Z warsztatu menedżera

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Najpopularniejsze w tygodniu
Opis: Team leader, head of, kierownik, menedżer, PM czy CEO. Bez względu jak brzmi Twoje stanowisko współpraca z ludźmi to WIELKIE HONOROWE ZOBOWIĄZANIE. Swoją pracą wpływasz na to z czym Twoi współpracownicy wracają do swoich domów. Korzystaj z doświadczeń praktyków biznesu i liderów. Podnoś swoje kompetencje. Bądź przez to bardziej skuteczny. WSZYSTKO PO TO, ABY TWORZYĆ WOKÓŁ SIEBIE LEPSZY ŚWIAT.
Data dodania: 2019-06-07 18:37:00
Data aktualizacji: 2020-09-26 21:45:10
Audycji w katalogu: 45
Stan:
Wciąż na fali (aktywny)
opublikowany 2 dni temu
« Józef Kącki »
ZWL 045: Jak budować szczęśliwe miejsca pracy?
Odcinek 45 podcastu Z Warsztatu Lidera „Jak budować szczęśliwe miejsca pracy?” to rozmowa z Piotrem Lorenzem HR Lead& Chief Happiness Offficer w Xceedance. Rozmawiamy dziś o szczęściu, które nie jest jednak rozpatrywane, jako chwilowy stan emocjonalny, związany z uczuciem przyjemności lub sprzyjający zbieg okoliczność. W naszym odcinku chcemy podkreślić sprawczość, która wiąże się z pojęciem Happiness at Work. Odpowiemy m.in. na pytanie, czy obecność benefitów koreluje z poczuciem szczęścia pracowników i jakie są inne narzędzia wspierające tę wyjątkową wartość. Na przykładzie firmy Xceedance, Piotr opowie o tym, jak, jak zbudować taką kulturę organizacyjną, która pomoże ludziom osiągnąć poczucie zadowolenia i na co to szczęście się właściwie przekłada? Posłuchaj najnowszego odcinka Z Warsztatu Lidera, aby dowiedzieć się jak budować szczęśliwe miejsca pracy, również w Twojej organizacji. Pytania do odcinka: Czym jest happiness at work? W jaki sposób dba o pracowników Chief Officer/Manager of Happiness at Work? Jak implementować teorię naukową nt. Happiness at Work na potrzeby codziennej pracy w organizacji? Rola lidera zespołu w kreowaniu szczęścia w pracy Jak wspierać budująca rolę emocji w środowisku pracy? Polecane linki: Profil LinkedIn Piotra Lorenza: [link] Lektury polecane przez Piotra na temat happiness at work:   Podejście biznesowe:   1.      Alexander Kjerulf - "Leading with Happiness" 2.      Alexander Kjerulf - "Happy Hour is 9 to 5. How to love your job, Love your life and Kick Butt at Work" 3.       Tony Hseih - "Delivering Happiness" 4.      Shawn Achor - "The Happiness Advantage. How a Positive Brain Fuels Success in Work and Life" 5.      Jennifer Moss and Shawn Achor "Unlocking Happiness at Work: How Data-driven Happiness Strategy Fuels Purpose, Passion and Performance" Podejście naukowe:   1.      Martin Seligman "Authenthic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment" 2.      Marting Seligman "Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being" 3.      Sonya Lyubomirsky "The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want" 4.      Sonya Lyubomirsky "The Myths of Happiness: What Should Make You Happy, but it Doesn't, What Shouldn't Make You Happy, but Does" 5.      Barbara Fredricskon "Positivity. The Top-Noch Research Reveals the 3-to-1 Ratio That Will Change Your Life" Instytucje naukowe:   1.      Greater Good Science Center (Berkley University): [link] 2.      Happiness Studies Academy: [link] Link do odcinka na Youtube:
pobierz 76.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Józef Kącki »
ZWL 044: Jak rekrutować i wspierać samodzielnego pracownika?
Odcinek 44 podcastu Z Warsztatu Lidera „Jak rekrutować i wspierać samodzielnego pracownika?” to rozmowa z  Karoliną Hałaszkiewicz Agile&Team Coach/Scrum Master z u2i. To już trzeci odcinek odsłaniający przykłady dobrych praktyk w samoorganizującej się organizacji. Dziś na warsztat bierzemy proces niezwykle ważny dla budowania skutecznego zespołu i samoświadomości jego członków. Mówimy o tym jak odpowiednio zaplanowana rekrutacja oraz proces wspierania pracowników może przełożyć się na samodzielnie funkcjonujące zespoły o wysokiej skuteczności, a co za tym idzie sukces całej organizacji. W dzisiejszym odcinku omawiamy konkretny przykład rodzaju rekrutacji, która pozwala na poznanie kandydata zarówno od strony posiadanych zasobów merytorycznych, jak i tych trudniej do zdiagnozowania umiejętności miękkich. Karolina szczegółowo opisuje bardzo ciekawy proces  wspierania pracowników poprzez role coachów, sherpy oraz samych zespołów, a także kwestie rotacji pracowników wewnątrz organizacji.  Opisany proces komunikacji zwrotnej pomoże z pewnością zainspirować niejedną organizację, szukającą drogi do skutecznego budowania samoświadomości jej samodzielnych pracowników. Zapraszamy do słuchania! Pytania do odcinka: Jak dobrać proces rekrutacyjny ze względu na szukane stanowisko? Jakie narzędzia pomogą w zdiagnozowaniu mocnych i słabszych cech pracowników? Jakie sposoby udzielania informacji zwrotnej działają w u2i? Rola coacha i sherpów we wspieraniu we pracowników i wartości firmy. Linki do stron wspomnianych w tym odcinku: Profil LinkedIn Karoliny Hałaszkiewicz: [link] Pierwsza część serii o samozarządzających się organizacjach: [link] Druga część serii: [link] Przykład Assessment Centre podczas rekrutacji w u2i: [link] XP i praktyka parowania - PL: [link] XP i praktyka parowania  - EN: [link] Etapy Tworzenia zespołu wg Tuckmana: [link] Style zachowań Taking Flight: [link] Szkolenie online z Johnem Schererem: Manager as Leader. How Good Could You Be?: [link] YouTube link: [link]
pobierz 64.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
« Józef Kącki »
ZWL 043: Co daje w praktyce liderowi i zespołowi kultura oraz wartości firmowe?
Odcinek 43 podcastu Z Warsztatu Lidera „Co daje w praktyce liderowi i zespołowi kultura oraz wartości firmowe?” to rozmowa z charyzmatycznym  Pawłem Salą, „człowiekiem orkiestrą” w tym prezesem i współzałożycielem  firmy Freshmail. W  bardzo otwartej rozmowie z Pawłem pokazujemy na przykładzie Freshmail, jak wartości i kultura firmy  pomagają w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw współpracowników z zespole. Omawiamy na żywym przykładzie jak określić, zdefiniować kulturę firmową oraz zakomunikować ją wewnątrz firmy, tak aby została ona w pełni zrozumiana oraz aby była realnym wsparciem w codziennej pracy zespołów i liderów. Dlatego jeśli szukasz skutecznego sposobu na opisanie, „dlaczego oraz jak robicie to, co robicie” , posłuchaj tego odcinka i dowiedz się, co zrobić, aby nie oglądać na ścianie pustych sloganów, a naturalne drogowskazy, które pomagają działać i podejmować decyzje w codziennej pracy Twojego zespołu, jak i Tobie. W tym odcinku znajdziesz na bazie praktycznego przykładu Freshmail odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest kultura w organizacji? Czy misja i wizja firmy może stanowić skuteczne odzwierciedlenie w planowaniu strategii firmy? Jakie wartości pomagają pracować? Czy ustalone wartości firmy należy modyfikować z czasem? Jak misja i wizja mogą pomóc w określeniu potrzeb Klienta? Strony wspomniane w odcinku: Profil LinkedIn Pawła Sali: [link] Strona Pawła Sali: [link] Freshmail - Misja i Wizja: [link] Paweł Sala Podcast: [link] Odcinek Podcastu: Jak Lider może motywować z kulturą, Krzysztof Raś Leaders Island Podcast 31: [link] Link do odcinka na YouTube: [link]
pobierz 81.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 042: Test zarządzania w czasie pandemii, na przykładzie samoorganizującej się firmy
Odcinek 42 podcastu Z Warsztatu Lidera „Test zarządzania w czasie pandemii, na przykładzie firmy samoorganizującej się„ to rozmowa z Markiem Kaszczycem, szefem krakowskiego oddziału firmy Xceedance. Rozmawiamy o tym, jak radzi sobie samoorganizująca się firma w czasie zarazy, czyli w trybnie no office. Czy szczerość, transparentność oraz dążenie do celu, jakim jest happiness at work pomagają w zarządzaniu na odległość? Jak podtrzymać ducha zespołu i komunikować się tak, aby komputer/telefon pomagał, a nie stanowił bariery? Wreszcie, czy służebna postawa przywódcza servant leadership, gdzie lider działa, jako katalizator „upuszczania” emocji, koncentruje się na pracowniku, dostrzegając i ceniąc w nim człowieka - sprawdzi się w czasie pandemii? Posłuchaj, jak samoorganizacja oznacza odpowiedzialność, nawet albo nade wszystko, w czasie kryzysu? Pytania do odcinka: - Firma samoorganizująca się w branży BPO, czy to możliwe? - Czym różni się zarządzanie zdalne przed oraz w czasie pandemii? - Czy samoorganizacja pomaga, czy przeszkadza w czasie kryzysu? Strona z odcinkiem: [link] Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: Profil LinkedIn Marka Kaszczyca: [link] John Maxwell - Servant leadership w praktyce: [link] Chris Lowney - Przykłady modelu przywództwa świadomego: [link] [link] Podcast MAKE TODAY MATTER 10 HABITS TO SUCCESSFUL LEADING Chris Lowney: [link] "Your Brain at Work" - inspiracja do poznania i wykorzystania neuronauki w tworzeniu bezpiecznego i szczęśliwego miejsca pracy: [link] "Corporate Rebels" - inspiracja do tworzenia niestandardowego miejsca pracy w którym spotykają się przede wszystkim ludzie: [link] /  Inne podcasty z serii o samozarządzających się organizacjach: HOW TO RUN A COMPANY WITHOUT BOSSES? Björn Lundén Leaders Island Podcast 9: [link] BYĆ JAK TURKUSOWA ORGANIZACJA - przykład u2i. Adrian Klekotko & Rafał Dziwiński Leaders Island Podcast 36: [link] SAMOORGANIZUJĄCA SIĘ FIRMA: O DELEGOWANIU I WYNAGRODZENIACH – przykład u2i Paweł Kozłowski Leaders Island Podcast 38: [link]
pobierz 59.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 041: Zarządzanie zespołami rozproszonymi - co to takiego wg. byłego oficera wojsk specjalnych
Odcinek 41 podcastu Z Warsztatu Lidera: „Zarządzanie zespołami rozproszonymi - co to takiego wg. byłego oficera wojsk specjalnych” to rozmowa z Wojtkiem „Wery” Wereszko o tym, co liderzy w biznesie mogą wdrożyć w organizacji czerpiąc z doświadczeń byłego żołnierza wojsk specjalnych i dowódcy działającego z bardzo rozproszonym zespołem, pod presją i niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych warunkach. „Wery” zdobywał doświadczenie, dowodząc m.in.Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej w ramach Międzynarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw (MIO MIF 2000/2001) oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie, będąc częścią większej całości. (planując i organizując proces szkolenia w zakresie bojowego wykorzystania operatorów jednostek specjalnych - ten wers usunąć). Bazując na tym doświadczeniu będziemy rozmawiać o aspektach związanych z zarządzaniem strukturami zdalnymi oraz rozproszonymi, które sprawdzały się na „teatrze” działań wojskowych, i które sprawdzą się w każdym innym wycinku globu, gdzie konieczne jest działanie w warunkach kryzysu. Jakie główne zadania spoczywają na liderze w tym czasie? Jakie role, zaczerpnięte ze świata sił zbrojnych mogą się sprawdzić w wyjątkowych warunkach? Czy samotność decyzyjna (odpowiedzialność) dowódcy oznacza brak pola dla innych do współdecydowania i jednowymiarową płaszczyznę podejmowanych decyzji? Posłuchaj, jak zarządzać całą strukturą organizacji i poszczególnymi zespołami, aby nie popełniać błędów i zminimalizować negatywne skutki każdego kryzysu. a) Jakie są główne zadania lidera w zespole w sytuacji kryzysu? b) Jakich postaw oczekiwać a jakie zachowania wspierać? c) Jakie role zespołowe: space owner, watch keeper, time keeper, force provider sprawdzą się w strukturze rozproszonej? d) Jak wygląda model przywództwa konwersacyjnego? e) Jakie są główne dysfunkcje pracy zespołowej? f) Jakie są podstawowe zwroty i komunikaty – w ujęciu – ważność, czas, zespół, efekt. Strona z odcinkiem: [link] Strony powiązane lub wymienione w odcinku: Profil LinkedIn Wojtka "Wery" Wereszko: [link] Pozostałe Podcasty z udziałem Wojtka: [link]
pobierz 66.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 040: "No office”, czyli jak organizować pracę zdalną?
Odcinek 40 podcastu Z Warsztatu Lidera: „No office”, czyli jak organizować pracę zdalną" to rozmowa z Michałem Śliwińskim, na temat zarządzania pracą w środowisku rozproszonym. Twórca i CEO NOZBE - narzędzia do zarządzania pracą zdalną i projektami - od lat skutecznie realizuje model pracy „bez biura”. W obecnej sytuacji, w której większość organizacji stoi przed koniecznością /przywilejem pracy z domu, warto spojrzeć na zarządzanie pracą zdalną w kontekście trzech aspektów: komunikacji, spotkań i relacji, wskazując ich główne wyzwania oraz korzyści. Podczas rozmowy dowiemy się, jak wygląda delegowanie zadań oraz codzienna komunikacja w trybie asynchronicznym i czy ten sposób interakcji jest rzeczywiście skuteczny? Podążając za piramidą komunikacji, pokazujemy, co robić, aby wykorzystać skoncentrowany czas, ograniczając spotkania do minimum i czy rzeczywiście przekłada się to na produktywność działań? Idąc dalej za przykładem NOZBE, odpowiadamy na pytanie, czy w środowisku rozproszonym, gdzie nie ma wielu okazji do spotkań face to face, można zbudować zgrany zespół, którego praca opiera się na wzajemnym zaufaniu? Również Michał na własnym przykładzie wskazuje, w jaki sposób szef może motywować pracowników, przy braku bezpośredniego kontaktu. Wypracowanie mądrych działań, które nie kontrolują, lecz szanują pracownika, z zastosowaniem dostępnych rozwiązań technologicznych, przekłada się na doskonale działający zespół skoncentrowany na wspólnych zadaniach, choć pracujący w różnych miastach, czy krajach. Jak to zrobić i jakie narzędzia okażą się w tym pomocne – posłuchaj w najnowszym odcinku! Pytania do odcinka: 1. Jak wygląda model pracy „NoOffice” w NOZBE ? 2. Jakie są korzyści płynące z komunikacji asynchronicznej? 3. Czy spotkania zawsze służą skutecznej komunikacji? 4. Dlaczego brainstorming nie jest optymalnym sposobem szukania rozwiązań? 5. Jak zbudować i utrzymać dobre relacje w zespole rozproszonym? Strona do odcinka: [link] Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: NOZBE Teams: [link] NOZBE Personal: [link] Strona Michała: [link] The Podcast FM: [link] Książka: 10 kroków do maksymalnej produktywności [link] Książka: NoOffice Apps: [link] Książka: It's all about Passion! [link] Productive magazine: [link]
pobierz 65.9 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 039: Jak lider może przeprowadzić zespół przez kryzys? Piotr Wiśniewski
Odcinek 39 podcastu Z Warsztatu Lidera: ”Jak lider może przeprowadzić zespół przez kryzys? ” to rozmowa z Piotrem Wiśniewskim, na temat dwóch kryzysów, przez które przeprowadził firmę Malfow. Pierwszy trwał pięć lat i zaczynał się od 120 mln straty, widma bankructwa i walki o ponad 3000 pracowników. Drugi był… jeszcze większym wyzwaniem... Znaleźliśmy się w sytuacji, w której trudno cokolwiek przewidzieć. Obecnie zmienność, nieprzewidywalność i przede wszystkim skala wydarzenia jest tak gigantyczna, że zdajemy się zapisywać karty historii. To czas, kiedy lider stając na czele zespołu, musi odpowiedzieć sobie na pytanie - co jest teraz dla nas najważniejsze? I kiedy tę odpowiedź znajdzie, musi zbudować strategię , plan na najbliższe tygodnie i z uporem maniaka go realizować, pamiętając jednocześnie o inteligencji emocjonalnej oraz otwartej komunikacji. Pomoże w tym uważność, samoświadomość kim jestem, oraz empatia, czyli głębokie wsłuchanie się w to, co jest ważne dla ludzi. Dla lidera w tak trudnych sytuacjach jak kryzys, emocje które są wokół nie pomagają; pozostaje świadomość że jest się ostatnią deską ratunku, że ostatecznie wszyscy patrzą na Ciebie i że to do Ciebie należy podjęcie tych najtrudniejszych decyzji... Posłuchajcie, co robić, aby na koniec dnia zyskać zaangażowany zespół, który Tobie ufa i skutecznie stawia czoło nadchodzącym problemom. Pytania do odcinka: Jak stawić czoło sytuacji w pierwszych dniach kryzysu? Jak w czasie kryzysu nie utracić merytorycznej strony swoich decyzji, i obiektywnego spojrzenia na kryzys, pomimo że wokół jest pełno emocji? Jak podejmować stabilne decyzje w sytuacji niestabilnego otoczenia? Czy overcommunication zawsze działa? Jak sprawić, by zespół w czasie kryzysu działał skutecznie i rozwiązując zaistniałe problemy? Jak utrzymać morale w zespole? Jak zachować wiarygodność ? Co powinno być celem lidera z dużym kryzysie? Strona do odcinka: [link] Youtube: [link] Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: Profil LinkedIn Piotra Wiśniewskiego: [link] Nowy projekt  i pasja Piotra: pierwsza na świecie platforma pracy robotów przemysłowych: [link] Firma DB77:  [link] Polecana lektura: Lee Iacocca "Iacocca Autobiografia"
pobierz 65.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 7 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 038: Samoorganizująca się firma: o delegowaniu i wynagrodzeniach - przykład u2i Paweł Kozłowski
Odcinek 38 podcastu Z Warsztatu Lidera: ”Samoorganizująca się firma: o delegowaniu i wynagrodzeniach – przykład u2i” to rozmowa z Pawłem Kozłowskim, COO z u2i, firmy technologicznej, która oddaje władzę w ręce swoim pracownikom. Odcinek jest kontynuacją serii o samozarządzających się zespołach – jeśli ktoś nie miał dotąd okazji, zachęcamy do wysłuchania odcinka 36 podcastu: ”Być jak turkusowa organizacja – przykład u2i” z Adrianem Klekotko i Rafałem Dziwińskim. Dzisiejsza rozmowa opisuje, w jaki sposób delegowane są zadania, podejmowane decyzje oraz jak wygląda „polityka” wynagrodzeń w tej samozarządzającej się organizacji. Rozmowa z naszym Gościem pokazuje, że samoorganizacja to nie magiczna siła, ale model, który daje szanse na podejmowanie mądrych decyzji, rozwijania się, walki z ego, choć wymaga od osób, które ją tworzą dużej dojrzałości. Rozmawianie o wynagrodzeniach na otwartym polu, czy podejmowanie decyzji, w sytuacji gdzie jest wielu stakeholderów, z bardzo różnym podejściem, nie jest proste, ale te wyzwania które się podejmuje w ten sposób, czynią organizację silniejszą i pchają ją do przodu. Zachęcamy do wysłuchania, jak samodzielność w działaniu osób, które tworzą te samoorganizujące się zespoły, oraz pełna otwartość w rozmowach o wynagrodzeniach i awansach przekłada się na poczucie odpowiedzialności za organizację, za biznes i za innych ludzi. A w następnym odcinku serii porozmawiamy o tym jak skutecznie rekrutować osoby, które wpasowują się w taki model działania organizacji. Pytania: 1.Czy istnieje jeden model podejmowania decyzji w firmie? 2.W jaki sposób delegowane są najtrudniejsze i te bardziej „toksyczne” zadania? 3.Na czym polega funkcja sherpy w organizacji? 4.Mity i praktyka w strategii wynagrodzeń Strona www odcinka: [link] Link youtube: [link] Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: - Strona u2i: [link] - Profil LinkedIn Pawła Kozłowskiego: [link] - Pierwsza część serii o samozarządzających się organizacjach: BYĆ JAK TURKUSOWA ORGANIZACJA - przykład u2i. Adrian Klekotko & Rafał Dziwiński Leaders Island Podcast 36: [link]
pobierz 70.5 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 8 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 037: STRES I WYPALENIE ZAWODOWE
Odcinek 37 podcastu Z Warsztatu Lidera: ”Stres i wypalenie zawodowe” to rozmowa z Krzysztofem Wnękiem. Człowiekiem o ciekawym doświadczeniu zawodowym, który w tym osobistym odcinku dzieli się z nami swoją historią nt. stresu i wypalenia zawodowego. Obecnie – szczęśliwego męża jednej żony i ojca 3 synów oraz spełnionego właściciela firmy, która „buduje radość innym”, czyli Figelo. Wypalenie zawodowe otrzymało już status jednostki chorobowej WHO a za 2 lata będzie mogło być powodem zwolnień lekarskich.  Choć wciąż stanowi niejako temat tabu, to zatacza coraz szersze kręgi w środowisku zawodowym. Niestety wciąż łatwiej nam przyznać się do poważnych nawet chorób, niż do depresji i wypalenia. W naszej rozmowie poruszamy kwestie związane z przyczynami wypalenia zawodowego i pokazujemy jakie objawy powinny nas zaniepokoić jeśli brakuje nam samoświadomości. Jakie kroki możemy podjąć kiedy zdamy sobie już sprawę z tego, że przeżywamy kryzys, że coraz częściej towarzyszy nam lęk, a nawet lęk przed samym lękiem… Okazuje się, że nieleczony kryzys związany z wypaleniem zawodowym, poczuciem niezrealizowanych celów lub niewłaściwie obranej drogi zawodowej, stres który nie wynika z monotonii wykonywanych obowiązków, lecz ze świadomości że nie jest się na właściwym miejscu – może prowadzić do depresji, której skutki zagrażają życiu. Mało kto wie, że statystyczny samobójca to czterdziestoletni żonaty i mający dzieci - pozornie "szczęśliwy" człowiek… W naszej rozmowie pokazujemy, jak potężne znaczenie mają samoświadomość, autorefleksja, wiara oraz gotowość do odważnego zderzenia się z kryzysem. Zderzenie, które przy sprzyjających warunkach równowagi wewnętrznej daje możliwość wdrożenia planu naprawy swojego zdrowia i odzyskania komfortu życia. Bez względu na to, czy czujemy, że ten problem może dotknąć nas, czy też czujemy, że szczęśliwie, zgodnie ze swoim potencjałem zawodowym i profilem osobowościowym prowadzimy swoje życie –nie zapominajmy o obserwowaniu siebie i codziennej kalibracji miejsca w którym jesteśmy i kierunku w którym zmierzamy. Miejmy również wrażliwość na otaczających nas codziennie ludzi, bo możliwe, że zdołamy komuś  pomóc wrócić na "właściwy tor" , a w skrajnych przypadkach może nawet ocalimy mu życie... Strona www odcinka: [link] YouTube: [link] Pytania do Podcastu: Jak wygląda historia przejścia u2i od modelu hierarchicznego do samozarządzania? Dlaczego należy dbać o umiejętności miękkie w firmach technologicznych? Jak dzielona jest praca w samoorganizujących się zespołach? Czy zarządzanie strategiczne „bez szefa” jest skuteczne? Czy transparentność awansów i wynagrodzeń sprzyja współpracy? Czy turkusowa organizacja może być celem samym w sobie? Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: Jak odkryć czy jestem "w swojej bajce"? Jakie są moje talenty? [link] Towarzyszy Ci niezasadny niepokój, lęk, napada panika? Działaj.  [link] O życiu z sensem i poszukiwaniu własnej drogi:   [link] Polecane lektury: Marcus Buckingham - Teraz odkryj swoje silne strony Robert Kiyosaki - Bogaty ojciec, biedny ojciec Stephen R. Covey - 7 nawyków skutecznego działania
pobierz 71.6 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 9 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWL 036: Być jak turkusowa organizacja – przykład u2i
Odcinek 36 podcastu Z Warsztatu Lidera: ”Być jak turkusowa organizacja – przykład u2i” to rozmowa z Adrianem Klekotko i Rafałem Dziwińskim z u2i, firmy technologicznej, która oddaje władzę w ręce swoim pracownikom. Jak to się udało, czy turkusowe organizacje to tylko moda i jak samozarządzająca organizacja działa na krakowskim rynku? Opowiemy o tym, czerpiąc z dobrych praktyk naszych gości, którzy na przekór stereotypom w branży IT, w obecnej firmie pracują już ponad dekadę i w tym odcinku podzielą się z nami refleksją, co jest tego powodem
pobierz 58.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 10 miesięcy temu
« Józef Kącki »
Leaders Island Podcast 35 10 NARZĘDZI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ. Błażej Pasiut
W najnowszym odcinku podcastu „Z Warsztatu Lidera” przedstawiamy 10 najważniejszych narzędzi, czyli swoisty „dekalog” skutecznej komunikacji interpersonalnej. W rozmowie z Błażejem Pasiutem rozkładamy komunikację na części pierwsze i przedstawiamy, w jaki sposób prowadzić rozmowę, czy własną wypowiedź, aby interpretacja naszego odbiorcy była zbieżna z naszą intencją. Pokazujemy jak wykorzystać własny potencjał interpersonalny, w postaci komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej aby poczuć się swobodnym i przede wszystkim skutecznym w codziennej komunikacji interpersonalnej. Błażej Pasiut jest ekspertem w dziedzinie komunikacji. Na co dzień zajmuje się jej najbardziej wymagającymi formami jako psycholog sądowy, mediator i negocjator kryzysowy. Oprócz tego ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, także jako mentor Leaders Island. Od 25 lat z sukcesem łączy pasje, którymi są: przybliżanie innym sztuki dialogu oraz karate kyokushin. Pytania: Co robić aby uniknąć szumów komunikacyjnych w relacjach zawodowych? Czy jednoznaczne przekazy i prosty język pomagają budować skuteczniejszy przekaz? Czy emocje są naszym wrogiem w komunikacji interpersonalnej? Co pomoże nam kontrolować rozmowę ? Wzór wypowiedzi idealnej – czy istnieje? Czy komunikacja niewerbalna nam pomaga, czy przeszkadza? W jaki sposób możemy zadbać o właściwą atmosferę wypowiedzi? Jak zbudować adekwatną informację zwrotną i dlaczego nie zawsze powinna być ona pozytywna? Linki: - Szkolenia prowadzone przez Błażeja z zakresu Komunikacji i Mediacji Komunikacja To Twoja Praca [link] Komunikacja To Twoja Praca (pracownik) [link] Osiąganie porozumienia [link] - Poprzednie odcinki nagrane z Błażejem Osiąganie porozumienia w organizacji [link]
pobierz 42.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 11 miesięcy temu
« Józef Kącki »
Servant leadership - lider, który służy innym. ZWM034
Odcinek 33 „Servant leadership - lider, który służy innym.” podcastu  Z Warsztatu Lidera to rozmowa z człowiekiem, który co roku udowadnia, że niemożliwe staje się osiągalne. Polak, który jak nikt inny motywuje do działania, uczy empatii i tolerancji. Popularyzowane przez Niego idee oraz podejmowane inicjatywy na co dzień ratują zdrowie i życie wielu osób. Jerzy Owsiak, założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego Finału WOŚP oraz Pol’and’Rock Festival. W podcaście zaprasza nas do swojego świata. Opowiada o tym, jak dokładnie wygląda przywództwo w Fundacji. Na bazie własnych doświadczeń i pracy WOŚP mówi o tym, jak zbudować zespół. Co jest dobrą bazą do łączenia współpracowników. Rozmawiamy również o tym, jak wykreować odpowiednią atmosferę w organizacji. Jurek mówi o „innowacyjności” swojej Fundacji oraz o tym, dlaczego warto jest ryzykować. Także o tym, skąd czerpie siłę i pomysły, jak motywuje i aktywuje młode pokolenia. Pełna spontaniczności, energii i charyzmy rozmowa z gościem, która nigdy się nie poddaje i zawsze wraca na właściwy kurs. Pytania: - Jak wygląda model przywództwa w WOŚP? - Kto stoi za sukcesem Fundacji? - Skąd lider może czerpać energię do działania? - Jak pociągać za sobą rzesze młodych ludzi? - Na jakiej bazie zbudować dobrze pracujący zespół? - Jak radzić sobie z trudnymi chwilami? - Jakimi wartościami kierować się w życiu prywatnym i zawodowym? Linki do publikacji:  - Poland Rock Festival [link] /  - Złoty Melon [link] /  - WOŚP [link] /  - Profil Fundacji WOŚP (linkedin) [link]
pobierz 65.8 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWM 033: Duchowość lidera.
Odcinek 33 „Duchowość lidera.” podcastu Z Warsztatu Lidera to rozmowa z pastorem od lat zaangażowanym w rozwój liderów oraz podnoszenie kultury przywództwa w naszym kraju. Piotr Gąsiorowski to polski duchowny, przewodniczący Zarządu Instytutu Przywództwa. Organizator Global Leadership Summit. Jest postacią barwną i działającą aktywnie na rzecz podnoszenia kompetencji liderskich w Polsce. W podcaście przekonuje, że duchowość to nie tylko religia. Rozmawiamy o postrzeganiu człowieka, o jego metafizyczności oraz o czynnikach, które wpływają na osiąganie sukcesów. Skupiamy się na tym, jakimi wartościami powinien kierować się lider. Mówimy o tym, jak ważna jest świadomość samego siebie, autentyczność oraz stosunek do wykonywanej pracy. Rozmawiamy o największej pułapce lidera i o tym, jak jej uniknąć. Pytania: - Co kreuje naszą duchowość? - Jak lider może poznać samego siebie? - Jak ustalić indywidualny cel? - Czy wiara wpływa na osiąganie celów lidera? - W jaki sposób rozwijać samego siebie we wszystkich aspektach życia? Linki do publikacji: - The Global Leadership Summit Polska [link] - Stephen R. Covey- „7 nawyków skutecznego działania” [link] - ZWM 019: Wybitna skuteczność w biznesie. Ciało: ruch. [link] Link do strony www odcinka: [link]
pobierz 55.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany 12 miesięcy temu
« Józef Kącki »
ZWM 032: Awans- nagroda, czy kara?
Odcinek 32 „Awans - nagroda czy kara?” podcastu Z Warsztatu Lidera to rozmowa z doświadczonym programistą oraz prelegentem na konferencjach IT.  Tomasz Borowiec obecnie zajmuje stanowisko Senior Software Engineer w jednej z krakowskich firm. W podcaście rozmawiamy o awansie na stanowisko menedżera w nieco innej odsłonie. Poruszamy temat braku satysfakcji oraz niezadowolenia płynącego z awansu. Historia i ścieżka kariery wydawałaby się dość naturalna: Tomek odpowiednio wraz ze wzrostem swoich umiejętności awansował na stanowisko lidera. Podczas rozmowy Tomasz obala mity na temat bycia menedżerem. Z tego odcinka dowiesz się jaki wpływ na życie i późniejszą karierę może mieć awans, a następnie jego odrzucenie. Pytania: - Jakie są obowiązki menedżera projektu? - Czy jest odpowiedni czas na awans? - Czy pozycja lidera dla wszystkich jest satysfakcjonująca? - Czy rola lidera jest dla każdego? - Czy można zrezygnować z bycia liderem? Linki do publikacji:  - Szkolenie "Angażujące wystąpienia publiczne" [link] - Podcast Beata Gonet: RADY DLA MŁODYCH MENEDŻERÓW. MOJA HISTORIA AWANSU. [link]
pobierz 55.7 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 031: Jak lider może motywować z kulturą?
Odcinek 31 „Jak lider może motywować z kulturą?”, podcastu  Z Warsztatu Menedżera to odcinek, w którym poruszamy bardzo ważny temat, podstawę każdej organizacji- tożsamość i kulturę organizacji. Na temat kultury firmy i jej znaczenia rozmawiam z Krzysztofem Raś,VP of Engineering & Site Lead w firmie FANDOM. Kulturę organizacyjną definiuje się jako podstawowe przekonania, założenia, wartości i sposoby interakcji, które przyczyniają się do stworzenia unikalnego i charakterystycznego środowiska społecznego oraz psychologicznego danej organizacji.  Wspólnie z Krzysztofem definiujemy bazę i fundamenty, na których należy budować firmę. Krzysiek pokazuje znaczące, choć często pomijane różnice pomiędzy misją, wizją i wartościami. Na podstawie różnych środowisk pracy, zasad i wartości Krzysztof odpowiada na pytania nie tylko „Czym są podstawowe elementy budowania organizacji?”. Mój rozmówca stara się również pokazać jak nie tworzyć wartości w firmie i w jaki sposób motywować pracowników. Rozmowa jest pełna przykładów i anegdot, co sprawia, że łatwo będzie Ci zobrazować i wyciągnąć wnioski, które z pewnością staną się użyteczne w codziennej pracy oraz pomogą prawidłowo kierować rozwojem firmy. Pytania:  - Do czego służy wizja i misja firmy? - Jak określić wartości organizacji? - Jaki jest cel i wpływ jasno określonego celu? - Jak motywować pracowników? - W jaki sposób tworzyć i zmieniać wartości firmy? Linki do publikacji:  - Profil Krzysztofa na LinkedIn  [link] - Profil firmy Fandom na LinkedIn [link] - Strona www firmy Fandom [link]
pobierz 48.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 030: Awans na lidera w IT: developer, tech Lead, lider zespołu.
Odcinek 30 „Awans na lidera w IT: developer, tech Lead, lider zespołu.”, podcastu Z Warsztatu Menedżera to odcinek, który pokazuje, że programista może skutecznie aspirować do roli osoby zarządzającej. Z Michałem rozmawiamy o najważniejszym elemencie organizacji – świadomym liderze. Michał opowiada o satysfakcji, jaką daje mu rola przewodzenia i wspierania zespołu. Swoją wiedzę opiera na własnym doświadczeniu, zebranym na drodze od developera do lidera zespołu- aktualnie Michał Pędziałek zajmuje stanowisko Head Of Product Management, Zeropark w firmie Codewise. W podkaście rozmawiamy o tym, jak pracować nad sobą i w którym kierunku się rozwijać tak, aby po awansie odnaleźć satysfakcję z nowej roli. Michał przekonuje, że warto jest wyjść ze swojej strefy komfortu. Tłumaczy dlaczego rozmowa jest podstawą w relacji między odpowiedzialnym menedżerem, a pracownikami. Wspólnie z Michałem dyskutujemy o tym, co dokładnie w praktyce oznacza twierdzenie „kompetentny szef”. Więcej na temat tego, jak stać się liderem rozumiejącym potrzeby innych oraz w jaki sposób awansować, w odcinku poniżej. Pytania:  - Jak zbudować świadomość obowiązków lidera? - Czy da się nauczyć komunikacji? - Dlaczego introwertycy rzadko decydują się na bycie liderem? - Jakie są profity z bycia liderem? - Jaki jest najczęstszy błąd orgainzacji w mianowaniu i awansowaniu pracowników na nowe stanowisko?  - Czym jest struktura dla organizacji i jaki ma wpływ na jej działanie? Linki do publikacji:  - Profil Michała na LinkedIn  [link] /  - Strona www firmy Codewise   [link] / - Pozostałe odcinki z serii Awansu  AWANS NA STANOWISKO LIDERA. ZWM 023  [link] /  ZWINNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, CZYLI LEAN LEADER. ZWM 027  [link] /  - Wspomniane szkolenie  KOMUNIKACJA TO TWOJA PRACA [link]
pobierz 56.1 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 029: Facylitacja- etapy i sposoby rozwiązywania konfliktów.
Odcinek 29 jest kontynuacją cyklu tematycznego stworzonego z myślą o menedżerach i liderach, „Rozwiązywanie konfliktu w organizacji’. Błażej Pasiut- negocjator sądowy, już po raz czwarty dzieli się wiedzą i praktycznymi wskazówkami z zakresu rozwiązywania konfliktów. Rozmowę na temat nieporozumień powinniśmy zacząć od pytania; „Czego możemy spodziewać się wchodząc w interakcje międzyludzkie?”. Współpracując z innymi, często zauważamy różnice zdań, odmienność charakterów i poglądów. Tego typu rozbieżności prowadzą do nieporozumień, które łatwo przeradzają się w spory. Należy zauważyć, że zachowanie człowieka w sytuacji konfliktu ulega bardzo dynamicznym zmianom, które mogą być zarówno korzystne dla rozwiązania konfliktu, jak również mogą prowadzić do jego eskalacji. Wpływ na rozwiązanie dysonansu ma m.in. postawa osób zaangażowanych w konflikt. Szukanie rozwiązań powinno być owocem współpracy stron bezpośrednio zaangażowanych w nieporozumienie oraz często osób trzecich, takich jak lider, menedżer czy współpracownicy. Źle rozwiązany konflikt przybiera formę zamkniętego cyklu i może trwać latami. Ważnym jest, aby niezgodności rozwiązywać już na samym początku, zaraz po ich pojawieniu. Nie ma uniwersalnego rozwiązania dla każdego konfliktu, istnieje jednak jedyny sposób na to, aby dojść do porozumienia- rozmowa. O tym jak rozpoznać poszczególne etapy konfliktu, w jaki sposób dobrać do nich odpowiednią taktykę i jak prowadzić rozmowy z osobami zaangażowanymi w konflikt opowiada Błażej w podkaście „Facylitacja- etapy i sposoby rozwiązywania konfliktów.”. Ten podcast odpowiada na następujące pytania: - na co zwrócić uwagę podczas konfliktu? - jakie procesy myślowe zachodzą w naszej głowie podczas sporu? - jakie zachowania wskazują na rosnący konflikt? - jak rozpoznać fazy konfliktu? - jakie działania podjąć w celu rozwiązania konfliktu? - co dzieje się z konfliktem, który zostaje pomijany i nierozwiązywany? Strona do tego odcinka: [link] Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: - Cykl tematyczny: "Rozwiązywanie konfliktów w organizacji" [link] - Poprzednie odcinki ZWM dotyczące tematyki konfliktów oraz komunikacji
 ZWM 003: POMÓWMY O SŁUCHANIU, CZYLI RZECZ O KOMUNIKACJI
 [link] /
 ZWM 013: POMÓWMY O KONFLIKCIE – JAK WYKORZYSTAĆ GO W ROZWOJU OSOBOWOŚCI I FIRMY
 [link] /
 ZWM 017: ŹRÓDŁO KONFLIKTU- ZACZNIJ ZMIANĘ OD SIEBIE!
 [link] ZWM 021: 10 KROKÓW W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI. Szkolenie prowadzone przez Błażeja KOMUNIKACJA TO TWOJA PRACA [link] - Szkolenie prowadzone przez Błażeja KOMUNIKACJA TO TWOJA PRACA [link]
pobierz 51.4 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 028 Samoświadomość- niezbędne narzędzie lidera.
Człowiek o dużej wiedzy i szerokiej perspektywie- Sebastian Drzewiecki. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem menedżerskim w obszarze technologii i IT. W ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora (Director of Business Service Network) dla oddziałów brytyjskiego koncernu farmaceutycznego. Obecnie VP, Global Development Center's and Managing Director w firmie technologicznej- Sabre Corporation. Wspólnie z Sebastianem poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Czy wiedza oraz związana z nią perspektywa spojrzenia na biznes pomaga, czy szkodzi w roli lidera? Sebastian na bazie własnych doświadczeń i przykładach opowiada o tym w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać własny potencjał. Przekonuje, że talent pracowników stanowi największy zasób firmy. Uważa, że świadomość organizacji powinna być oparta o ideę budowania zespołu przez różnorodne charaktery i talenty. W tym podcaście teoria spotyka się z praktyką lidera, który to musi najpierw poznać własne talenty, aby móc odkrywać je w innych. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedź znajdziesz w podcaście…
 Ten podcast odpowiada na następujące pytania: - samoświadomość- co oznacza w kontekście menedżera i lidera?
 - jak poznać swoje talenty i mocne strony- jak poznać siebie? - jakie błędy popełniane są podczas tworzenia zespołu? - czy każdy musi awansować? 
- dlaczego samoświadomość jest ważna? Strona do tego odcinka: https://leadersisland.com/podcastmenedzerailidera/samoswiadomosc-niezbedne-narzedzie-lidera-zwm-028/ Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: - Strona www podcastu Nowoczesny Lider 
 [link] - Facebook Nowoczesny Lider 
 [link] - Badanie Clifton StrengthsFinder® Instytutu Gallupa
https://www.gallupstrengthscenter.com/home/pl-pl - Vital Voices (Global Mentoring Walk) [link]
pobierz 58.2 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 027 Zwinne zarządzanie zespołem, czyli Lean Leader.
Beata Mosór-Szyszka, kobieta budująca nowe wartości, trendy i kierunki działań w biznesie. Stawiająca krzywą uczenia się oraz rozwoju ponad cel. Co-founder & Strategist w firmie Project People. Firmy no-management’owej, w której budowanie strategii i podejmowanie decyzji to zadanie każdego członka zespołu. W podcaście Beata podzieli się zasadami pracy z klientami, które obowiązują w firmie Project People. Opowie o roli lidera stojącego na pograniczu dwóch systemów zarządzania (no-management’owego oraz lean’u). Wyjaśni dlaczego przestrzeń do rozwoju jest ważna i w jaki sposób oddziaływuje na samodzielność zespołu oraz jego produktywność. Beata podzieli się też przepisem na sukces firmy. Uzasadni dlaczego nie warto jest zamykać się w ramach i z jakiego powodu nie powinniśmy podążać na ślepo, według instrukcji oraz zasad poszczególnych modeli zarządzania. Beata na bazie własnych doświadczeń podzieli się spostrzeżeniami na temat eksperymentowania, podejmowania ryzyka w przewodzeniu, a przede wszystkim w doborze optymalnego stylu zarządzania dla organizacji. Ten podcast odpowiada na następujące pytania: - jakimi wartościami powinna kierować się firma? 
- jak pracować z klientami? - delegowanie zadań, czy wolność wyboru? - co stanowi siłę zespołu i wyników?
- jakie style zarządzania są odpowiednie dla mojej organizacji? Strona do tego odcinka: https://leadersisland.com/podcastmenedzerailidera/zwinne-zarzadzanie-zespolem-czyli-lean-leader-zwm-027/ Strony, osoby i tematy wymienione w odcinku: - Oficjalna strona Project People [link] - Ankiety „feedbackowe” [link] - Wspomniana strona- Startegyzer 
https://www.strategyzer.com/ Prezenty wspomniane w odcinku możesz pobrać na stronie www odcinka: [link]
pobierz 55.3 MB odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad rok temu
« Józef Kącki »
ZWM 026 Make today matter- 10 habits to successful leading.
Chris Lowney, the author of four books on leadership, co-authored of two more. Chris Lowney is vice chair of the board of CommonSpirit Health, America’s largest nonprofit health system with $29 Billion in revenues and more than 150,000 employees. He is a one-time Jesuit seminarian and later served as a Managing Director of J.P. Morgan & Co on three continents. He is a popular keynote speaker who has lectured in more than two-dozen countries, on leadership, business ethics, decision-making and other topics. In this podcast he refers to ten core leadership habits which are:  Habit 1. Point out the way. Habit 2. Bring big heart every day. Habit 3. Don’t win the race; contribute to the (human) race. Habit 4. Give away your sneakers; help someone today. Habit 5. Banish the inner demons; be free for what matters. Habit 6. Change your little part of the world. Habit 7. Keep walking up the hill and down the hill; persevere. Habit 8. Be more grateful. Habit 9. Control the controllable; listen to the still, small voice. Habit 10. Answer this hurting world’s call for happy warriors. During conversation Chris admits that the XXI century is bringing us all kinds of challenges. He believes, that world needs a happy warriors, people who create some good in the world and they are not going to be discouraged simply, because that task may not be finished this month or even in their lifetime.  To be able to answer a question "Am I using my gift right?", listen to this episode! This podcast answers following questions: - How you can point out your own path? - Why should we have clear sense of direction? - After getting a bonus, what comes next? - Why shouldn’t we compare ourselves to others? - Do we have to fail on the way becoming successful? - What can I do to make world a better place? - How do we become persevere people? Podcast online: [link] Persons and pages mentioned in this podcast: - Official website [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze
»
miodek