Audycje z kategorii: Historia

Sortuj: kategoriami | alfabetycznie
Tygodniuffki to audycje, które zdobyły największą popularność w ubiegłym tygodniu. Ranking audycji tworzony jest automatycznie na podstawie zainteresowania użytkowników
opublikowany 2 dni temu
XXXI: o konferencji reichenbachskiej
O tym, jak Fryderyk Wilhelm II starł się z Leopoldem II i co z tego wynikło dla Rzpltej. Z gościnnym udziałem Goethego i Bismarcka. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. O. von Bismarck, "Bismarck, the man and the statesman; being the reflections and reminiscences of Otto, Prince von Bismarck", Londyn 1898 (rozdział 12: "Retrospect of Prussian Policy"); 3. J.W. von Goethe, "Felblager" w: "Goethe's poetische und prosaische Werke in Zwei Bänden", Stuttgart 1845; 4. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały 4.2.128. i 4.2.129.); 5. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1986 (rozdział 7: "Reichenbach"); 6. J. Łojek, "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 1.2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim"); 7. R.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 23: "Partition or pacification?").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 dni temu
XXX: o austro-pruskich harcach przedwojennych
O tym, jak Leopold II przejął stery w cesarstwie i o tym jak cztery narody szykowały się do wojny, a dwa kolejne do powstania. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 3: "Rozkład"); 2. A Jezierski, C. Leszczyńska, "Historia gospodarcza Polski", Warszawa 2003 (rozdział 4.1.:"Zabór austriacki"); 3. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4.110.: "Pierwsze porozumienia z Galicyą" i 4.2.: "Reichenbach"); 4. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 7: "Reichenbach"); 5. J. Łojek, "Geneza i obalenie konstytucji 3 maja", Lublin 1986 (rozdział 2: "Geneza i istota traktatu z dworem berlińskim); 6. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 29: "Wspaniały i okrutny"); 7. wiki: "Kingdom of Hungary (1526–1867)" [en]; "Joseph II, Holy Roman Emperor" [en]; "Powstanie chłopskie w Siedmiogrodzie" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 25 dni temu
XXIX: o sojuszu polsko-pruskim
O tym, jak to sejm skonfederowany wybierał strony w nadchodzącej wojnie. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział 1: "Traktat" i rozdział 2: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 4.1: "Traktat przymierza z d. 29 marca"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 6: "Przymierze polsko-pruskie"); 4. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są Twoimi").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 26 dni temu
XXVIII: o podziałach berlińskich i warszawskich
O tym, co począć z królem omotanym najpospolitszą szarlataneryją, o deklaracji praw szlachcica oraz o żonie niegodnej, a matce jako-takiej. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1918 (rozdział II: "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.4: "Przygotowania do przymierza z Prusami"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział VI: "Przymierze polsko-pruskie); 4. E. Rostworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Warszawa 1966 (rozdział III: "Bez gwarancji i bez sprzymierzeńca"); 5. E. Rostworowski, "Stanisław Szczęsny Potocki h. Pilawa" [w:] "Internetowy Polski Słownik Biograficzny".
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXVII: o rewolucji warszawskiej
O tym, o co właściwie chodziło z tą czarną procesją i dlaczego mieszczaństwu się na spacery zebrało akurat teraz. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.3.: "Podatki i wojsko. Ciąg dalszy" i 3.4.: "Przygotowania do przymierza z Prusami"); 2. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986 (rozdział 3: "Sejm Czteroletni").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXVI: o rewolucji belgijskiej
O tym, jak widmo demokracji zaczęło krążyć po Europie. Bibliografia: 1. M. Paszyn, "Rewolucja brabancka w latach 1789-1790 w świetle relacji Gazety Warszawskiej i Pamiętnika Politycznego i Historycznego", Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, t. 70; 2. J.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 13: "Isolation" i rozdział 22: "Partition or Pacification?"); 3. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.4.4.: "Powstanie w Belgii i w Leodium 1787-1789"); 4. "Manifeste des Brabançons contre l’empereur"; 5. wiki: "Battle of Turnhout (1789)" [en]; "Brabant Revolution" [en]; "Hendrik Van der Noot" [en]; "Joyous Entry of 1356" [en]; "Liège Revolution" [en]; "Manifesto of the People of Brabant" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXV: o wolności, równości i braterstwie
O tym, jak to lud Paryża ruszył z posad bryłę świata. Podkast "Revolutins" Mike'a Duncana: [link] Z uwagi na poboczny charakter tematu, odcinek wyjątkowo oparty raczej na nocnej posiadówie z angielską wiki, niż na bardziej dogłębnych studiach literatury. Bibliografia: 1. E. Rostworowski, "Historia powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdziały 4.4.7. - 4.4.9.). 2. wiki: "Abolition of feudalism in France" [en]; "Affair of the Diamond Necklace" [en]; "Causes of the French Revolution" [en]; "Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen of 1789" [en]; "Demographics of Paris" [en]; "Estates General of 1789" [en]; "French Revolution" [en]; "Great Fear" [en]; "Grímsvötn" [en]; "Laki" [en]; "Marquis de Sade " [en]; "National Assembly (French Revolution)" [en]; "National Constituent Assembly (France)" [en]; "National Guard (France)" [en]; "Tennis Court Oath [en]; "Women's March on Versailles" [en]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXIV: o kampanii roku 1789
O tym, jak Selimowi szło odzyskiwanie Krymu, a Katarzynie i Józefowi marsz na Konstantynopol. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały: 3.4.109: "Klęski wojenne Turków. Dwór berliński przybiera wyraźniejszą politykę"; i 4.2.131: "Kampania z r. 1789 i 1790 - Bitwa pod Swenskansund. Pokój w Werela"); 2. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdział 28: "Moje sukcesy są twoimi" i 29: "Wspaniały i okrutny, czyli Sardanapal"); 3. wiki: "Battle of Focșani" [en]; "Battle of Rymnik" [en]; "Souliote War (1789–1793)" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXIII: o inżynierze Tadeuszu
O tym, jak na scenę krajową wkroczył przyszły naczelnik i w jakich okolicznościach wcześniej tęż scenę opuścił. Bibliografia: 1. J. Besala, "Oj! Żebym to ja mógł dostać taką żonkę!", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 2. Ł. Przybyło, "Nic nie może prześcignąć jego zapału", Pomocnik Historyczny nr 2/2017; 3. A. Storozynski, "Kościuszko. Książę chłopów", Warszawa 2011 (rozdziały 1-9); 4. P.P. Wieczorkiewicz, "Bohaterowie, renegaci, zdrajcy...", Łomianki 2018 (rozdział 53: "Wojciech Jaruzelski"); 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 2: "Wychowanie państwowe").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 2 miesiące temu
XXII: o księciu Józefie
O tym, skąd się właściwie wziął i co dotychczas porabiał z życiem młodszy królewski bratanek. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Książę Józef Poniatowski". Warszawa 1974 (rozdziały 1.1.-2.1.); 2. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 3. A. Sołtys, "Maria Teresa Tyszkiewicz", Poniatoviana, zamek-krolewski.pl 4. J. Skowronek, "Książę Józef Poniatowski",, Warszawa 1984 (rozdziały 1 i 2); 5. S. Szenic, "Większy niż król ten książę", Warszawa 1976 (rozdziały 1-10); 6. Wiki: "Stanisław Poniatowski (podskarbi litewski)"; "Axel Poniatowski" [en]; "Ladislas Poniatowski" [en]; "Michel Poniatowski" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XXI: o armii jednak sześćdziesięciotysięcznej
O tym, dlaczego wymądrzam się o "sejmie czteroletnim", a nie o "sejmie wielkim". Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.3. "Podatki i wojsko. Ciąg dalszy). 2. Wiki: "Jan Suffczyński" [pl]; "Ludwig von Württemberg" [de]; "Michał Zabiełło" [pl].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XX: o nowych wojskach
O tym, jak to posłowie przystąpili do samoopodatkowania oraz o głośnej debacie hetmana Branickiego z księciem Stanisławem i jej dziedzictwie literackim. Bibliografia: 1. M. Brandys, "Nieznany książę Poniatowski", Warszawa 1960 (rozdział 11: "Awantura na sejmie"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.2: "Podatki i wojsko"); 3. K. Maksimowicz, "Tarcia polemiczne, responsy i trawestacje w szermierce poetyckiej schyłku XVIII wieku", Napis (XXII) 2016; 4. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 61 z dnia 5 II 1789).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XIX: o widmie Chmielnickiego
O tym, jak to się kozacka czerń buntowała, kto i z jakim interesem najgorliwiej bunty zwalczał oraz o skutkach całej afery. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 3.1: "Wycofanie wojsk rossyjskich z krajów Rzpltej. Trwogi ukrainne."); 2. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986 (rozdział I: "Początek czasów stanisławowskich"); 3. Gazeta Warszawska nr 38 z 19 maja 1789, dostęp: [link] 4. Wiki: "Koliszczyzna".
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 3 miesiące temu
XVIII: o wojnie norweskiej
O tym, jak równoległe odzyskiwanie suwerenności szło Szwedom, o świętowaniu Mikołajek na froncie południowym, o uszkach księcia Grigorija Aleksandrowicza i wreszcie o reakcji na obalenie rady. Bibliografia: 1. W Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdziały: 1.6., 2.4., 4.3.); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 5.4.: "Stosunek dworów cesarskich do przewrotu w Warszawie"); 3. S.S. Montefiore, "Potiomkin. Książę książąt", Warszawa 2006 (rozdziały: 27. "Szturm Oczakowa" i 28. "Moje sukcesy są twoimi"); 4. J.H. Rose, "William Pitt and National Revival", Londyn 1915 (rozdział 21. "The Schemes of Catharine II"); 5. E. Rostworowski, "Historia Powszechna. Wiek XVIII", Warszawa 2002 (rozdział 4.2.12.: "Szwecja za panowania Gustawa III 1771-1792"); 6. Wiki: "Theatre War" [en], "Union and Security Act" [en].
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XVII: o duchu epoki
O tym, co siedziało w głowach ówczesnych posłów, o życiu uczuciowym pani Lucchesini oraz o fantomowym ciele króla. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.2: "Stan opinii. Upadek wpływu rossyjskiego. Stanowcza przewaga Prus." i rozdział 2.4: "Zniesienie Rady Nieustającej. Stanowisko dworów cesarskich wobec sejmu. 1789."); 2. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdziały 1.1., 1.2., 5.2.); 3. E. Roztworowski, "Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja", Warszawa 1966 (rozdział 1.2. "Między majestatem a wolnością" i rozdział 3.1. "Zbyt silny koń"); 4. J. Sowa, "Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą", Kraków 2011; 5. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdziały 31, 32, 37-39); 6. Z. Zielińska, "Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospoliitej", Warszawa 1986 (rozdział III "Sejm Czteroletni); 7. Wiki: "Ludność Krakowa"; "Ludność Poznania"; "Ludność Warszawy"; 8. U. Kosińska, "Jak Polska utraciła w XVIII w. suwerenność" (zapis wykładu: [link]
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 5 miesięcy temu
XVI: o szkaradzie nieustającej
O tym, jak to sejm obalił rząd. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.4: "Zniesienie Rady Nieustającej. Stanowisko dworów cesarskich wobec sejmu. 1789."); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 52 z 19 I 1789).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XV: o dniu sejmowym
O tym, co porabiały dalej skonfederowane stany do przerwy bożonarodzeniowej oraz o sejmowym modus operandi. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.2.: "Stan opinii, upadek wpływu rossyjskiego, stanowcza przewaga Prus" i 2.3. "Utarczki sejmowe, wyprawienie posłów zagranicznych i deputacya do ich zarządu. Komisya Wojskowa"); 2. K. Zbyszewski, "Niemcewicz od przodu i tyłu", Warszawa 1999 (rozdział 33.: "Jeden dzień obrad").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XIV: o imperium kontratakującym
O tym, jak na bieg wydarzeń zareagował ambasador rosyjski, o tym co z tą reakcją zrobił Stanisław August, a co pan markiz Lucchesini i o wojskach na Ukrainie. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1.: "Początki Sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte spod rządu" i 2.2.: "Stan opinii, upadek wpływu rossyjskiego, stanowcza przewaga Prus"); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 14 z 6 XI 1788; sesja 19 z 15 XI 1788; sesja 20 z 20 XI 1788).
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XIII: o kontroli nad wojskiem
O tym, jak Berlin zapatrywał się na perspektywy polskiej potęgi militarnej i co mógł z tym fantem zrobić. Bibliografia: 1. Sz. Askenazy, "Przymierze polsko-pruskie", Lwów 1900 (rozdział II "Geneza"); 2. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1. "Początki sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte z pod rządu"); 3. R.H. Lord, "Drugi rozbiór Polski", Warszawa 1984 (rozdział 5.3. "Stosunek Prus do przewrotu w Warszawie").
pobierz odcinki RSS iTunes www
opublikowany 6 miesięcy temu
XII: o armii stutysięcznej
O tym, jak to naród skonfederowany podniósł liczbę wojska. Bibliografia: 1. W. Kalinka, "Sejm Czteroletni", Lwów 1881 (rozdział 2.1: "Początki Sejmu. Deklaracya pruska. Wojsko wyjęte spod rządu"); 2. Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788 (sesja 7 z 20 X 1788).
pobierz odcinki RSS iTunes www
Starsze >
>>
miodek