Salus Rei Publicae

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Pogadanki o Sejmie Czteroletnim. Dużo polityki międzynarodowej, trochę obyczajówki, niedużo ustrojówki (bo to nudne).
Data dodania: 2018-11-24 01:17:09
Data aktualizacji: 2021-03-05 22:10:16
Audycji w katalogu: 48
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 3 miesiące temu
XLVIII: o wojsku nad Renem i Dnieprem
O tym, jak trzymiesięczny europejski pokój dobiegł końca i jak dwaj niedoszli polscy monarchowie zbierali wojska nad granicami. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. P. Chastain Howe, "Foreign Policy and the French Revolution: Charles‐François Dumouriez, Pierre LeBrun, and the Belgian Plan, 1789–1793", Nowy Jork 2008 (rozdziały 4-5); 3. P. Derdej, "Zieleńce-Mir-Dubienka 1792", Warszawa 2008 (rozdziały: 1, 3, 4); 4. W. Doyle, "The Oxford History of the French Revolution", Nowy Jork 2018 (rozdziały 8-9); 5. F. Ch. Montague i A. W. Holland, "French Revolution, The" w: Encyclopædia Britannica, 1911; 6. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 10.4, 11.3, 11.5-12.2); 7. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.8-3.1"); 8. J.B. O'Brien, "The Life and Character of Maximilian Robespierre", Londyn 1873 (rozdział 15); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 2: "Przygotowania inwazyi i obrony"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 11-15); 11. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rodział 13 "Przygotowania obronne"); 12. A. Wolański, "Wojna Polsko-Rosyjska 1792 roku", Oświęcim 2019 (wstęp, rodziały 1.1.1-1.1.6, 2.1.") ; 13. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 60, 61, 63); 14. wiki (en): "Assignat", "Battle of Marquain (1792)" , "Battle of Quiévrain (1792)" "Belgian Legion (1792)", "Campaigns of the 1792 in the French Revolutionary Wars", "Charles Francois Dumouriez"; "Committee of United Belgians and Liégeois", "Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen", "Feuillant (political group)", "French Revolution, "French Revolutionary Wars", "Girondins", "Jan Frans Vonck", "Louis XVI and the Legislative Assembly", "Maximilien Robespierre", "La Marseillaise", "National Legislative Assembly, France", "Olympe de Gouges", "Self-denying Ordinance (French Revolution)", "Symbolism in the French Revolution", "Timeline of the French Revolution".
pobierz 50.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
XLVII: o Targowicy
O przetasowaniach na dworze petersburskim i o trzech niesławnych zdrajcach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J. Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdziały 26 i 27); 3. R.H. Lord "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały: 11.1, 11.2, 11.6); 4. J. Łojek, "Dzieje zdrajcy", Katowice 1988 (rozdział 2: "Sprawa Gertrudy"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Zagrożenie dzieła 3 maja"); 6. S. Cat-Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 16: "Od Konstytucji 3 Maja do Targowicy"); 7. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę Książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 32 i 33); 8. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 r. (rodział 4.3. "Ostatni rokosz"); 9. W. Smoleński, "Konfederacya targowicka", Kraków 1903 (rozdział 1: "Twórcy konfederacji"); 10. W. Smoleński, "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 3, 6, 7, 10, 14); 11. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 57: "Droga do Targowicy"); 12. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 4: "O rokoszu pod Targowicą rzecz krótka").
pobierz 64.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
XLVI: o pięknej Bitynce
O tym, jak niezwykle potrafią się ułożyć losy jednostek, na przykładzie p. Zofii Glavani (za biografią pióra J. Łojka). Bibliografia: 1. J. Łojek, "Dzieje pięknej Bitynki", Szczecin 1988 (rozdziały 1-3); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka"); 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").
pobierz 30.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLV: o roku monarchii konstytucyjnej
O tym, jak naród świętował konstytucyę i jak dochodził do konkluzji, że przydałyby się jeszcze ze dwie. Bibliografia: 1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdział 7.8.B "Ustrój polityczny"); 2. B. Leśnodorski, "Ojczyznę moją wszelkimi sposobami ratować" [w:] "Konstytucja 3 Maja 1791", Warszawa 1981; 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 2.1. i 2.3); 4. J. Malec, "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – w 220 rocznicę uchwalenia", Studia Iuridica Toruniensia, t. X / 2011; 5. E. Rostworowski, "Maj 1791-Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.2. "Polonez Trzeciego Maja"); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdziały 1-5 i 9); 8. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 11 i 12); 9. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 49-51); 10. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 11. wiki: "Jakobini" [pl]; "Polski Fiat 125p" [pl]; "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów" [pl]; 12. wikisource: "Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów".
pobierz 30.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLIV: o Ludwiku XVI
O tym, jak cesarz pan balansował pomiędzy dwiema rewolucjami. 1. Z. Anusik, "Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r.", Przegląd Nauk Historycznych nr 1(3)/2003; 2. Sz. Askenazy, "Przymierze Polsko-Pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 9 i 10); 4. A. Krajewski, "Pociąg do Eurazji, który przerósł apetyt carskiego imperium", DGP 26.07.2019; 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2.4.: "Dwór austriacki wobec Polski po 3 maja 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Maj 1791 - Maj 1792. Rok monarchii konstytucyjnej", Warszawa 1985; 7. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja").
pobierz 42.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
XLIII: o wolnomularzach
O tym, co to była i skąd się wzięła masoneria oraz o jej roli w opisywanych wydarzeniach. Bibliografia: 1. A. Doboszyński, "Konstytucja 3 maja a masoneria", „Prosto z Mostu” nr 31(252)/1939, 30.07.1939 r. 2. L. Hass, "Sekta farmazonii Warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Warszawa 1980 (rozdziały 1-4); 3. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Kraków 2009 (rozdział 3: "Mopsice"); 4. S. Małachowski-Łempicki, "Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821", Kraków 1929; 5. A. Rybak, "Wybitnie polskie nazwisko", "Rzeczpospolita", 11.04.2009; 6. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 9: "Budowla Salomonowa, czyli bujda salonowa"); 7. "Konstytucja Andersona", wolnomularstwo.pl 8. wiki: "Freemasonry" [en]; "Iluminaci bawarscy" [pl]; "Illuminati" [en]; "Siemion Woroncow" [en]; "Wolnomularstwo" [pl]; "Zakon iluminatów" [en]; 9. odmęty internetu, w tym: 9a. "Jeszcze o Konstytucji 3 maja – 3 maja święto masonów", forumemjot.wordpress.com 9b. G. Braun, "3 maja – nieodrobiona lekcja", pch24.pl 9c. J. Korwin-Mikke, "Kilka poważnych słów o konstytucji 3 maja", youtube.com 9d. J. Korwin-Mikke, "Lewa masoneria", korwin-mikke.pl 9e. S. Krajski, "Konstytucja 3 maja to efekt wpływów masonerii w Polsce", youtube.com
pobierz 43.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XLII: o ustawie rządowej
O tym, czy konstytucja trzeciego maja była legalna, czy faktycznie była pierwszą nowożytną europejską konstytucją i na czym właściwie polegała opieka prawa i rządu nad polskim ludem. Bibliografia: 1. J. Bardach i in., "Historia ustroju i prawa polskiego", Warszawa 2001 (rozdziały 7.4-7.7); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. L. Green, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2018); 4. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 5.5.170, 6.1.173 i 6.2) 5. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdział 10: "Pierwsza konstytucja w Europie i polska rewolucja"); 6. R. Sidorski, "Pierwsze konstytucje europejskie", histmag.org (2011); 7. W. Smoleński, "Ostatni rok sejmu wielkiego", Poznań 2006 (rozdział 4, "Podczas limity"); 8. S. Starzyński, "O niezmienialności ustaw w Polsce dawnej a dzisiejszej", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 8/1928; 9. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja?", Warszawa 2010 10. Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 [wikisource]; 11. Volumina Legum. Tom VII/Articuli pactorum Conventorum [wikisource]; 12. Volumina Legum. Tom VII/Prawa kardynalne [wikisource]; 13. wiki: "Constitution" [en]; "Constitution of Pylyp Orlyk" [en]; "Constitutionalism" [en]; "Corsican Constitution" [en]; "Great Law of Peace" [en]; "Instrument of Government" [en]; "Instrument of Government" (1772) [en]; "Solonian Constitution" [en].
pobierz 35.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XLI: o trzecim maja
O tym, jak naród zakrzyknął "vivat trzeci maj!". Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.2. "Zamach stanu"); 2. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 4.1. "Ustawa Rządowa"); 3. B. Szyndler, "Czy sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja?", Warszawa 2010; 4. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 46-50); 5. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 6. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 3: "Spisek").
pobierz 30.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XL: o inwazji na Petersburg
O tym, jak dalsze dzieje Rzeczpospolitej rozstrzygały się na miesiąc przed majowym przewrotem, przy czynnym udziale Charlesa Foxa i Edmunda Burke'a. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. R. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rodział 26: "Pitt and Catharine II" i rozdział 27: "The Triumph of Catharine II"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 4. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.6.-1.9.); 5. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 6.1.171-173); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 31: "Piękna Bitynka" i rozdział 21: "Karnawał i kryzys"); 7. wiki: "Siemion Woroncow" [pl], "Elżbieta Woroncowa" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIX: o wiośnie 1791
O tym, jak w Warszawie, Londynie i Berlinie zapadały decyzje brzemienne w skutkach. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział 4: "Zerwanie"); 2. J Holland Roose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26: "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Warszawa 1991 (rozdziały 4.4.141-142, 5.4.166-6.1.174); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8: "Katarzyna constans invicta"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.6: "Ultimatum brytyjsko-pruskie z marca 1791 roku"); 6. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.5: "Marzenie dobrego obywatela"); 7. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 42 "Tryumf posła" i 43 "Gazeta i szmata"); 8. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni"); 9. K. Zienkowska, "Spisek 3 maja", Warszawa 1991 (rozdział 2: "Sejm" i rozdział 3: "Spisek").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVIII: o sukcesyi tronu w Polszcze
O tym, kto ostrzył zęby na polską koronę, o rezultacie nowych sejmików i o tym, jak Ignacemu Potockiemu coś się popsuło i nie było go słychać. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 10 "Zjazd w Kaniowie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 3.4.107-108, 4.4.140) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.4.160-5.5.167); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdział 1.5., "Misja Ogińskiego w Londynie w grudniu 1790"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29, "Wspaniały i okrutny); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Toruń 1966 (rozdział 3.3 "Prawodawcze trudy pana Ignacego"); 6. Z. Zielińska, "O sukcesyi tronu w Polszcze 1787-1790", Łódź 1991 (rozdziały 1-11).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVII: o starciu Williama Pitta z Katarzyną II
O tym, jak się dzieje sejmu wpisywały w europejską geopolitykę i o wojnie krymskiej AD 1791. 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 4 "Zerwanie); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26 "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133-134) i Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172); 4. H. Kissinger, "Dyplomacja", Warszawa 2016 (rozdział 3 Od uniwersalizmu do równowagi: Richelieu, Wilhelm Orański i Pitt); 5. R.H. Lord, "Drugi Rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 3.2. i 8.1.-8.3.); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 86 (rozdziały 1.4., 1.6. i 1.7.); 7. K. Wiegrefe, "An Inside Look at the Reunification Negotiations", Spiegel Online 29.09.2010.
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXVI: o wojnach i rewolucjach 1790
O tym, jak toczyły się rozpoczęte ostatnio rewolucje oraz o możliwym spotkaniu Don Juana z kapitanem Rykowem. Bibliografia: 1. G.G. Byron, "Don Juan", Warszawa 1959, tłum. E Porębowicz (pieśń siódma i pieśń ósma). 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 26. "Pitt and Catharine II"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Warszawa 1991 (rozdział 6.1.172. "Liga antyrosyjska"); 4. S.S. Montefiorre, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdziały 28.-30.); 5. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.4.4. "Powstanie w Belgii i w Leodium"); 6. W.A. Serczyk, "Katarzyna II", Wrocław 2010 (rozdział 8. "Ostatnie dziesięciolecie"); 7. Wiki: "Battle of Andros (1790)" [en]; "Battle of Kerch Strait (1790)" [en]; "Battle of Tendra" [en]; "Brabant Revolution" [en]; "Charles X of France" [en]; "Civil Constitution of the Clergy" [en]; "Committee of United Belgians and Liégeois" [en]; "Days of Military Honour" [en]; "Fête de la Fédération" [en]; "French Revolution" [en]; "Jacobin" [en]; "Platforma Obywatelska" [pl]; "Prawo i Sprawiedliwość" [pl]; "Russo-Turkish War (1787–1792)" [en]; "Siege of Izmail" [en]; "Socjaldemokratyczna Partia Niemiec" [pl]; "Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Niemcy)" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXV: o sojuszu polsko-tureckim
O tym, jak dyplomacja Rzeczypospolitej grała na kilku fortepianach. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.3. "Wojna szwedzka - układy o alians z Turcyą i ze Szwecya"); 2. wiki: "Lars von Engeström" [pl]; "Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego" [pl]; "Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIV: o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej
O tym, jak sejm zbierał podatki na wojsko, regulował sprawy ustrojowe i zabezpieczał handel na Wiśle. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3. "Rozkład"); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 8. "Katarzyna constans invicta"); 3. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja", Lublin 1986 (rozdziały 1.3. i 1.4.); 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.133 i 4.4.136-149) i Warszawa 1991 (rozdziały 5.1.-5.2 i 5.4.160-161); 5. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej", Warszawa 1966 (rozdział 3.3. "Prawodawcze trudy pana Ignacego").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXIII: o nowym rozgrywającym
O tym, jak chwilę po rezygnacji z europejskiej wojny o Galicję, monarchowie zabrali się za europejską wojnę o cieśninę na Pacyfiku. Bibliografia: 1. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 25: "The Dispute with Spain"); 1. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7.3. "Apele Austriaków do dworu rosyjskiego" i 8.2. "Rozważania w Berlinie i Londynie"); 3. wiki: "Falkland Islands sovereignty dispute" [en] ;"Kwakwaka'wakw" [en] [XD]; "Nootka Convention" [en] "Nootka Crisis" [en], "Nootka Island" [en]; "Vancouver Island" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXII: o trzeciej kampanii bałtyckiej
O tym, jak doszło do największej bitwy morskiej na Bałtyku, kto wygrał, kto przegrał, a kto trafił do Pana Tadeusza. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. J. Holland Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification"); 3. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.3.130 i 4.3.131); 4. Wiki: "Battle of Svensksund" [en]; "Battle of Vyborg Bay (1790)" [en]; "Karl von Nassau-Siegen" [pl]; "Książę de Nassau polujący na jaguara" [en]; "Russo-Swedish War (1788–1790)" [en]; "Treaty of Värälä" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXXI: o konferencji reichenbachskiej
O tym, jak Fryderyk Wilhelm II starł się z Leopoldem II i co z tego wynikło dla Rzpltej. Z gościnnym udziałem Goethego i Bismarcka. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. O. von Bismarck, "Bismarck, the man and the statesman; being the reflections and reminiscences of Otto, Prince von Bismarck", Londyn 1898 (rozdział 12: "Retrospect of Prussian Policy"); 3. J.W. von Goethe, "Felblager" w: "Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Bänden", Stuttgart 1845; 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.2.128. i 4.2.129.); 5. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1986 (rozdział 7: "Reichenbach"); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim"); 7. R.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification?").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXX: o austro-pruskich harcach przedwojennych
O tym, jak Leopold II przejął stery w cesarstwie i o tym jak cztery narody szykowały się do wojny, a dwa kolejne do powstania. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. A Jezierski, C. Leszczyńska, "Historia gospodarcza Polski", Warszawa 2003 (rozdział 4.1.:"Zabór austriacki"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4.110.: "Pierwsze porozumienia z Galicyą" i 4.2.: "Reichenbach"); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7: "Reichenbach"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29: "Wspaniały i okrutny"); 7. wiki: "Kingdom of Hungary (1526–1867)" [en]; "Joseph II, Holy Roman Emperor" [en]; "Powstanie chłopskie w Siedmiogrodzie" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 lata temu
XXIX: o sojuszu polsko-pruskim
O tym, jak to sejm skonfederowany wybierał strony w nadchodzącej wojnie. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 1: "Traktat" i rozdział 2: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.1: "Traktat przymierza z d. 29 marca"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 6: "Przymierze polsko-pruskie"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są Twoimi").
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek