Audycje z kategorii: Historia

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
opublikowany 18 godz. temu
XXIII: o inżynierze Tadeuszu
O tym, jak na scenę krajową wkroczył przyszły naczelnik i w jakich okolicznościach wcześniej tęż scenę opuścił. Bibliografia: 1. J. Besala, "Oj! Żebym to ja mógł dostać taką żonkę!", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 2. Ł. Przybyło, "Nic nie może prześcignąć jego zapału", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdziały 1-9); 4. P.P. Wieczorkiewicz, "Bohaterowie, renegaci, zdrajcy...", Łomianki 2018 (rozdział 53: "Wojciech Jaruzelski"); 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 2: "Wychowanie państwowe").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 20 godz. temu
XXII: o księciu Józefie
O tym, skąd się właściwie wziął i co dotychczas porabiał z życiem młodszy królewski bratanek. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Książę Józef Poniatowski". Warszawa 1974 (rozdziały 1.1.-2.1.); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. A. Sołtys, "Maria Teresa Tyszkiewicz", Poniatoviana, zamek-krolewski.pl 4. J. Skowronek, "Książę Józef Poniatowski",, Warszawa 1984 (rozdziały 1 i 2); 5. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 1-10); 6. Wiki: "Stanisław Poniatowski (podskarbi litewski)"; "Axel Poniatowski" [en]; "Ladislas Poniatowski" [en]; "Michel Poniatowski" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 16 dni temu
XXI: o armii jednak sześćdziesięciotysięcznej
O tym, dlaczego wymądrzam się o "sejmie czteroletnim", a nie o "sejmie wielkim". Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.3. "Podatki i wojsko. Ciąg dalszy). 2. Wiki: "Jan Suffczyński" [pl]; "Ludwig von Württemberg" [de]; "Michał Zabiełło" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 19 dni temu
XX: o nowych wojskach
O tym, jak to posłowie przystąpili do samoopodatkowania oraz o głośnej debacie hetmana Branickiego z księciem Stanisławem i jej dziedzictwie literackim. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.2: "Podatki i wojsko"); 3. K. Maksimowicz, "Tarcia polemiczne, responsy i trawestacje w szermierce poetyckiej schyłku XVIII wieku", Napis (XXII) 2016; 4. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 61 z dnia 5 II 1789).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
XIX: o widmie Chmielnickiego
O tym, jak to się kozacka czerń buntowała, kto i z jakim interesem najgorliwiej bunty zwalczał oraz o skutkach całej afery. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.1: "Wycofanie wojsk rossyjskich z krajów Rzpltej. Trwogi ukrainne."); 2. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986 (rozdział I: "Początek czasów stanisławowskich"); 3. Gazeta Warszawska nr 38 z 19 maja 1789, dostęp: [link] 4. Wiki: "Koliszczyzna".
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany ponad miesiąc temu
XVIII: o wojnie norweskiej
O tym, jak równoległe odzyskiwanie suwerenności szło Szwedom, o świętowaniu Mikołajek na froncie południowym, o uszkach księcia Grigorija Aleksandrowicza i wreszcie o reakcji na obalenie rady. Bibliografia: 1. W Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały: 1.6., 2.4., 4.3.); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 5.4.: "Stosunek dworów cesarskich do przewrotu w Warszawie"); 3. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdziały: 27. "Szturm Oczakowa" i 28. "Moje sukcesy są twoimi"); 4. J.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 21. "The Schemes of Catharine II"); 5. E. Rostworowski, "Historia Powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.2.12.: "Szwecja za panowania Gustawa III 1771-1792"); 6. Wiki: "Theatre War" [en], "Union and Security Act" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XVII: o duchu epoki
O tym, co siedziało w głowach ówczesnych posłów, o życiu uczuciowym pani Lucchesini oraz o fantomowym ciele króla. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.2: "Stan opinii. Upadek wpływu rossyjskiego. Stanowcza przewaga Prus." i rozdział 2.4: "Zniesienie Rady Nieustającej. Stanowisko dworów cesarskich wobec sejmu. 1789."); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 1.1., 1.2., 5.2.); 3. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Warszawa 1966 (rozdział 1.2. "Między majestatem a wolnością" i rozdział 3.1. "Zbyt silny koń"); 4. J. Sowa, "Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą", Kraków 2011; 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 31, 32, 37-39); 6. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospoliitej", Warszawa 1986 (rozdział III "Sejm Czteroletni); 7. Wiki: "Ludność Krakowa"; "Ludność Poznania"; "Ludność Warszawy"; 8. U. Kosińska, "Jak Polska utraciła w XVIII w. suwerenność" (zapis wykładu: [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XVI: o szkaradzie nieustającej
O tym, jak to sejm obalił rząd. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.4: "Zniesienie Rady Nieustającej. Stanowisko dworów cesarskich wobec sejmu. 1789."); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 52 z 19 I 1789).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XV: o dniu sejmowym
O tym, co porabiały dalej skonfederowane stany do przerwy bożonarodzeniowej oraz o sejmowym modus operandi. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.2.: "Stan opinii, upadek wpływu rossyjskiego, stanowcza przewaga Prus" i 2.3. "Utarczki sejmowe, wyprawienie posłów zagranicznych i deputacya do ich zarządu. Komisya Wojskowa"); 2. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 33.: "Jeden dzień obrad").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
XIV: o imperium kontratakującym
O tym, jak na bieg wydarzeń zareagował ambasador rosyjski, o tym co z tą reakcją zrobił Stanisław August, a co pan markiz Lucchesini i o wojskach na Ukrainie. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1.: "Początki Sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte spod rządu" i 2.2.: "Stan opinii, upadek wpływu rossyjskiego, stanowcza przewaga Prus"); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 14 z 6 XI 1788; sesja 19 z 15 XI 1788; sesja 20 z 20 XI 1788).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
XIII: o kontroli nad wojskiem
O tym, jak Berlin zapatrywał się na perspektywy polskiej potęgi militarnej i co mógł z tym fantem zrobić. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1900 (rozdział II "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1. "Początki sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte z pod rządu"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 5.3. "Stosunek Prus do przewrotu w Warszawie").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
XII: o armii stutysięcznej
O tym, jak to naród skonfederowany podniósł liczbę wojska. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1: "Początki Sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte spod rządu"); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 7 z 20 X 1788).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
XI: o Kaniowie raz jeszcze
O tym, jak - w świetle dotychczasowych wypadków - należałoby ocenić koncepty polityczne króla jegomości. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.1.: "Początek wojny rosyjsko-tureckiej 1787-1788"); 3. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Warszawa 1991 (rozdział XIV: "Kaniów").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
X: o deklaracyi pruskiej
O tym, jak to obrady sejmowe zaczęto, a zaczęto z wysokiego C. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1: "Początki Sejmu. Deklaraya pruska. Wojsko wyjęte spod rządu"); 2. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konsystucji 3 maja, Toruń 1966 (rozdział III: "Bez gwarancji i bez sprzymierzeńca"); 3. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 4 z dnia 13 X 1788 i sesja 7 z 20 X 1788).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
IX: o Karolu "Panie Kochanku" Radziwille
O tym, skąd się na świecie wzięły śledzie oraz o kulturze sejmikowania w pamiętnym roku 1788. Bibliografia: 1. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Warszawa 1991 (rozdział IX: "Panie Kochanku"); 2. S. Mackiewicz, "Dom Radziwiłłów", Kraków 2012 (rozdziały: XIX: "Anegdoty o Panie Kochanku” i XX: "Polityka ks. Karola Radziwiłła"); 3. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Toruń 1966 (rozdział II: "Pokój i wojna"); 4. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział VI: "W oczekiwaniu na noc poślubną").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
VIII: o sojuszu polsko-rosyjskim
O tym, po co właściwie zwołano sejm skonfederowany oraz jak się na sprawę zapatrywali poszczególni sąsiedzi. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 1.1-1.3); 3. S.S. Montefiore "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział XXIII: "Czarodziejski teatr"); 4. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Toruń 1966 (rozdział II: "Pokój i wojna").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
VII: o wojnie tureckiej
O tym, kto wojował z kim i z jakim rezultatem oraz o sławetnej bitwie pod Karansebes. Pogadanka ExtraCredits o Mirandzie: [link] Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 1.1.: "Przymierze autryacko-rossyjskie. Wojna turecka. 1787-1788"; rozdział 4.3.: "Wojna szwedzka - układy o alians z Turcyą i ze Szwecyą. 1790-1791"); 2. S.S. Montefiore "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział XXVI: "Żydowscy Kozacy i Amerykańscy admirałowie, czyli wojna Potiomkina"; rozdział XXVII: "Szturm Oczakowa"); 3. E. Roztworowski, "Historia Powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdziały: 2.4.6., 3.1.5., 4.1.7-4.1.11) 4. J. Skowronek, "Książę Józef Poniatowski", Wrocław 1984 (rozdział I: "Dobre urodzenie i można opieka"); 5. Wiki: "Anjala conspiracy" [en], "Russo-Swedish War (1788–1790)" [en], "Rückzug von Karánsebes" [de].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
VI: o zjeździe w Kaniowie
O tym, jak Katarzyna II zajęła była Krym i co z tego wynikło oraz o słynnych wsiach potiomkinowskich. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 1.1: "Przymierze autryacko-rossyjskie. Wojna turecka. 1787-1788"); 3. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Warszawa 1991 (rozdział XIV: "Kaniów"); 4. S.S. Montefiore "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział XVIII: "Imperator Południa"; rozdział XXIV: "Kleopatra"; rozdział XXV: "Amazonki"); 5. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Toruń 1966 (rozdział II: "Pokój i wojna"); 6. J. Skowronek, "Książę Józef Poniatowski", Wrocław 1984 (rozdział I: "Dobre urodzenie i można opieka"); 7. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział III: "Sejm Czteroletni").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
V: o krajowej scenie politycznej
O tym, kto był kto w przededniu sejmu czteroletniego, o systemie rządów królewsko-ambasadorskich i co ma z tym wszystkim wspólnego Martin Scorsese. Bibliografia: 1. A. Danilczyk, "Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785-1786" [w:] "Kwartalnik Historyczny" nr 4/04; 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 1.1, 1.3 i 1.4); 3. J. Łojek, "Strusie Króla Stasia: szkice o ludziach i sprawach dawnej Warszawy", Warszawa 1961 (rozdział IV: "Warszawski pojedynek Casanovy"); 4. S. Mackiewicz, "Stanisław August", Warszawa 1991 (rozdział XII: "Rokosz Branickiego"); 5. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Toruń 1966 (rozdział II: "Pokój i wojna"); 6. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospoliitej", Warszawa 1986 (rozdział II: "Po pierwszym rozbiorze" i rozdział III "Sejm Czteroletni); 7. Wiki: "The Saragossa Manuscript (film)" [en]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 4 miesiące temu
IV: o preludium niderlandzkim
O tym, jak europejskie mocarstwa spróbowały się w Holandii i co z tego wynikło oraz o urokach małżeństwa z córką Fryderyka Wielkiego. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Warszawa 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. J.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział XIV: "L'Entente Cordiale 1786", rozdział XV: "The Dutch Crisis 1786, 1787", rozdział XVI: "The Triple Alliance"); 3. E. Roztworowski, "Historia Powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 3.4.4.: "Holandia neutralna 1748-1780", rozdział 4.4.3.: "Rewolucja holenderska 1786-1787"); 4. Wiki: "First League of Armed Neutrality" [en]; "Fourth Anglo-Dutch War" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek