 i 5.4.160-161); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.3. "Prawodawcze trudy pana Ignacego").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XXXIII: o nowym rozgrywającym
O tym, jak chwilę po rezygnacji z europejskiej wojny o Galicję, monarchowie zabrali się za europejską wojnę o cieśninę na Pacyfiku. Bibliografia: 1. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 25: "The Dispute with Spain"); 1. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7.3. "Apele Austriaków do dworu rosyjskiego" i 8.2. "Rozważania w Berlinie i Londynie"); 3. wiki: "Falkland Islands sovereignty dispute" [en] ;"Kwakwaka'wakw" [en] [XD]; "Nootka Convention" [en] "Nootka Crisis" [en], "Nootka Island" [en]; "Vancouver Island" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XXXII: o trzeciej kampanii bałtyckiej
O tym, jak doszło do największej bitwy morskiej na Bałtyku, kto wygrał, kto przegrał, a kto trafił do Pana Tadeusza. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.130 i 4.3.131); 4. Wiki: "Battle of Svensksund" [en]; "Battle of Vyborg Bay (1790)" [en]; "Karl von Nassau-Siegen" [pl]; "Książę de Nassau polujący na jaguara" [en]; "Russo-Swedish War (1788–1790)" [en]; "Treaty of Värälä" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XXXI: o konferencji reichenbachskiej
O tym, jak Fryderyk Wilhelm II starł się z Leopoldem II i co z tego wynikło dla Rzpltej. Z gościnnym udziałem Goethego i Bismarcka. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. O. von Bismarck, "Bismarck, the man and the statesman; being the reflections and reminiscences of Otto, Prince von Bismarck", Londyn 1898 (rozdział 12: "Retrospect of Prussian Policy"); 3. J.W. von Goethe, "Felblager" w: "Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Bänden", Stuttgart 1845; 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.2.128. i 4.2.129.); 5. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1986 (rozdział 7: "Reichenbach"); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim"); 7. R.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification?").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XXX: o austro-pruskich harcach przedwojennych
O tym, jak Leopold II przejął stery w cesarstwie i o tym jak cztery narody szykowały się do wojny, a dwa kolejne do powstania. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. A Jezierski, C. Leszczyńska, "Historia gospodarcza Polski", Warszawa 2003 (rozdział 4.1.:"Zabór austriacki"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4.110.: "Pierwsze porozumienia z Galicyą" i 4.2.: "Reichenbach"); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7: "Reichenbach"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29: "Wspaniały i okrutny"); 7. wiki: "Kingdom of Hungary (1526–1867)" [en]; "Joseph II, Holy Roman Emperor" [en]; "Powstanie chłopskie w Siedmiogrodzie" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
XXIX: o sojuszu polsko-pruskim
O tym, jak to sejm skonfederowany wybierał strony w nadchodzącej wojnie. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 1: "Traktat" i rozdział 2: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.1: "Traktat przymierza z d. 29 marca"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 6: "Przymierze polsko-pruskie"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są Twoimi").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
XXVIII: o podziałach berlińskich i warszawskich
O tym, co począć z królem omotanym najpospolitszą szarlataneryją, o deklaracji praw szlachcica oraz o żonie niegodnej, a matce jako-takiej. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4: "Przygotowania do przymierza z Prusami"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział VI: "Przymierze polsko-pruskie); 4. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Warszawa 1966 (rozdział III: "Bez gwarancji i bez sprzymierzeńca"); 5. E. Rostworowski, "Stanisław Szczęsny Potocki h. Pilawa" [w:] "Internetowy Polski Słownik Biograficzny".
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
XXVII: o rewolucji warszawskiej
O tym, o co właściwie chodziło z tą czarną procesją i dlaczego mieszczaństwu się na spacery zebrało akurat teraz. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.3.: "Podatki i wojsko. Ciąg dalszy" i 3.4.: "Przygotowania do przymierza z Prusami"); 2. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
XXVI: o rewolucji belgijskiej
O tym, jak widmo demokracji zaczęło krążyć po Europie. Bibliografia: 1. M. Paszyn, "Rewolucja brabancka w latach 1789-1790 w świetle relacji Gazety Warszawskiej i Pamiętnika Politycznego i Historycznego", Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, t. 70; 2. J.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 13: "Isolation" i rozdział 22: "Partition or Pacification?"); 3. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.4.4.: "Powstanie w Belgii i w Leodium 1787-1789"); 4. "Manifeste des Brabançons contre l’empereur"; 5. wiki: "Battle of Turnhout (1789)" [en]; "Brabant Revolution" [en]; "Hendrik Van der Noot" [en]; "Joyous Entry of 1356" [en]; "Liège Revolution" [en]; "Manifesto of the People of Brabant" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
XXV: o wolności, równości i braterstwie
O tym, jak to lud Paryża ruszył z posad bryłę świata. Podkast "Revolutins" Mike'a Duncana: [link] Z uwagi na poboczny charakter tematu, odcinek wyjątkowo oparty raczej na nocnej posiadówie z angielską wiki, niż na bardziej dogłębnych studiach literatury. Bibliografia: 1. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdziały 4.4.7. - 4.4.9.). 2. wiki: "Abolition of feudalism in France" [en]; "Affair of the Diamond Necklace" [en]; "Causes of the French Revolution" [en]; "Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen of 1789" [en]; "Demographics of Paris" [en]; "Estates General of 1789" [en]; "French Revolution" [en]; "Great Fear" [en]; "Grímsvötn" [en]; "Laki" [en]; "Marquis de Sade " [en]; "National Assembly (French Revolution)" [en]; "National Constituent Assembly (France)" [en]; "National Guard (France)" [en]; "Tennis Court Oath [en]; "Women's March on Versailles" [en]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
XXIV: o kampanii roku 1789
O tym, jak Selimowi szło odzyskiwanie Krymu, a Katarzynie i Józefowi marsz na Konstantynopol. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały: 3.4.109: "Klęski wojenne Turków. Dwór berliński przybiera wyraźniejszą politykę"; i 4.2.131: "Kampania z r. 1789 i 1790 - Bitwa pod Swenskansund. Pokój w Werela"); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są twoimi" i 29: "Wspaniały i okrutny, czyli Sardanapal"); 3. wiki: "Battle of Focșani" [en]; "Battle of Rymnik" [en]; "Souliote War (1789–1793)" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
XXIII: o inżynierze Tadeuszu
O tym, jak na scenę krajową wkroczył przyszły naczelnik i w jakich okolicznościach wcześniej tęż scenę opuścił. Bibliografia: 1. J. Besala, "Oj! Żebym to ja mógł dostać taką żonkę!", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 2. Ł. Przybyło, "Nic nie może prześcignąć jego zapału", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdziały 1-9); 4. P.P. Wieczorkiewicz, "Bohaterowie, renegaci, zdrajcy...", Łomianki 2018 (rozdział 53: "Wojciech Jaruzelski"); 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 2: "Wychowanie państwowe").
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek